U, de petitionaris
Img 8142

Luisteren geeft energie: Keesje Brijde Plantsoen

210 ondertekeningen

De Stadswarmte-werkzaamheden gaan een nieuwe fase in: Het Keesje Brijde Plantsoen wordt een bouwplaats, compleet met bouwweg en boorinstallaties. Afgelopen maanden hebben betrokken partijen minimale zorg gehad voor veiligheid en beperking van de overlast, ook niet na het maken van concrete afspraken.

Petitie

Wij

Alle gebruikers van het Keesje Brijdeplantsoen, zoals bewoners, bezoekers, bedrijven, sporters, schoolkinderen, ouders en kinderen die uit de hele buurt komen spelen, die bovendien uitgaan van constructieve samenwerking.

 

constateren dat:

 • dat de bouwwerkzaamheden die Heijmans in het kader van de aanleg van de nieuwe warmtetransportleiding in opdracht van Nuon voornemens is uit te voeren op en rondom het Keesje Brijdeplantsoen, ingrijpend zijn voor de bewoners en bezoekers van Sporenburg.

 • De gelijktijdige uitvoering van meerdere grote bouwprojecten binnen hetzelfde gebied brengt de veiligheid in het gedrang.

 • Betrokkenen maken zich ernstige zorgen.

 

en verzoeken

Nuon, Heijmans en de gemeente Amsterdam te voldoen aan de voorgestelde afspraken zoals deze zijn opgesteld en vastgelegd in document 'VeiligheidensamenwerkingopKeesjeBrijde.pdf'.

Het antwoord

Reacties van Nuon, Heijmans en de gemeente Amsterdam

Er is een aanspreekpunt sinds 24 april, er komt een spreekuur en geïnteresseerden kunnen e-mail updates krijgen, omwonenden nemen wekelijks deel aan overleggen en concreet zijn er afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen, een vervangende speelruimte voor kinderen, er zijn risico-analyses gemaakt en meer.

Bron: brieven van Heijmans en Nuon.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Hartelijk dank voor het mede tekenen van de brief via petities.nl.

U kunt de formele reactie en beloofde acties van de partijen teruglezen op www.luisterengeeftenergie.nl.

Deze bron geeft bovendien een kleine inkijk in de gebeurtenissen.

We maken van de mogelijkheid gebruik enkele opmerkingen en dooddoeners te plaatsen:

 • De brief is een keerpunt geweest voor de partijen en buurtgenoten om in beweging te komen.
 • De door u ondertekende set van afspraken is de basis van overleg.
 • Ere wie ere toekomt: de gemeente en partijen hebben grote stappen gezet en werken nu hard voor de buurt.
 • De stelling 'anderen zorgen wel voor mij' geeft enkel hilarische effecten.
 • Dank aan de vrijwilligers van petities.nl.

We wensen iedereen de komende maanden veel succes om de veiligheid te vergroten en de overlast te verminderen.

Sanne Witteman, Leon Burgersdijk, Matthijs Verburg, Swaan Rutten, Sander Timmermans, Jeroen vd Wal, Bart van de Ven, Jean Pierre Kin, Pascal Richard, Samira Boon, Linda Schaap, ea.

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
infrastructuurexploitant 
Petitieloket:
Einddatum:
08-07-2018 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Bart van de Ven 
Organisatie:
9 buurtbewoners en basisschool de Achthoek 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reacties van Nuon, Heijmans en de gemeente Amsterdam

Er is een aanspreekpunt sinds 24 april, er komt een spreekuur en geïnteresseerden kunnen e-mail updates krijgen, omwonenden nemen wekelijks deel aan overleggen en concreet zijn er afspraken gemaakt over veiligheidsmaatregelen, een vervangende speelruimte voor kinderen, er zijn risico-analyses gemaakt en meer.

Bron: brieven van Heijmans en Nuon.

+Lees meer...

REACTIE VAN PETITIONARIS

Hartelijk dank voor het mede tekenen van de brief via petities.nl.

U kunt de formele reactie en beloofde acties van de partijen teruglezen op www.luisterengeeftenergie.nl.

Deze bron geeft bovendien een kleine inkijk in de gebeurtenissen.

We maken van de mogelijkheid gebruik enkele opmerkingen en dooddoeners te plaatsen:

 • De brief is een keerpunt geweest voor de partijen en buurtgenoten om in beweging te komen.
 • De door u ondertekende set van afspraken is de basis van overleg.
 • Ere wie ere toekomt: de gemeente en partijen hebben grote stappen gezet en werken nu hard voor de buurt.
 • De stelling 'anderen zorgen wel voor mij' geeft enkel hilarische effecten.
 • Dank aan de vrijwilligers van petities.nl.

We wensen iedereen de komende maanden veel succes om de veiligheid te vergroten en de overlast te verminderen.

Sanne Witteman, Leon Burgersdijk, Matthijs Verburg, Swaan Rutten, Sander Timmermans, Jeroen vd Wal, Bart van de Ven, Jean Pierre Kin, Pascal Richard, Samira Boon, Linda Schaap, ea.

EINDE REACTIE

29-04-2018