U, de petitionaris
20181212 223454

Levensgevaarlijke verkeerssituatie in Groenlo; grote zorgen over veiligheid

1.756 ondertekeningen

Wij, burgers van Groenlo, verontruste ouders, sportclubs en Marveld Recreatie, maken ons grote zorgen over de gevaarlijke verkeerssituatie tijdens de spits, op en nabij de kruising bij de Rabobank. Dit brengt met name fietsende kinderen op weg naar sportclub, zwemles of school in groot gevaar.

Petitie

Wij

burgers van Groenlo, bezorgde ouders, leden, besturen van sportclubs en Marveld Recreatie

 

constateren

 • dat bij de Rabobank in Groenlo in de spits vaak levensgevaarlijke situaties ontstaan.

 • grote hoeveelheden vrachtwagens, lijnbussen, busjes en personenauto's in de file staan, over de stoep rijden, proberen te keren of kris kras voorgesorteerd staan.

 • in deze totale chaos grote groepen kinderen op de fiets hun weg moeten vinden richting school, sportclub of zwembad!

 • Er inmiddels al 7 jaar door meerdere burgers zonder resultaat aan de bel is getrokken.

 • de gemeente al jaren heeft kunnen anticiperen op deze situatie en we dus mogen verwachten dat de te nemen maatregelen snel zullen resulteren in een overzichtelijke en veilige verkeerssituatie voor onze kinderen en alle overige verkeersdeelnemers.

 

en verzoeken

het bestuur van de gemeente Oost Gelre om op korte termijn, voordat er slachtoffers gaan vallen, een concrete en structurele oplossing in gang te zetten. Het wordt tijd voor actie. Nu!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Oost Gelre 
Petitieloket:
Einddatum:
06-02-2019 
Petitionaris:
Wilma van der Donk, Arjan Hagens, Arjen de Haan 
Organisatie:
Wilma v d Donk namens burgers van Groenlo, ouders, sportclubs etc.  
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Stand van zaken Petitie Levensgevaarlijke Kruising Groenlo

Op vrijdag 14 december is de petitie online gegaan en binnen één dag waren er al ruim 1000 ondertekenaars. Uiteindelijk is dit aantal nu gegroeid naar 1750! Tijdens de raadsvergadering van 18 december (dus 4 dagen na de start) kregen we op het laatste moment nog de gelegenheid om de raad toe te spreken over dit onderwerp.

+Lees meer...

Dit vanwege de massale reacties op de petitie. Raadsbreed was er vervolgens overeenstemming over de noodzaak tot actie. Zowel voor de korte termijn alsook voor de lange termijn werden er toezeggingen gedaan. Op 2 januari zaten we vervolgens aan tafel met de wethouder verkeer, Karel Bonsen, en met de verkeersdeskundige van de gemeente. Ook waren op ons verzoek aanwezig: Hans Scheinck namens de SV Grol, Hans Rouwmaat als ondernemer en Edwin Bomers (Marveld). Uw reacties en suggesties die tot 2 januari bij ons zijn binnengekomen via o.a. onze oproep op de Facebook pagina "Petitie onveilige kruising Rabo Groenlo" hebben we gebundeld en overhandigd aan de gemeente en de andere aanwezigen.

De resultaten van het overleg in het kort: De 3 korte termijn maatregelen werden tegen het licht gehouden.

 • De "veilige fietsroute" werd nog niet als veilig gezien door de aanwezigen en biedt zeker geen oplossing. Met name voor de jeugdige fietsers betekent het dat ze dan juist op de drukke momenten over moeten steken op gevaarlijke punten. Zonder extra maatregelen is dit niet wenselijk.

 • De optie om het vrachtverkeer te weren op de kruising wordt verder uitgewerkt samen met de ondernemers: de bedrijven contactfuntionaris en de IKGL (Industriële Kring) worden benaderd voor overleg. De gemeente werd er op aangesproken dat er niet van te voren met hen contact is opgenomen. Het is nu nog te kort door de bocht en te weinig onderbouwd t.o.v. de dagelijkse praktijk. Bestemmings vrachtverkeer kan met deze afsluiting niet uit de voeten.

 • De verkeersregelaars zijn positief ontvangen. We wachten af hoe dit werkt.

Verdere ingebrachte punten:

 • De kruising zal op korte termijn beter verlicht worden

 • Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om de fietspaden ter plekke te verbreden.

 • De optie van het beter afstellen van de verkeerslichten Winterswijkseweg wordt nogmaals op bestuurlijk niveau bepleit bij Rijkswaterstaat, zodat er minder opstoppingen ontstaan..

 • Met Arriva/provincie Gelderland zal gekeken worden naar het busverkeer van en naar Enschede dat weer over de Laarberg zou kunnen...Dat scheelt al weer de nodige bussen op de kruising. Er werd ook gepleit voor een halte op of nabij De Laarberg.

 • De bewegwijzering van en naar de industrieterreinen zal veel beter kunnen. Dit wordt ook opgepakt (Rijkswaterstaat). Dit alles voor de korte termijn...

 • Het sluip(vracht)verkeer door Zwolle heeft ook de aandacht.

Voor de lange termijn kwamen er ook al wat opties op tafel die in een later stadium verder aandacht krijgen. Het was een goede bijeenkomst, met enerzijds lof aan de wethouder voor zijn daadkracht en anderzijds ook inhoudelijke suggesties en kritische geluiden die zeker serieus genomen werden. De gemeente is nu aan zet. Begin februari is er een vervolgoverleg waarbij de toegezegde maatregelen en acties geëvalueerd worden en er verder wordt gekeken naar de lange termijn. Uw reacties blijven welkom op de Facebook pagina!

Eind deze maand zullen we de petitie aanbieden aan de wethouder.

Met dank voor uw steun en betrokkenheid! Wilma van der Donk, Arjan Hagens, Arjen de Haan

06-01-2019