U, de petitionaris

Protest tegen 500ste executie in Texas

55 ondertekeningen

In juni 2013 voert de staat Texas haar 500ste executie uit sinds de herinvoering van de doodstraf. Gouverneur Rick Perry is recordhouder voor wat betreft het aantal ondertekende Death Warrants; inmiddels meer dan 250. Wij eisen dat er een einde komt aan de legale lynchpartijen door de staat Texas.

Petitie

Wij

Nederlandse burgers

 

constateren

dat de staat Texas zich schuldig maakt aan praktijken die in de rest van de westerse wereld en zelfs in een groot deel van de VS als barbaars beschouwd worden. De doodstraf hoort niet thuis in een beschaafd land. Wij constateren daarnaast dat Texaanse terdoodveroordeelden onder mensonterende omstandigheden in continue eenzame opsluiting (administrative segregation) worden gehouden, hetgeen een grove schending van basale mensenrechten is.

 

en verzoeken

de staat Texas om zich te conformeren aan de bepalingen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die onder andere stelt dat een mens het recht heeft op leven (artikel 3) en dat niemand onderworpen zal worden aan aan aan een wrede, onmenselijke of onterende bestraffing (artikel 5).

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
ambassadeur 
Petitieloket:
Einddatum:
12-06-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Petra de Jong 
Organisatie:
Texas Death Penalty Abolition Movement 

Geschiedenis

Ondertekeningen