U, de petitionaris
Screenshot 2019 02 05 at 22.38.41

Luister naar Weezenhof voor de A73 molens

328 ondertekeningen

De Startnotitie "Ruimtelijke Visie Duurzame Energie Heumen" formuleert het plan om het gebied langs de A73, dat ingeklemd zit tussen Weezenhof, Hatert, Malden en Heumen, te ontwikkelen voor “duurzame energie”. Inwoners van gemeente Heumen hebben inspraak, maar inwoners van Weezenhof niet.

Petitie

Wij

bewoners van de wijk Weezenhof in Nijmegen

 

constateren

dat bewoners van Weezenhof als tweederangs burger buiten spel zijn gezet vanwege:

  • het niet volgen van advies #1 uit de “Tien adviezen voor zon en wind in Gelderland” van GNMF, omdat nergens uit blijkt dat bovengemeentelijk naar het vraagstuk is gekeken.

  • een toetsingskader dat energieopwekking en overlast maximaliseert, zonder rekening te houden met omwonenden

  • het gebrek aan transparantie wat betreft de totstandkoming van de startnotitie

 

en verzoeken

  • om het ter visie leggen van deze startnotitie (gepland op 18 april) per direct op te schorten tot nader orde.

  • Laat bewoners van Weezenhof volwaardig aan het participatieproces deelnemen zodat een adequate bovengemeentelijke visie gevormd kan worden.

  • Laat u van uw beste kant zien zodat dit niet het zoveelste windproject wordt met ellende voor omwonenden.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Heumen 
Petitieloket:
Einddatum:
15-04-2019 
Antwoord verwacht:
11-08-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Bart Huitsing 
Organisatie:
https://www.a73molens.nl/ 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Reactie gemeente Heumen

Gemeente Heumen heeft op 13 mei gereageerd op de petitie die op 15 april, tijdens de informatieavond van Platform Weezenhof, werd aangeboden wethouders Leo Blokland en René Waas.

Ofschoon niet onverwacht, is het antwoord ronduit teleurstellend.

De petitie is in het college B&W besproken en er is besloten om de termijn niet op te schorten. Daar waar bewoners van Weezenhof graag een open dialoog wilden aangaan, stuurt gemeente Heumen dus aan op bureaucratie en procedurele rompslomp.

+Lees meer...

Een gemiste kans.

Daarom (nogmaals) de oproep: stuur uw zienswijze in waarin u uw visie geeft op de ontwikkeling van een wind- en zonnepark op minder dan een kilometer van Weezenhof en Hatert. Doe dit vóór 4 juni!

Lees de volledige reactie van gemeente Heumen via: https://www.a73molens.nl/nieuws/reactie-heumen

23-05-2019

Petitie eerder gesloten

De petitie resultaten bij een stand van 301 ondertekeningen verzameld en uitgeprint. Dit omdat de informatie-avond van Platform Weezenhof, waarbij wethouders van Heumen aanwezig zijn, het beste moment is!

Hartelijk dank voor de brede steun van deze petitie! Ik kan er alleen maar vanuit gaan dat dit op een positieve manier door gemeente Heumen opgepakt zal worden!

Tot morgenavond!

Informatie avond Platform Weezenhof maandag 15 april Prins Clausschool 40e straat Binnenloop vanaf 19:30, aanvan 20:00.

14-04-2019