You, the petitioner

Onmiddelijk staakt-het-vuren en vrede in Syrië

40 signatures

Geachte leden van de Tweede Kamer der Staten Generaal, Wij volgen met bezorgdheid de dagelijkse moordpraktijken in Syrië. Gezien de legitieme roep tot democratie niet bekrachtigd kan worden met geweld roepen we u op om snelle actie te ondernemen om in Syrië een staak-het-vuren te bewerkstelligen.

Petition

We

Alle Nederlandse inwonenden die bezorgd zijn over de dagelijkse geweldsspiraal in Syrië.

 

establish that:

dat het geweldsspiraal in Syrië zodanig vergevorderd is dat er geen sprake meer is van vreedzaam protest. Er dagelijks mensen worden vermoord. Met deze brief willen we gebruik maken van ons recht op petitie en u als vertegenwoordiger van ons land oproepen tot het nemen van uw verantwoordelijkheid om de gewelddadige misstanden in Syrië te laten stoppen. We vragen u de internationale rechtsorde op te roepen tot het nemen van verantwoordelijkheid.

 

and request

U tot het nemen van onmiddellijke actie door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op te roepen het geweld in Syrië te laten stoppen met het instellen van een staakt-het-vuren. De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens dient als basis gehanteerd te worden voor dit staakt-het-vuren. Er is geen enkel groter recht dan het recht op leven in elk deel van de aarde, dat gewaarborgd wordt door internationaal recht.

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-02-08 
Status:
Withdrawn 
Lead petitioner:
Ahmed Y?lmaz 

History

Signatures