U, de petitionaris
Drukte

Minder mensen op aarde door geboortebeperking

205 ondertekeningen

Less is more. Minder mensen op de aarde betekent minder vervuiling, minder drukte. De mens is de enige soort op aarde die vervuilt, grondstoffen delft en op maakt. Alleen de mens kan voorkomen dat de nu al overbelastte aarde binnenkort uitgeput is. De oplossing is simpel. Global birth control now.

Petitie

Wij

Mensen met gezond verstand. Mensen die een leefbare aarde willen doorgeven aan volgende generaties.

 

constateren

We zitten in een door onszelf veroorzaakte klimaatcrisis. Drastische maatregelen zijn nodig. Er wordt momenteel veel gedaan om de gevolgen van milieuvervuiling en uitputting van de aarde tegen te gaan, dat is goed en dat is absoluut nodig. We zijn op de goede weg. Helaas pakken we nu alleen het gevolg aan maar nog steeds niet de oorzaak. Als de wereldbevolking blijft groeien is iedere maatregel nog altijd als dweilen met de kraan open.

 

en verzoeken

Vanaf nu zal ieder ouderpaar zijn verantwoording moeten nemen. Door voortaan maximaal 2 kinderen per stel te krijgen zal de komende generaties de wereldbevolking geleidelijk afnemen. Er zal voor de volgende generaties weer steeds meer ruimte zijn voor natuur, landbouw, veeteelt, vis in de zee en woonruimte op het land simpelweg omdat de vraag zal afnemen. De aarde zal ons dankbaar zijn en gezonder blijven draaien als we de bevolking halveren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Europees Parlement 
Petitieloket:
Einddatum:
06-04-2020 
Petitionaris:
G A Griekspoor 
Organisatie:
Save the earth, control your birth ! 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Voorstel KINDVERGOEDING mogelijk in de toekomst

Voorbeeld kinderbijslag mogelijk in de toekomst. (Streven is slechts 1 kind per persoon, per ouderpaar dus max. 2 kinderen) Een ouderpaar krijgt een eerste kind: De uitgekeerde vergoeding hiervoor bedraagt 10% van het gezamelijk inkomen. Een ouderpaar krijgt een tweede kind: De uitgekeerde vergoeding hiervoor bedraagt 5% van het gezamelijk inkomen. Een ouderpaar krijgt een derde kind: De sanctie hiervoor is inhouding van 15% van het gezamelijk inkomen. Een ouderpaar krijgt een vierde kind: De sanctie hiervoor is inhouding van 30% van het gezamelijk inkomen. Uiteraard is bij dit systeem alle voorlichting, hulp, begeleiding, financiering, medisch behandelen of voorzien van voorbehoedsmiddelen 100% gratis.

Dit betreft een ingezonden voorstel..

04-11-2019

SAVE THE EARTH CONTROL YOUR BIRTH

Stel je voor: de helft minder files en dubbel zo veel ruimte op het strand. Altijd kunnen zitten in het openbaar vervoer en in een pretpark zijn de wachtrijen maar half zo lang.

+Lees meer...

Zwarte zaterdag behoort tot het verleden en midden in het hoogseizoen nog volop keuze hebben in waar en hoe jij je vakantie doorbrengt. Stel je voor dat flatwoningen niet meer nodig zijn en iedereen de ruimte heeft om vrij te wonen in een ruim huis met eigen grond. Dat iedereen ruimte genoeg heeft om zijn eigen moestuintje of kwekerijtje te hebben of zo veel dieren kan houden als je wilt. Hoe is het als we niet meer zo snel geprikkeld zijn door constante stress, prestatiedruk, overvloedige straling en drukte of herrie om ons heen ? Dat we niet meer hoeven te kiezen tussen natuur of landbouwgrond en dat er gewoon ruimte genoeg is voor allebei. Hoe zou het zijn als de regenwouden weer gewoon groter worden en de helft van de door de mens aangelegde infrastructuur overbodig is geworden en verdwijnt ? Dat er geen overvolle klassen meer zijn op school en iedereen weer de zorg en aandacht kan krijgen die nodig is. Stel je voor dat de oceanen en het milieu steeds schoner worden omdat er steeds minder vervuiling is. Dat de CO2 huishouding in balans is, en we de ozonlaag niet meer aantasten. Dat het drinkwater bijna niet meer gezuiverd hoeft te worden en het negatieve effect van menselijk handelen op het milieu te verwaarlozen is. Hoe zou het zijn als we nog maar zo weinig grondstoffen nodig hebben dat de aarde zijn voorraad aan bodemschatten langzaam bijvult in plaats van leeg laat roven. Dat de aarde zichzelf kan resetten naar de staat waarin die verkeerde vlak voor de industriƫle revolutie, toen er nog maar zo'n 2 miljard mensen op de hele wereld waren en het grote vervuilen nog niet begonnen was ?

Stel je voor dat we alle kennis, comfort en techniek van tegenwoordig en de wil om beter om te zorgen voor de aarde mee zouden kunnen nemen een paar generaties verder in de toekomst en dat we al die tijd blijven inzetten op zorgen voor een betere leefomgeving en een stabiel klimaat ? Dan zouden we allemaal beter af en een stuk gelukkiger zijn, toch ?

We zijn al hard op weg om alle door ons zelf veroorzaakte schade, vervuiling en andere ellende op te lossen door het nemen van drastische maatregelen om het klimaat te redden en de opwarming van de aarde af te remmen. Mensen demonstreren massaal voor een beter klimaat in de toekomst en vrijwel iedereen beseft dat we allemaal ons steentje moeten bijdragen in de strijd tegen vervuiling en uitputting van de aarde. We gebruiken schonere energie, rijden elektrisch en benutten meer en meer de wind, de zon en andere alternatieve energiebronnen. Geweldig, we zijn goed bezig toch ?

Helaas gaat alles wat we nu en in de toekomst gaan doen om onze schade te beperken maar bijzonder weinig effect hebben zo lang we niet beseffen dat er gewoon simpelweg te veel mensen zijn op de wereld. En het worden er alleen maar meer. De generatie die nu geboren wordt gaat misschien nog wel meemaken dat de wereldbevolking de 10 miljard gaat aantikken. We zijn bereid vergaande maatregelen te nemen om de natuur te redden maar doen helemaal niets om te voorkomen dat in de toekomst de impact van de mens op aarde nihil wordt. We doen wel braaf maar zorgen ondertussen nog steeds voor alleen maar meer en meer nakomelingen die ook allemaal recht hebben op ruimte, voedsel, schone lucht en drinkbaar water. Als er ergens een plaag is van bijv. sprinkhanen of ratten die alles kaalvreten en vervuilen, dan snapt iedereen het gevaar op de lange termijn en zorgt dat het er niet nog meer worden om te voorkomen dat een bepaald gebied onleefbaar wordt. De mens is de enige soort op aarde die in staat is een andere soort te beheersen of zelfs uit te roeien wanneer dat nodig is om een bepaalt evenwicht te bewaren of wanneer aannemelijk is gemaakt dat het beter is dat een bepaalde andere soort niet de overhand krijgt in bepaalde gebieden. Maar waarom zijn we niet in staat om eens naar ons zelf als soort te kijken en vragen we ons niet eens af hoeveel mensen de aarde eigenlijk dragen kan ? Dat onderwerp is helaas nog steeds taboe en wordt door partijen met commerciƫle belangen (groei is immers heilig), en ook door religieuze partijen (ons geloof is immers ook heilig) ook fanatiek in de taboesfeer gehouden. Maar is dat nog wel langer verantwoord ? Ik vind van niet ! Economisch belang, geloofsovertuiging of persoonlijke idealen zouden deze discussie niet langer meer mogen beheersen. Tot nu toe is met deze sentimenten altijd rekening gehouden maar kijk waar dat ons gebracht heeft. Stel dat de mens (De enige soort op aarde die ook ontwikkeld genoeg is om de planeet te aan te passen naar zijn behoefte aan luxe, comfort en voedselvoorziening) dat de mens beseft dat er een maximum moet zijn aan het aantal exemplaren van de eigen soort en de komende generaties zijn best gaat doen om te zorgen dat er niet steeds maar meer, maar juist minder mensen de wereld gaan bevolken. Als we zouden besluiten dat 1 of 2 kinderen per ouderpaar meer dan genoeg is en een humane, voor iedereen acceptabele manier zouden vinden om dit ook echt als norm te handhaven. Dan zouden er dus over een paar generaties mensen op de wereld wonen die genieten van alles wat we de afgelopen eeuwen hebben ontwikkeld, gebruik maken van alle technologie en technieken die niet alleen nu maar ook nog in de toekomst uitgevonden gaan worden. De volgende generaties zullen meer ruimte hebben, minder roofbouw plegen op onze planeet en kunnen genieten van een zich herstellende aarde waar natuur en evolutie hun gang kunnen blijven gaan omdat de impact van de mens in plaats van bepalend, juist nihil is geworden. Omdat de mens dan minder ruimte nodig heeft voor steden, infrastructuur, industrie, afval, landbouw en recreatie. Omdat de mens dan misschien zo wijs is geweest zichzelf een halt toe te roepen, zich bescheiden op te stellen, en bereid is geweest een taboe bespreekbaar te maken en te doorbreken. Global birth control. Een toekomst met maximaal 4 miljard aardbewoners van de menselijke soort in het jaar 2200 lijkt mij een heel mooi streven. Wat denkt U ? Laten we gaan zoeken naar een breedgedragen humane manier om ervoor te zorgen dat we niet zelf onze eigen ondergang worden.

30-09-2019