U, de petitionaris
36d2279c 1899 4f2d 9b58 f5bf97995132

Milieustraat terug naar Waterland

2.196 ondertekeningen

Vanaf begin dit jaar moeten de inwoners van de gemeente Waterland hun grofvuil naar Purmerend brengen. In de praktijk betekent dat meer reistijd en lange wachtrijen. Veel inwoners zijn dat beu en willen de milieustraat weer terug in hun eigen gemeente!

Petitie

Wij

inwoners van de gemeente Waterland

 

constateren dat:

  • dat inwoners van de gemeente Waterland grofvuil naar de milieustraat in Purmerend moeten brengen

  • dat na enkele maanden praktijkervaring blijkt dat dit meer niet-duurzame kilometers met zich meebrengt

  • dat dit ook meer reiskosten en tijd (minimaal 1 tot uitschieters van 2 uur) kost door de file voor de toegang tot het terrein.

  • dat deze file een milieubelastende stilstaande file is

 

en verzoeken

dringend het gemeentebestuur, terwille van haar inwoners en het milieu, haar besluit tot verplaatsing van de Milieustraat op korte termijn terug te draaien en daarvoor een locatie in Waterland te bepalen die op korte termijn of uiterlijk eind van dit jaar in gebruik kan worden genomen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Waterland 
Petitieloket:
Einddatum:
07-05-2020 
Petitionaris:
Mario Hoogendoorn 
Organisatie:
Politiek Waterland  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie meer dan 2000 keer ondertekend!

Op dit moment staat de teller op 2023! Ondertussen blijft de politiek zich in de diverse media in allerlei bochten wringen om niet te hoeven voldoen om de situatie het voor de burgers en het milieu te verbeteren.
Het is natuurlijk per definitie onverdedigbaar om daar waar de landelijke overheid oproept om de vervuiling zo veel mogelijk te beperken, de gemeente Waterland er voor heeft gekozen om een besluit te nemen dat substantieel meer vervuiling met zich meebrengt door haar inwoners aanzienlijk meer kilometers te laten maken.

+Lees meer...

In de media is het opvallend dat er berichten verschijnen die met alleen een reactie van de gemeente wordt geplaatst zonder de initiatief Politiek Waterland om een reactie daarop te vragen. Alleen NH Nieuws heeft bij de totstandkoming van haar nieuwsfeit om een reactie van beide partijen gevraagd.

Dat deze petitie aanslaat is blijkbaar aanleiding voor een collectief van filmmakers om deze te ondersteunen. Er is op FB een oproep verschenen om op 2 mei met de auto naar de Milieustraat te komen om daarmee ook een signaal af te geven. Hoe sympathiek ook de intentie is om blijkbaar de petitie hiermee te willen ondersteunen, het is juist het tegenovergestelde wat Politie Waterland wil bereiken: minder onnodig gebruik van de auto en voorbij gaan de oproep van de overheid om in de huidige omstandigheden thuis te blijven.

Op 7 mei zal de petitie aan de gemeenteraad worden aangeboden, zoals vastgesteld in art. 62 van het Reglement van Orde van de gemeente Waterland. Waarom niet aan de GroenLinks wethouder? Domweg omdat zij uiteindelijk niet de hoofdverantwoordelijke is voor het gevoerde beleid. Dat is de gemeenteraad die het bestuur dient te controleren op het gevoerde beleid.
Daarnaast hebben zij en de gemeente Waterland alsmede de fractievoorzitter van GroenLinks Waterland, in hun reacties duidelijk blijk gegeven niet open te staan voor een constructieve oplossing om de inwoners en het milieu tegemoet te komen. De bal komt daarom bij de gemeenteraad te liggen die mag duidelijk maken hoe serieus zij haar burgers/kiezers neemt.....

28-04-2020

Verplaatsing #Milieustraat vanaf begin voorbeeld van inconsequent politiek beleid

Nu de teller op 1980 ondertekenaars staat die de “Milieustraat terug naar Waterland!” willen hebben, blijkt dat de reacties vanuit de politiek blijven hangen in terugkerende argumenten.

Ook het politiek geheugen blijkt blijkbaar beperkt houdbaar gezien het bijgaande bericht uit 2018*.

In het huidige coalitieakkoord “duurzaam, sociaal en toekomstbestendig”, wordt er nog als volgt over de locatie van de milieustraat geschreven:

Inwoners van Waterland moeten hun afval eenvoudig en zoveel mogelijk dichtbij (in de kern) kwijt kunnen.

+Lees meer...

Dat kan, omdat het inzamelen van gescheiden afval geld bespaart. Op dit moment wordt een onderzoek gedaan naar de verschillende opties voor het tijdelijk vestigen van een milieustraat. Bij de keuze voor de locatie van de definitieve milieustraat, al dan niet in Katwoude, letten we zowel op dienstverlening als op kosten.

De vraag is of dit college met de keuze voor Purmerend wel “duurzaam en sociaal” bezig is?

Zie ook een eedere Poll over verplaatsing van de milieustraat:

https://www.facebook.com/groups/1497135370342675/permalink/1617666998289511/

*Volledig bericht: https://www.facebook.com/groups/1497135370342675/permalink/1937039393018935/

27-04-2020

Petitie “Milieustraat terug naar #Waterland!” leidt tot raadsvragen

Met 1916 ondertekenaars groeit het aan inwoners die aangeven zich niet met het besluit de verplaatsing van de Milieustraat naar Purmerend kunnen verenigen nadat nu in de praktijk blijkt wat de consequenties zijn.

Ook het beleid van gescheiden afvalinzameling komt nu weer ter discussie te staan door ontwikkeling bij de afvalverwerking. Daarnaast is het ook opmerkelijk dat bij het ophalen van grofvuil, metaal, hout, kunststof producten en elektrische apparaten die in één vuilniswagen worden samengeperst.

26-04-2020