You, the petitioner
Th 2707266246

Organiseer een burgerberaad over het klimaat in Dordrecht

130 signatures

“Er zijn zoveel vraagstukken die te belangrijk zijn om alleen aan politici over te laten. We onderschatten onze inwoners. Daar zit veel kennis en ervaring en de meeste mensen zijn heel redelijk als ze betrokken worden”. (Eva Rovers in “Nu is het aan ons”, 2022)

Wij, vijf bezorgde burgers verzameld in een werkgroep, denken dat onze mooie parlementaire democratie inmiddels wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Zij heeft ons veel gebracht, maar juist met ingewikkelde problemen die een lange adem vergen blijkt onze huidige democratie niet of nauwelijks uit de voeten te kunnen. De stapel hoofdpijndossiers groeit en groeit. Stikstof, klimaat, vluchtelingen, en huisvesting, om er maar een paar te noemen.

Hoog tijd om iets anders te proberen. Tientallen gemeentes gingen Dordrecht voor bij het instellen van zogenaamde burgerberaden, waarbij een voldoende groot panel van willekeurig gelote burgers voldoende tijd en aandacht krijgen om zich te buigen over één van die vele hete hangijzers. Wij van de Werkgroep Burgerberaad Dordrecht stellen als thema voor een pilot voor:

‘Welke maatregelen zijn nodig om Dordrecht zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk 2040, op alle terreinen klimaatneutraal te krijgen?’

De exacte formulering zal uiteindelijk in het burgerberaad zelf nader bepaald worden.

Vind u ook dat Dordrecht, waar Holland ooit op gang kwam, haar verantwoordelijkheid moet nemen en een pilot met een burgerberaad moet houden?

Steun dan onze petitie.

Werkgroep Burgerberaad Dordrecht Hans van Herwijnen, Gerda Bosdriesz, Marian Pater, Hidde van de Weg & David Klein

Petition

We

Betrokken inwoners van Dordrecht

 

establish that:

  • Dat klimaat een onderwerp is dat iedereen zal raken;
  • Dat het klimaatprobleem om snelle en grootschalige maatregelen vraagt;
  • Dat inwoners langdurig de gevolgen van de maatregelen en het veranderend klimaat zullen ondervinden;
  • Er veel kennis en expertise bij inwoners aanwezig is.

 

and request

een burgerberaad te organiseren over klimaat.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Dordrecht 
Petition desk:
Closing date:
2023-09-01 
Lead petitioner:
Werkgroep burgerberaad Dordrecht 
Organisation:
Werkgroep burgerberaad Dordrecht 

History

Signatures