U, de petitionaris

Niet afbreken, maar opbouwen

219 ondertekeningen

De gemeente Hellendoorn wil de komende vier jaar ruim 40% gaan bezuinigen op de subsidie voor De Muziekschool Twente. Deze maatregel zal ervoor zorgen dat we niet meer in staat zijn om cultuureducatie in de vorm van goed muziekonderwijs voor iedereen te garanderen.

Petitie

Wij

Inwoners van de gemeente Hellendoorn

 

constateren

dat de burgemeester en wethouders van Hellendoorn binnen vier jaar de subsidie voor De Muziekschool Twente met 40% willen korten. Wij vinden dit een onevenredig grote korting. Concreet betekent dit dat er minder lessen gegeven kunnen worden, dat er minder mogelijkheden zijn tot samenwerken, netwerken uit elkaar vallen en dat de leerplannen waar in het onderwijs de afgelopen jaren zo hard aan is gewerkt, worden afgebroken.

 

en verzoeken

Het college van burgemeester en wethouders zich te realiseren wat dit voor gevolgen heeft voor de samenleving van de gemeente Hellendoorn en zich te beperken tot een meer evenredige verdeling van de bezuinigingen over verschillende beleidsterreinen. Wij verzoeken de burgemeester en wethouders niet verder af te breken, maar te helpen met opbouwen. Want alle inwoners van Hellendoorn hebben het recht om toegang te hebben tot cultuureducatie.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Hellendoorn 
Petitieloket:
Einddatum:
18-01-2011 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Kim ter Hedde 
Organisatie:
De Muziekschool Twente 

Geschiedenis

Ondertekeningen