U, de petitionaris
Geeta speak up

Pesten op scholen is een misdaad en strafbaar feit

390 ondertekeningen

Pesten of het aanzetten tot pesten op Nederlandse scholen door minderjarigen en volwassenen als directie, docenten en of ouders is een misdaad en dient bij aangifte bij de politie als een strafbaar feit te worden behandeld door het OM.

Petitie

Wij

Ouders, verzorgers, opvoeders, gepeste Nederlanders.

 

constateren dat:

Wij constateren dat op Nederlandse scholen discriminatie van geloof, huidskleur, sociale welstand & seksuele voorkeur leidt tot pestgedrag. Wij constateren dat er op Nederlandse scholen volwassenen, docenten en ouders, minderjarigen aanzetten tot pestgedrag. Wij constateren dat Nederlanse scholen ondanks het pesten protocol geen veiligheid biedt aan kinderen en jongeren. Wij constateren dat pesten en zelfs het aanzetten tot pesten leidt tot grote mentale problemen bij kinderen en jongeren gedurende het hele leven. Wij constateren dat pesten of het aanzetten tot pesten niet gezien wordt als misdrijf en dus niet strafbaar is.

 

en verzoeken

Wij verzoeken alle Nederlanders, minderjarigen en volwassenen die bewezen pesten of aanzetten tot pesten strafrechterlijk te vervolgen.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
11-05-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Geeta Girdhari 
Organisatie:
It's Me foundation 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Speak Up! Stop Pesten!

Persbericht – Speak Up! Stop Pesten! Rotterdam, 4 februari 2013 Pesten is nog steeds een erg groot probleem in de samenleving, ‘Speak up!Stop pesten!’ is een initiatief van Richard Broekhuijzen uit Odoorn om ditprobleem tegen te gaan. Na aanvang van het initiatief op het online sociaalnetwerk Facebook bleek dat erg veel mensen zich willen inzetten tegen ditprobleem.

+Lees meer...

Vele mensen zijn gefotografeerd met het speciale logo van Speak up!Stop pesten! Zo ook het voltallig It’s Me bestuur: “Vanuit onze It’s Me visie is eenieder mens uniek en heeft iedereen het recht om zijn eigen identiteit te ontwikkelen zonder gehinderd te worden door achtergrond, afkomst, religie, uiterlijkheden ofseksuele geaardheid. Pesten is een vorm van discriminatie en totaal “Not Cool”en hopen wij dat er ook ouders en opvoeders de verantwoordelijkheid nemen omhet onderwerp pesten tijdens de opvoeding bespreekbaar te maken.” aldus GeetaGirdhari-founder It’s Me foundation. Bekende namen die meegewerkthebben zijn onder andere dj Don Diablo, Miss World Nederland 2011 Jill Laurende Robles, gedeputeerde Ard van der Tuuk van de provincie Drenthe,burgemeesters Cees Bijl van Emmen en Marco Out van Borger-Odoorn.Pestgedragkomt nog steeds voor op Nederlandse scholen. Meer dan 16% van de kinderen van 9tot en met 11 jaar gaf aan regelmatig te worden gepest, en 5,5% gaf aan regelmatig zelf actief te pesten gedurende de voorgaande maanden. De meerderheid van de gepeste kinderen vertelde niet aan hun leerkracht dat zij werden gepest. Als leerkrachten eenmaal wisten dat er werd gepest probeerden zij dit meestal te stoppen, maar in veel gevallen bleef het pestgedrag aanwezig of verergerde het zelfs. Actieve pesters worden lang niet altijd doorleerkrachten en/of ouders aangesproken over hun gedrag. * Cijfers komen uit het dossier ‘Pesten onder basisschoolkinderen’ van het NederlandsJeugd Instituut.   Wie is wie?Geeta Girdhari is de oprichtster vande It’s Me foundation, moeder van dochter Shivani (18) en zoon Joey (11). Met It’s Me! wil zij anderen inspireren, motiveren en een samenleving creëren waarin iedereen verantwoordelijkheid neemt voor zijn of haar eigen geluk, zonder de schuld af te schuiven op externe factoren, zonder excuses te maken en zonder te klagen. Ieder mens is een uniek individu met een geheel eigen unieke persoonlijkheid. It’s Me is daarom dé uitspraak waar iedereen de dag mee zou moeten beginnen. ‘It’s Me and I believe in Me’. Deze krachtige uitspraak draagt bij aan een positieve zelfontplooiing van eigenwaarde, stimuleert het zelfrespect en eigen liefde en vormt de basis voor een verdraagzame en veerkrachtige samenleving. Iedereen heeft het recht om zijn eigen identiteit te ontwikkelen zonder gehinderd te worden door achtergrond, afkomst, religie, uiterlijkheden of seksuele geaardheid. Neem de verantwoordelijkheid voor je eigen leven, accepteer wie je bent en creëer jouw unieke persoonlijkheid! Er zijn geen grenzen en geen hokjes, de wereld ligt aan je voeten, maar je moet erwel in geloven! Bekijk jezelf in de spiegel en spreek met trots uit: ‘It’s Me!’   Noot voor de redactie en niet voor publicatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: It’s Me foundation Geeta Girdhari FounderIt’s Me foundation M 06 55186009 E geeta@itsmefoundation.comwww.itsmefoundation.com

It's Me foundation
18-02-2013