You, the petitioner
Artikel 83 participatiewet

Maak experimenten mogelijk in de Participatiewet

138 signatures

De Participatiewet geeft gemeenten wettelijk de mogelijkheid om in de vorm van een experiment de Participatiewet op een ander manier uit te voeren via Art 83 Innovatie. Nu blijkt dat dit artikel zodanig is ingericht, dat elk experiment hierdoor wordt gehinderd en van innovatie geen sprake kan zijn.

Petition

We

Ervaringsdeskundigen en bijdragers aan het Vertrouwensexperiment Tilburg

 

establish that:

  • dat artikel 83 van de Participatiewet niet werkt omdat de eis van een AMvB onnodig hindernissen opwerpt
  • dat gemeenten geen ruimte krijgen om de wet op een innovatieve manier uit te voeren
  • dat gemeenten evengoed wel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de Participatiewet
  • dat in veel gemeenten nu blijkt dat de huidige uitvoering niet werkt
  • dat experimenten kunnen leiden naar betere resultaten

 

and request

  1. De 'Algemene Maatregel van Bestuur' (AMvB) te schrappen uit de Participatiewet, Artikel 83, Lid 1, 3 en 6

  2. Gemeenten alle ruimte te geven om te experimenteren met de Participatiewet.

  3. De beslissing over en verantwoordelijkheid voor experimenten binnen de Participatiewet te leggen bij de gemeenteraad. (En niet meer bij het kabinet en het parlement.)

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2016-05-26 
Organisation:
Ervaringsdeskundigen Vertrouwensexperiment 
Website:

History

Signatures

Updates

Wéér meer Nederlanders in de bijstand

Bron: Trouw Wéér meer Nederlanders in de bijstand Redactie − 29/02/16, 11:22

Het aantal mensen in de bijstand gaat maar niet omlaag. Sterker nog, vorig jaar kwamen er opnieuw 16.000 bij, vergeleken met 2014.

+Read more...

Eind 2015 telde Nederland daarom zo'n 450.000 bijstandgerechtigden.

Dit meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Vooral jongeren en 45-plussers meldden zich het afgelopen jaar bij het gemeentehuis in hun woonplaats voor een uitkering.

Al sinds 2009 komen er elk jaar meer bijstandsgerechtigden bij. 45-plussers die hun baan kwijtraakten vinden maar lastig opnieuw een baan. Volgens de jongste cijfers van het CBS neemt de werkloosheid in deze groep iets af, maar is het aantal mensen dat een beroep doet op de bijstand niet kleiner geworden.

Verder lezen bij de bron: [link]http://www.trouw.nl/tr/nl/4504/Economie/article/detail/4253893/2016/02/29/Weer-meer-Nederlanders-in-de-bijstand.dhtml[/link]

2016-02-29

"De Participatiewet is schijn-decentralisatie"

Citaat uit: "De Participatiewet is schijn-decentralisatie, pleidooi voor bestuurlijke ongehoorzaamheid"

"Maar dat klopt helemaal niet, want met die derde decentralisatie is iets geks aan de hand. Dat is namelijk helemaal geen decentralisatie.

Bij een decentralisatie gaan middelen én verantwoordelijkheden over.

+Read more...

Daarbij hoort ook een grotere beleidsvrijheid voor degene die de nieuwe taken gaat uitvoeren. Bij de Participatiewet wordt die beleidsvrijheid daarentegen op vele manieren beknot. Gemeenten zijn dan gewoon uitvoeringskantoren die strikt moeten doen wat op het Haagse hoofdkantoor is bedacht. Het bieden van maatwerk wordt dan wel erg moeilijk. En zo bedreigt de gebrekkige decentralisatie van de Participatiewet het succes van de andere decentralisaties."

Van Pieter Hilhorst, Jos van der Lans op 20 november 2015 op de website 'Sociale Vraagstukken': [link]http://www.socialevraagstukken.nl/de-participatiewet-is-schijn-decentralisatie-pleidooi-voor-bestuurlijke-ongehoorzaamheid/[/link]

2016-02-28

De reden van deze petitie

De wethouders Sociale Zaken van de gemeenten Tilburg, Groningen, Utrecht en Wageningen zijn al geruime tijd bezig om in hun stad een experiment mogelijk te maken met de uitvoering van de Participatiewet. Alle vier willen zij bijstandsgerechtigden meer ruimte geven om bijstandgerechtigden zelf de regie in handen te geven, met minder regels en controle.

+Read more...

Op maandag 29 februari aanstaande vindt in Den Haag een volgend gesprek plaats met Staatssecretaris Klijnsma, waarbij een definitieve beslissing wordt verwacht.

Om dit experiment mogelijk te maken, beroepen deze vier steden zich op Artikel 83 - Innovatie van de Participatiewet, welke experimenten mogelijk moet maken. Echter, met een 'ja' of 'nee' van de staatssecretaris is nog steeds het zicht op experimenten ver weg. Immers, in het geval dit gesprek een positief resultaat oplevert, zal er eerst een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) moeten worden 'geslagen', waarover de ministerraad en beide Kamers eerst moeten beslissen. Dit proces neemt algauw een jaar in beslag. Hier blijkt uit dat het Innovatie-artikel feitelijk een wassen neus is en geenszins bedoeld om experimenten met de Participatiewet daadwerkelijk mogelijk te maken.

Bijzonder in dit geval is, dat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Participatiewet sinds 1 januari 2015 bij de gemeenten is gelegd. Het zou daarom logisch zijn als dan ook de verantwoordelijkheid voor experimenten binnen deze wet bij de gemeenten ligt, dus bij de gemeentenraden.

Om in deze gang van zaken een verandering teweeg te brengen hebben de ervaringsdeskundigen (alle uitkeringsgerechtigden) uit de commissie 'Vertrouwensexperiment Tilburg' het initiatief genomen om een petitie te starten met de titel: 'Maak experimenten mogelijk in de Participatiewet'. Deze petitie is gericht aan de Tweede en Eerste Kamer en verzoekt om:

De 'Algemene Maatregel van Bestuur' (AMvB) te schrappen uit de Participatiewet, Artikel 83, Lid 1, 3 en 6

Gemeenten alle ruimte te geven om te experimenteren met de Participatiewet.

De beslissing over en verantwoordelijkheid voor experimenten binnen de Participatiewet te leggen bij de gemeenteraad. (En niet meer bij het kabinet en het parlement.)

De initiatiefnemers hopen hiermee dat dit onderwerp op de agenda zal komen van de Tweede Kamer en uiteindelijk tot een wijziging van de Participatiewet, Artikel 83 zal leiden.

Meer weten: [link]http://tilburgers.nl/category/economie-2/participatiewet/[/link]

2016-02-27