U, de petitionaris
Er is nieuws!
De blauwe bergen drie honden in speelhouding

Maak park De Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied

593 ondertekeningen

Gemeente Wageningen beschikt niet over een hondenlosloopgebied. Een ruime plek voor honden waar ze met elkaar kunnen rennen, spelen en snuffelen tussen de struiken, ontbreekt. Dergelijke plekken zijn belangrijk voor honden, om te socialiseren met andere honden en ook met mensen. Steun deze petitie.

Petitie

Wij

 • hondeneigenaren en direct betrokkenen
 • hondenliefhebbers

 

constateren

 • In Wageningen is géén hondenlosloopgebied.
 • Huidige aangewezen uitlaattereinen liggen vol poep en zijn ongeschikt om te spelen en socialiseren.
 • Socialiseren is belangrijk voor de veiligheid van mens en dier.
 • Park De Blauwe Bergen is van oudsher een geschikt hondenlosloopgebied.
 • Park Noord-West ligt vlak bij De Blauwe Bergen en is aantrekkelijk voor mensen die willen ontspannen en sporten (in park Noord-West geldt een aanlijnplicht).

 

en verzoeken

 • De aanlijnplicht voor honden in park De Blauwe Bergen op te heffen en dit park aan te merken als losloopgebied voor honden.
 • Met ons in gesprek te gaan over een geschikte inrichting van het park om eventuele overlast van hondenpoep te voorkomen.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Wageningen 
Petitieloket:
Einddatum:
06-11-2021 
Petitionaris:
Nicole Pluim 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De motie over het Hondenbeleid in Wageningen is door de gemeenteraad aangenomen

Op maandag 22 november heeft de Stadspartij een motie vreemd ingediend over het hondenbeleid. De motie is medeondertekend door de PvdA, het CDA en Connect.

+Lees meer...

De motie is ter stemming gebracht in de Raadvergadering en aangenomen met 18 van 25 stemmen.

Dit betekent dat er gevraagd wordt of het college:

 • Voor de zomer kan komen met een overzicht van de bestaande kosten voor hondenfaciliteiten en de handhaving hiervan.
 • Een werkgroep in kan stellen en met deze het gesprek aan wil gaan over de mogelijkheden om hondenfaciliteiten te verbeteren.
 • In de begroting van 2023-2026 kan komten met een voorstel om de hondenbelasting gelijk te stellen aan de kosten voor hondenfaciliteiten en het geld daarvoor te oormerken.

De volledige motie is te lezen op de website hondenvriendenwageningen.wordpress.com

23-11-2021

Samenvatting verslag met de gemeenteraad

Op 25 oktober waren Ryan Gevers, Theo Wolferink (vervanging Leila Dodds) en Nicole Pluim te gast op de gemeenteraadsvergadering van Wageningen. Op de agenda stond de APV en een onderdeel daarvan was het hondenbeleid.

+Lees meer...

Het was een goed overleg.

Tijdens de vergadering kregen we alle ruimte om te spreken en we voelden ons gehoord en serieus genomen.

Nicole begon met een algemene inleiding en Ryan en Theo gaven uitleg over de Blauwe Bergen en het centrum (Wallenpad en Torckpark).

Ryan vertelde uitgebreid en overtuigend over de noodzaak voor een hond om te spelen met andere honden, kennis te maken met andere mensen en zo sociaal vaardig te worden. Ze kon daarbij putten uit haar eigen ervaring met haar twee honden in de Blauwe Bergen. Ze vertelde over de noodzaak voor honden om los te kunnen lopen, daarvan te leren en lekker te kunnen snuffelen.

Theo vertelde over zijn persoonlijke ervaring met de hond van Leila en hem. Hij was erg verbaasd over het besluit van de gemeente dat honden aangelijnd moesten lopen, omdat loslopen in het centrum nooit tot problemen had geleid. Vaak zorgt het aangelijnd lopen juist voor problemen, omdat de honden dan verstrikt raken in elkaars riem. Verder liet hij weten dat wij voorstanders zijn van een opruimplicht.

Nadat wij aan het woord waren geweest, kwamen er verschillende vragen van de raadsleden. Nogmaals de vraag of wij een opruimplicht willen. Ja, dus. Een raadslid die zelf geen hond heeft, vroeg zich af of mensen ook naar buitengebieden kunnen om hun hond uit te laten? Ja, dat kan, maar dan hebben mensen een auto nodig. De Stadspartij staat achter de petitie en Marike van der Leeden vroeg of raadsleden deel kunnen nemen aan de werkgroep. Daar hadden we nog niet over nagedacht, maar later leek ons dat een goed idee en dat lieten we achteraf de raad alsnog weten.

Petra van Amersfoort vroeg wat we van de overige hondenvoorzieningen vinden. We vinden de vier losloopterreinen vies en zouden daar opruimplicht willen. En misschien de terreinen oppimpen.

Ten slotte namen wij plaats op de publieke tribune en kreeg de portefeuillehouder het woord; de burgemeester liet zich ondersteunen door twee mensen waaronder de teamchef van de politie. Burgemeester Floor Vermeulen had niet kunnen achterhalen waar het besluit om te handhaven vandaan kwam, maar het heeft in elk geval tot een discusse geleid en dat is natuurlijk prima.

Hij was blij om te horen dat wij positief staan tegenover een opruimplicht en liet weten dat hij voorstander is van een gebruikersgroep. Maar hij had ook een aantal vragen.

Zo wilde hij nog in het college overleggen hoe er het beste gehandhaaft kon worden? Zijn restricties zoals een tijdslot te handhaven?

Hij stond niet negatief tegenover het door het collega aanwijzen van de Blauwe Bergen als losloopgebied. Met de huidige APV zou dat mogelijk zijn. Ten slotte liet Marike weten dat het Wallenpad ook altijd een officieel losloopgebied was geweest.

We hebben vertrouwen in een positief vervolg

30-10-2021

25 oktober komt de APV aan de orde in de gemeenteraad van Wageningen

Op 25 oktober bespreekt de gemeenteraad waarschijnlijk de petitie 'Maak Park de Blauwe Bergen weer hondenlosloopgebied'. Dit gebeurt dan tijdens het behandelen van de APV.

+Lees meer...

Op de website van de gemeente Wageningen www.wageningen.raadsinformatie.nl én in de Stad Wageningen (op de Uit de Raadpagina) wordt de agenda van de Politieke Avond gepubliceerd.

Het hondenlosloopbeleid van de gemeente wordt geregeld in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Binnenkort komt het college met een notitie naar de aard over de actualistatie van de APV. Dit kan voor ons een moment zijn om aan de gemeenteraad ons standpunt over het hondenlosloopbeleid kenbaar te maken. Dat kan mondeling dan wel schriftelijk. (raadsgriffie@wageningen.nl)

De verwachting is dat het rondetafel- en consultatiegesprek over de actualisatie van de APV gaat plaatsvinden op maandag 25 oktober.

De agenda voor die avond wordt volgende week maandag vastgesteld. De Griffie informeert mij hierover uiterlijk volgende week dinsdag. De agenda van de Politieke Avond van 25 oktober is volgende week ook te raadplegen via de website en staat op woensdag 20 oktober in de Stad Wageningen.

Ik ga mij nu eerst beraden, zoals dat in ambtelijke taal heet. En dat betekent gewoon dat ik er even over na ga denken wat we nu het beste kunnen doen.

Als iemand tips heeft of aan wil schuiven. Laat van je horen. Steun en advies zijn altijd welkom. Dat kan door mij een mail te sturen (nicolepluim@hotmail.com).

Nicole Pluim

05-10-2021