U, de petitionaris

Recht op Moedertaal Onderwijs/Ana dili E?itim Hakk?

8.886 ondertekeningen

Recht op onderwijs van de moedertaal is een fundamenteel mensenrecht dat zijn bescherming vindt in internationale mensenrechtenverdragen. Onderwijs van de moedertaal is geen belemmering voor integratie, integendeel!

Petitie

Wij

HT?B, SMHO, T?CF, HTSKF, HOT?AD, HAKDER, N?F, UETD, HTF, HTKB, HT?KB, HOG?AF, DSDF, SICN, UYGUR Vakf?

 

constateren dat:

Met de mensenrechten als basis, zijn wij begonnen met de juridische strijd om het in 2004 afgeschafte onderwijs van de moedertaal weer terug te krijgen. Op 30 september zal de aangespannen rechtszaak ter zitting worden behandeld op de Rechtbank Den Haag.

De advocaten zullen een pleidooi voeren, gefundeerd op onder andere het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het van het Kind, het Turks Associatierecht en EU Richtlijnen.

 

en verzoeken

Wij willen dat de Nederlandse overheid via de wetgeving het Moedertaal Onderwijs in de lagere scholen mogelijk maakt en faciliteert in heel Nederland.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
13-11-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Inanc Kutluer 
Organisatie:
HTIB 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Say?m

De?erli arkada?lar, Yo?un bir çal??mayla gerekbu sayfadan gerek de?erli gönüllüler taraf?ndan toplanan imzalar?n?z? say?p de?erlendiriyoruz. T?ls?ml? say? olan 40000 i yakalad?k.

+Lees meer...

Bu say?n?n t?ls?m? yürüyen mahkeme yan?nda politik platformda tart??ma açmak için çok önemlidir. Baz? kay?tlarda isimsiz imzalar var. Yasal süreçte bu politik tart??may? açabilmek için gerekli baz? kurallar var. Tart??ma ba?vurumuzu de?erlendirecek olan meclis komisyonu imzalayan ki?ilerin kimliklerini sorabilir. Bu nedenle biz de kimli?ine ula?al?yamayacak imzalar? listeden ç?karaca??z. Bu bilgiyi çevrenizle payla??rsan?z bize yard?mc? olursunuz.   Te?ekkürler  

20-09-2013