U, de petitionaris
Plaatje petitie zorg

Preventie als basis van onze zorg en stop met marktwerking

7.929 ondertekeningen

De grote volksziekten (hart/vaten, suiker, roken) eisen jaarlijks onnodig tienduizenden levens. Door Corona ruim 5200 méér. Dit maakt twee tekortkomingen in onze zorg duidelijk; zij is vooral curatief en marktwerking hindert samenwerking. Vandaar ons voorstel : preventie als basis en stop met marktwerking.

Petitie

Wij

Artsen, verpleegkundigen, verzorgenden en andere werkers in de zorg,

 

constateren

  • Dat er onnodig veel mensen sterven aan onze grote volksziekten, Covid-19 en mogelijk komende epidemieën, ondanks ons harde werk en ons dure zorgstelsel.
  • Dat de politiek te weinig doet aan het voorkómen van ziekte (b.v. wetgeving voor tabaks- en voedingsindustrie)
  • Dat de marktwerking vaak verhindert op het juiste moment de juiste maatregelen te nemen (b.v. vaccinontwikkeling, genoeg mondkapjes zodat het voor ons geen dweilen met de kraan open is).

 

en verzoeken

verzoeken u met klem:

  • Baseer ons zorgstelsel en haar opleidingen, veel meer dan nu het geval is, op het voorkómen van ziekte en
  • Stop met de marktwerking in de zorg

We beseffen dat dit een omvangrijke operatie is en vragen u gezien de urgentie, om nù met de voorbereidingen hiervoor te beginnen.

Het antwoord

FD.nl: Minder marktwerking in de zorg, maar hoe dan?

De zorg wordt een van dé thema's van de verkiezingen. De marktwerking is te ver doorgeschoten, daar zijn alle politieke partijen het over eens. Maar hoe het dan anders moet, verschilt per partij. Betaling per behandeling (...) lees verder

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Tweede Kamer 
Petitieloket:
Einddatum:
31-12-2020 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Paul Jonas, adviseur Buurtzorg, docent LUMC, oud huisarts 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Preventie en minder marktwerking in de zorg

Verkiezingsprogramma's, Kamerleden, adviezen en initiatieven van relevante organisaties nemen de uitgangspunten van preventie en minder marktwerking over.

EINDE ANTWOORD

REACTIE PETITIONARIS

Onze petitie heeft haar werk gedaan!

En deze week was er wéér goed nieuws: de SP vraagt in een uitgebreid rapport om te gaan investeren in de GGD.

Tijd om de balans van onze petitie op te maken. De successen op een rijtje:

  • de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut hebben een zwaarwegend voorstel gedaan om de marktwerking te beperken en aan preventie meer geld te geven.
  • in hun voorlopige verkiezingsprogramma's willen (in volgorde van duidelijkheid) SP, GroenLinks, Partij v.d.
+Lees meer...

Dieren, PvdA, CDA en D66 de marktwerking afbouwen en/of preventie vooropstellen. - de overkoepelende artsenorganisatie KNMG en de grote gezondheidsfondsen Hartstichting, Diabetesvereniging, Nierstichting en de Consumentenbond willen de voedingsindustrie met wetgeving aanpakken. - bij onze discussie met de Tweede Kamerfracties bleek dat preventie prioriteit bij de meeste partijen wordt en een grote groep niet geld, maar een goede gezondheid op de eerste plaats wil zetten bij bekostiging in de zorg. Ook komt er meer aandacht voor mensen met weinig opleiding en een laag inkomen.

Ons signaal heeft méér dan een goed effect gehad: we zijn op weg naar preventie als basis van onze zorg en het afschaffen van de marktwerking ! In overleg met de meest betrokken mensen en groepen gaan we de petitie sluiten. Zij heeft haar werk gedaan.

Ik bedank jullie allemaal voor je steun en de hartelijke mailtjes.

Paul Jonas

EINDE REACTIE

05-12-2020

Weer positief nieuws: extra geld voor preventie en marktwerking wordt beperkt!

Op 18 april zijn we begonnen met onze petitie. Ruim 7 maanden later komen de twee belangrijke adviesorganen in de zorg - Zorginstituut en NZA - met een voorstel dat de marktwerking een flink stuk beperkt in de richting die wij willen.

En er wordt extra geld voor preventie opzijgezet.

+Lees meer...

Actie helpt !

We zijn er nog niet want de marktwerking bestaat nog. En hoe hoog het extra preventiebudget is weten we nog niet. De politiek moet hierover nog besluiten en dat is in Nederland altijd wel "een dingetje". Dus blijf doorgaan met druk geven wáár je kunt!

30-11-2020

Succes: brede instemming van 2e Kamer: preventie centraal!

Preventie wordt de komende jaren een prioriteit bij de meeste politieke partijen en er is een grote groep in de Kamer die niet geld, zoals nu, maar gezondheidsuitkomsten als "prikkel" wil in de zorg.

Ook komt er meer aandacht voor mensen met weinig opleiding en een laag inkomen.

+Lees meer...

Dat is het voorlopige resultaat van onze petitie. Want na de woorden moeten er nu ook daden komen.

Er kwamen veel vragen over op welke manier dat allemaal in praktijk te brengen. We hopen dat we veel van onze adviezen in beleid zullen terugzien. Voor ons allemaal begint het nu pas: blijf in je eigen omgeving aan de punten van onze petitie werken: preventie als basis, afbouwen marktwerking!

Hartelijke groeten en blijf gezond!

Paul, mede namens Wanda en Jos.

25-11-2020