U, de petitionaris
Rietendakschool

Maak Laan van Chartroise veilig voor fietsende kinderen

351 ondertekeningen

De Laan van Chartroise in Ondiep is erg onveilig voor fietsende en overstekende kinderen. Er liggen twee scholen, een kinderdagverblijf en een grote speeltuin direct aan de Laan. Wij willen dat de gemeente de weg veiliger inricht.

Petitie

Wij

bewoners op en rond de Laan van Chartroise, (groot)ouders van kinderen die hier naar school, kinderdagverblijf of de speeltuin gaan en fietsers over deze route,

 

constateren

dat de Laan van Chartroise erg onveilig is voor fietsers en overstekende wandelaars. Wijzelf en onze kinderen lopen hier elke dag risico's die we niet aanvaardbaar vinden. Ondanks 4 jaar praten met de gemeente is de situatie nog steeds niet verbeterd. Integendeel, er rijden alleen maar meer auto's en bussen, zonder goede fiets- en oversteekvoorzieningen,

 

en verzoeken

de gemeente om de Laan van Chartroise nog dit jaar (2017) opnieuw in te richten, waarbij de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsende en overstekende kinderen, voorrang krijgt boven de doorstroming van auto's en bussen.

Het antwoord

Utrecht.nl: Laan van Chartroise: verbeteren verkeersveiligheid

Wij onderzoeken of we de verkeersveiligheid op de Laan van Chartroise kunnen verbeteren. De bewoners vinden de Laan van Chartroise niet veilig omdat auto’s te hard rijden, vooral ’s avonds en ’s nachts. Ook vinden zij de straat niet altijd veilig voor fietsende en overstekende kinderen. Hieronder leest u de uitkomsten van het onderzoek en wat hiermee gaat gebeuren.

De belangrijkste aandachtspunten uit het onderzoek

Bij de middeneilanden ter hoogte van de Abrikoosstraat en de Ondiep is er weinig ruimte voor de fiets. Bovendien zijn er geen fietsstroken.

 • Auto's uit de zijstraten houden niet altijd voldoende rekening met voetgangers en fietsers die rechtdoor gaan over de Laan van Chartroise.

 • Er ontstaan regelmatig gevaarlijke situaties bij de bushalte bij de Ondiep aan de kant van de even huisnummers. Verkeer rijdt bijvoorbeeld om de bus die bij de halte staat heen (aan de verkeerde kant van de weg) of fietsers rijden op de stoep.

 • Sommige auto’s rijden te hard, vooral ‘s nachts. De snelheidsmetingen laten zien dat de meeste automobilisten zich overdag aan de maximum snelheid van 50 km uur houden, maar dat na middernacht regelmatig te hard wordt gereden.

Welke maatregelen willen we nemen?

Om de Laan van Chartroise verkeersveiliger te maken voor alle verkeersdeelnemers, creëren we meer ruimte en vragen we meer aandacht voor de fietsers. Dit doen we met de volgende maatregelen:

Bij de kruising met de Abrikoosstraat en de Palissanderstraat

 1. Fietsstroken aanleggen.
 2. Het middeneiland smaller maken.
 3. De inrit Abrikoosstraat licht aanpassen, zodat verkeer uit deze zijstraat meer af moet remmen door de scherpere bocht naar de Laan van Chartroise.

Bij de kruising met de Ondiep

 1. Fietsstroken aanleggen.
 2. Bushalte herinrichten met busperron (net als aan de overkant van de straat de straat) zodat fietsers achterlangs kunnen fietsen als de bus bij de halte staat.
 3. Middeneiland opheffen ter hoogte van vernieuwde bushalte. En versmallen middeneiland aan andere kant van de kruising, zodat er ruimte is voor fietsstroken.

Over de hele Laan van Chartroise

 1. Fietsstroken rood maken, zodat duidelijker is waar fietsers rijden en waar auto’s rijden. Extra voordeel is dat de weg door de rode zijkanten smaller lijkt, waardoor auto’s minder hard rijden.

Wat zijn de volgende stappen?

 • Stap 1: de gemeente tekent een Voorlopig Ontwerp. Hiermee zien we wat de aanpassingen in de praktijk betekenen.
 • Stap 2: we toetsen het Voorlopig Ontwerp en voeren verbeterpunten door in een Definitief Ontwerp.
 • Stap 3: er is een aannemer gezocht, die de aanpassingen op staart gaat uitvoeren. Om de hinder te beperken combineren we wegaanpassingen met andere werkzaamheden in de Laan van Chartroise
 • De 4 bushaltes tussen de Omloop / Anton Geesinkstraat en de Thorbeckelaan krijgen een verhoogde stoeprand om makkelijker in en uit te kunnen stappen. Daarnaast komen er gidslijnen om de haltes beter toegankelijk te maken voor blinden en slechtzienden.
 • Ook vernieuwen we het asfalt tussen de Omloop en Thorbeckelaan. Er komen dus niet alleen doorgaande rode fietsstroken, maar ook een nieuwe asfaltlaag er tussen in.

Uitvoering

De werkzaamheden starten in de week van 3 juni 2019 en zijn uiterlijk eind juli gereed.. De omleidingsroutes voor fietsers en auto’s worden met bebording aangegeven en omwonenden ontvangen een wijkbericht waarin zij verder worden geïnformeerd.

Tot slot

Wij vinden het belangrijk dat iedereen op een veilige manier aan het verkeer deelneemt. Daarom verbeteren we op verschillende plekken in de stad de wegen en kruispunten. De weggebruiker is natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor een verkeersveilig Utrecht. Meer weten? Kijk dan op utrecht.nl/verkeersveiligheid.

Bron: https://www.utrecht.nl/wonen-en-leven/verkeer/verkeersprojecten/laan-van-chartroise/

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Utrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
07-04-2017 
Antwoord verwacht:
17-04-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Sonja de Hair 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Achttien ongelukken in 6 jaar, 3 doden en 4 gewonden

De situatie op de Laan van Chartroise is nog gevaarlijker dan we al wisten. Tussen 1 januari 2011 en 31 december 2016 waren er minimaal 18 ongelukken, met in totaal 3 doden en 4 gewonden.

+Lees meer...

Dat blijkt uit een analyse van 112-meldingen, nieuwsberichten en de ongevallenregistratie van Rijkswaterstaat.

De verkeersongevallen registratie in Nederland kampt met een grote onderregistratie. Dat betekent dat de 18 ongelukken die wij hebben gevonden, het topje van de ijsberg zijn. Des te meer reden dus om de Laan van Chartroise snel veiliger in te richten.

Meer informatie over de slechte registratie van ongelukken in Nederland is te lezen op de website van SWOV.

Hieronder de lijst van de door ons gevonden ongelukken:

 • 6/3/2016: Personenauto raakt voetganger ter hoogte van de Rietendakschool, voetganger gewond

 • 12/5/2015: Personenauto rijdt te hard en slaat over de kop; de bestuurder is met een ambulance afgevoerd

 • 11/21/2015: Twee personenauto’s botsen op elkaar

 • 9/17/2015: Personenauto rijdt fietser aan ter hoogte van Anton Geesinkstraat, fietser gewond

 • 8/24/2015: Personenauto schept fietser ter hoogte van de Marnixlaan, fietser overlijdt later in het ziekenhuis

 • 3/16/2015: Eenzijdig motorongeluk

 • 9/30/2014: Twee personenauto’s botsen op elkaar

 • 8/17/2014: Personenauto raakt 2 verkeerspalen, een lantarenpaal en een boom ter hoogte van Rietendakschool, een persoon lichtgewond

 • 3/19/2014: Ongeluk met snorfiets

 • 9/3/2013: Ongeluk met personenauto

 • 8/7/2013: Toedracht niet geregistreerd

 • 6/15/2013: Toedracht niet geregistreerd

 • 3/2/2013: Toedracht niet geregistreerd

 • 2/6/2013: Toedracht niet geregistreerd

 • 1/31/2013: Toedracht niet geregistreerd

 • 8/23/2012: Personenauto rijdt fietser aan, fietser overleden

 • 1/31/2011: Personenauto rijdt fietser aan, fietser overleden

 • 1/30/2011: Twee personenauto’s botsen op elkaar

15-02-2017

Laan van Chartroise nog altijd groot gevaar

Verschillende mensen uit Ondiep hebben hun onvrede geuit over de Laan van Chartroise. Er zijn de laatste jaren veel problemen in verband met verkeersveiligheid.

+Lees meer...

Auto’s rijden veel te hard en staan vaak voor de helft geparkeerd op het fietspad. Met als gevolg dat de fietsers vaak op de weg moeten fietsen. Iets wat op deze straat zeer gevaarlijk is, door de vele bussen die er ook nog eens voorbij komen en de auto’s die veel harder rijden dan de maximum snelheid.

Lees verder op de website van Nieuws uit Utrecht-West

12-02-2017

AD schrijft over petitie

In het AD staat vandaag (10-2) een artikel over de petitie. Het is geschreven door journalist René Cazander.

+Lees meer...

De kop van het artikel is Petitie voor veiligere straat en het staat op pagina 6 van het Utrecht-katern.

In het artikel staat dat er bij de 8 zware ongevallen van de afgelopen jaren nog geen doden zijn gevallen. Helaas is er wel één dodelijk slachtoffer te betreuren. In 2012 werd een 19-jarige fietser doodgereden door een auto. Bewoners hopen een volgend dodelijk ongeval te voorkomen.

De volledige tekst van het artikel:

De bewoners van de Laan van Chartroise in Utrecht zijn een petitie gestart om hun straat verkeersveiliger te maken voor fietsers en voetgangers. Een kleine 260 sympathisanten hebben de petitie inmiddels online ondertekend.

'De afgelopen jaren waren minstens acht zware ongevallen op de Laan van Chartroise', aldus de bewoners. Die hebben niet tot dodelijke ongevallen geleid, maar de verontruste bewoners zijn bang dat het een keer goed misgaat. "Het gaat vaak net goed", geeft Sonja de Hair de urgentie van de maatregelen aan.De Hair is initiatiefneemster van de petitie.

Over de Laan van Chartroise, een drukke weg tussen de wijk Zuilen en de binnenstad, rijden veel fietsers, onder wie schoolgaande jongeren, stadsbussen en auto's.

Er liggen twee scholen, een kinderdagverblijf en een grote speeltuin direct aan deze laan. "Fietsers moeten de weg delen met (vracht)auto's en bussen, zonder eigen fietspaden of fietsstroken. In combinatie met een maximumsnelheid van 50 km/uur leidt dit dagelijks tot gevaarlijke situaties. Er is nauwelijks ruimte om fietsers te passeren en toch gebeurt dat heel vaak en op (te) hoge snelheid. Er fietsen dagelijks 3000 fietsers endaar zijn veel kinderen en jongeren bij, vanwege de vele scholen in de buurt", zegt De Hair. "Als fietser ben je vogelvrij verklaard. Je kunt echt geen kant op."

Als het aan haar ligt, wordt de snelheid er uitgehaald. dat kan bijvoorbeeld door een maximum snelheid van 30 kilometer per uur in te voeren en door gescheiden fietsstroken (minimaal 1,80 meter breed) aan te leggen.

De Hair woont al vijf jaar aan de drukke laan van Chartroise. Sindsdien zijn bewoners tevergeefs in gesprek met de gemeente. Via de petitie hopen ze die tot maatregelen aan te zetten. "Wij willen samen met de gemeente kijken naar oplossingen."

De hair krijgt in haar strijd steen van de verkeersgroep Ondiep, een samenwerking van wijkbewoners. Ook die constateet dat door al het verkeer de veiligheid op de Laan van Chartroise in het geding is.

Woordvoerder Koen Warmink: "Graag zouden wij zien dat de gemeente niet alleen deze laan onder handen neemt, maar ook de straten in het verlengde daarvan, zoals de Omloop en de Ahornstraat. Hiermee wordt de gehele zogeheten stemvork veiliger."

De hoop van de initiatiefnemers is om uit te komen op 500 sympatisanten. Wie wil, kan de petitie nog tot 7 april ondertekenen (laanvanchartroiseveilig.petities.nl).

De gemeent laat in een reactie weten dat de Laan van Chartroise haar 'aandacht heeft'. Concrete maatregelen om de straat veiliger te maken zijn er op dit moment nog niet, laat woordvoerder Matthijs Keuning weten.

08-02-2017