You, the petitioner
85f4f569 ea76 47bc 8757 610bba38aca1

Red de Rekere

2,402 signatures

Hoezo een weg over ons amateurtuinders complex De Rekere? Weg ermee! Amateurtuindersvereniging De Rekere vecht voor haar voortbestaan èn het behoud van een rijke natuur op haar complex met veel zeldzame planten en dieren..

Petition

We

het bestuur en de tuinders van atv De Rekere en iedereen die ons complex een warm hart toedraagt,

 

establish that:

  • dat uitwerking van de plannen van het college van B&W van de gemeente Alkmaar betekent dat er een weg over het complex van amateurtuindersvereniging De Rekere wordt gelegd;

  • dat de aanleg van elke door de gemeente gewenste variant zal leiden tot een tweedeling van het complex;

-dat dat dat een ernstige aantasting betekent voor het rijke verenigingsleven en leegloop van de vereniging in gang zet dat het leidt tot verlies van 40.000 m2 natuur.

 

and request

het bestuur van de gemeente Alkmaar om de plannen voor een weg over het terrein van amateurtuindersvereniging De Rekere definitief te schrappen. Alleen zo blijft het authentieke karakter van onze vereniging behouden en komen de bestaande natuur en de speciaal aangelegde stiltegebieden als broedplaats voor fauna en flora niet in gevaar.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Alkmaar 
Petition desk:
Closing date:
2021-09-15 
Lead petitioner:
Guus Aben 
Organisation:
Amateur tuinders vereniging De Rekere. 

History

Signatures

Updates

Het gaat goed, maar meer is beter!

Oproep om meer steun te verwerven via social media.

In een dag tijd hebben we op dit moment 500 handtekeningen verzameld. Dat is een mooi begin, maar dat helpt ons nog niet uit de brand. Willen jullie onze oproep nog eens delen met iedereen die ons een warm hart toedragen? Dat kan op facebook, twitter, instagram of wat ook.

We hebben nog even, maar we willen graag echt indruk maken met jullie steun. Vier keer zoveel dan wat we nu al hebben zou mooi zijn! Graag daarom nog even een extra steuntje in onze rug door opnieuw jullie tijd er aan te besteden!

Heel erg bedankt!.

2021-06-21