You, the petitioner
There is news!

Onafhankelijke cliëntenraad Samen Veilig Midden-Nederland

99 signatures

Drie (ex-)cliënten van Samen Veilig Midden-Nederland (SaVe/SVMN) hebben het initiatief genomen om voor SaVe een nieuwe cliëntenraad op te richten om de ervaringen van cliënten op onafhankelijke wijze onder de aandacht te brengen van het bestuur, omdat dat nu niet gebeurt. We hebben de steun van ouders en kinderen nodig.

Petition

We

drie ex-cliënten van SaVe en anderen die vinden dat de huidige cliëntenraad onvoldoende functioneert en niet onafhankelijk is. Daarover procederen we bij de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden.

 

observe

  • Dat SaVe ten onrechte de indruk wekt dat cliëntambassadeurs onderdeel zijn van de cliëntenraad.
  • Er minder dan de wettelijk vereiste 3 leden van de cliëntenraad zijn.
  • De voorzitter van de cliëntenraad geen lid van de cliëntenraad is.
  • De cliëntenraad de belangen van cliënten onvoldoende behartigt.

 

and request

een onafhankelijke cliëntenraad Samen Veilig Midden-Nederland.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
hulpverleningsorganisatie 
Petition desk:
Closing date:
2022-02-04 
Lead petitioner:
Bert Reintjes, Miranda Scheurwater en Coert Kelkes 
Website:

History

Signatures

Updates

Gemeenteraad Houten neemt motie over SVMN aan

De gemeenteraad Houten heeft unaniem een motie aangenomen die het college oproept om met SVMN in gesprek te gaan over een beter functionerende cliëntenraad:

  1. De raad te informeren over de uitkomst van de hoorzitting van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden over het initiatief om een andere cliëntenraad te vormen;
+Read more...

Met de raad te bespreken of vervolgacties vanuit het bestuurlijk overleg van de Lekstroom gemeenten kunnen bijdragen aan een goed vervolg; 3. Via bestuurlijk overleg van de Lekstroom gemeenten, in gesprek te gaan met SVMN over hoe onafhankelijk opererende, kwalitatief hoogwaardige cliënteninspraak bij SVMN (en specifiek de afdelingen Veilig Thuis en SAVE), en een brede vertegenwoordiging op de beste manier kan worden gefaciliteerd; 4. Bij het bestuurlijk overleg van de Lekstroom bepleiten dat SVMN in haar jaarrapportage beter rapporteert wat de inhoudelijke invloed van de cliëntenraad is geweest op het beleid en de uitvoering van SVMN. 5. De Houtense raad hierover te rapporteren voor eind februari 2022.

2021-11-25