You, the petitioner

Recht op Moedertaal Onderwijs/Ana dili E?itim Hakk?

8,886 signatures

Recht op onderwijs van de moedertaal is een fundamenteel mensenrecht dat zijn bescherming vindt in internationale mensenrechtenverdragen. Onderwijs van de moedertaal is geen belemmering voor integratie, integendeel!

Petition

We

HT?B, SMHO, T?CF, HTSKF, HOT?AD, HAKDER, N?F, UETD, HTF, HTKB, HT?KB, HOG?AF, DSDF, SICN, UYGUR Vakf?

 

establish that:

Met de mensenrechten als basis, zijn wij begonnen met de juridische strijd om het in 2004 afgeschafte onderwijs van de moedertaal weer terug te krijgen. Op 30 september zal de aangespannen rechtszaak ter zitting worden behandeld op de Rechtbank Den Haag.

De advocaten zullen een pleidooi voeren, gefundeerd op onder andere het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het van het Kind, het Turks Associatierecht en EU Richtlijnen.

 

and request

Wij willen dat de Nederlandse overheid via de wetgeving het Moedertaal Onderwijs in de lagere scholen mogelijk maakt en faciliteert in heel Nederland.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-11-13 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Inanc Kutluer 
Organisation:
HTIB 

History

Signatures

Updates

Say?m

De?erli arkada?lar, Yo?un bir çal??mayla gerekbu sayfadan gerek de?erli gönüllüler taraf?ndan toplanan imzalar?n?z? say?p de?erlendiriyoruz. T?ls?ml? say? olan 40000 i yakalad?k.

+Read more...

Bu say?n?n t?ls?m? yürüyen mahkeme yan?nda politik platformda tart??ma açmak için çok önemlidir. Baz? kay?tlarda isimsiz imzalar var. Yasal süreçte bu politik tart??may? açabilmek için gerekli baz? kurallar var. Tart??ma ba?vurumuzu de?erlendirecek olan meclis komisyonu imzalayan ki?ilerin kimliklerini sorabilir. Bu nedenle biz de kimli?ine ula?al?yamayacak imzalar? listeden ç?karaca??z. Bu bilgiyi çevrenizle payla??rsan?z bize yard?mc? olursunuz.   Te?ekkürler  

2013-09-20