U, de petitionaris
Maden in container 1

Leeg de GFT-bak in Renkum in de zomer vaker

1.068 ondertekeningen

Ongedierte, maden, vliegen, ratten en stankoverlast beu?

Petitie

Wij

Inwoners van de gemeente Renkum

 

constateren dat:

  • dat de bezuinigingen ervoor zorgen dat de GFT-bak niet vaak genoeg geleegd wordt
  • de GFT-bak zorgt zo voor onaanvaardbare overlast qua ongedierte en stank zorgt en schadelijk is voor de gezondheid.

 

en verzoeken

De GFT-bak één keer per week te legen in de warmste maanden: juni, juli en augustus.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Renkum 
Petitieloket:
Einddatum:
24-09-2020 
Petitionaris:
Constant Sciarone 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Extra nagekomen informatie vanuit de gemeente op basis van vragen van u:

Vraag 1: Uw antwoord houdt dan tevens in dat u deze zomer besloten heeft niets te (kunnen) doen aan de overlast en plaag? Antwoord 1: Inderdaad, de begroting voor dit jaar staat vast. De gemeenteraad heeft deze afgelopen november 2019 vastgesteld.

+Lees meer...

Daarin is voorzien in een tweewekelijkse inzameling van gft+e. Oftewel om de 2 weken. Uiteraard kunnen onze inwoners zelf ook veel doen om overlast door maden te voorkomen. Zo geeft de gemeente regelmatig tips hierover in Rijn en Veluwe en op social media. Ook op de website van ACV wordt hierop gewezen. Tot slot staan ook op de site van De Gelderlander een paar handige tips (al raad ik de tip om zout op de maden te strooien niet aan. Dit kan het composteerproces verstoren) in een video: https://www.gelderlander.nl/video/maden-in-je-kliko-zo-kom-je-er-van-af~p155982

Vraag 2: In een artikel in de Gelderlander en een artikel op een social media kanaal van de politieke partij groen links Renkum valt te lezen dat “Wordt de groene container weer wekelijks opgehaald, dan kost dat 80.000 euro extra”. Vraag is of dat voor de drie maanden, juni, juli en augustus, die gevraagd worden in de petitie of is dit bedrag voor een andere periode of per keer, per extra ronde wellicht? En is dit bedrag ergens gespecificeerd of te verifiëren?

Antwoord 2: Het genoemde bedrag betreft de besparing die is behaald nadat de inzamel frequentie is verlaagd van 42 keer per jaar (Oude situatie) naar de huidige 26 keer per jaar. Dit bedrag staat ook vermeld in de gemeentelijke begroting van 2020. Indien we als gemeente het serviceniveau verder ongemoeid laten en volgens uw voorstel ongeveer 7 extra inzamelrondes van gft+e tijdens de drie zomermaanden organiseren heeft dat tot gevolg dat de kosten met ongeveer 35.000 euro omhoog gaan. En daarmee dus ook de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het is aan de gemeenteraad of zij hier vanaf 2021 bereid toe zijn.

opm. redactie: dit is ongeveer €3 per gezin in de gemeente Renkum voor een extra leging van de GFT bak in de heetste 3 maanden

Vraag 3: Verder is te lezen dat “Een ander probleem is de planning van afvalverwerker ACV. Die heeft geen rekening gehouden met een hogere frequentie. Daarom zou een wekelijkse inzameling op zijn vroegst volgend jaar in kunnen gaan.”. ACV is een commerciële afvalverwerker, is dit antwoord van ACV te verifiëren? En heeft u overwogen om aan andere afvalverwerkers te vragen deze extra rondes uit te voeren en tegen welke condities?

Antwoord 3: ACV is een overheids NV en volledig in eigendom van de gemeenten Ede, Renswoude, Wageningen, Veenendaal en Renkum. Deze gemeenten ontvangen jaarlijks dividend van ACV. ACV verwerkt geen afval maar zamelt het afval in. Dat is een wezenlijk verschil. Daarnaast mogen zij slechts beperkt commerciële activiteiten verrichten. Wel is vastgesteld dat de gemeente voor de inzameling van restafval, gft, PMD, textiel en grof afval aan ACV is verbonden. Het is immers deels ons eigen bedrijf. De inzameling bij een externe partij neerleggen is dan ook niet de bedoeling. Met het opstellen van de jaar planning en de inzet van het eigen personeel en tractie heeft ACV rekening gehouden met een tweewekelijkse inzameling van gft. Dezelfde frequentie als alle andere ACV gemeenten hanteren. Als gemeente doen we jaarlijks mee aan landelijke benchmarks waarin de afval beheerskosten met vergelijkbare gemeenten wordt vergeleken. Daaruit blijkt dat Renkum qua kosten op het gemiddelde van de benchmark scoort. Ondanks dat Renkum het PMD en gft (tot en met vorig jaar) veel vaker ophaalt dan vergelijkbare gemeenten

12-08-2020

Reactie vanuit college

Helaas is er een teleurstellend bericht gekomen vanuit het college bij monde van verantwoordelijk wethouder Maouche zoals u onderstaand kunt lezen. Het komt er in het kort op neer dat er deze zomer niets aan de overlast kan worden gedaan. Het geld is er niet, ACV heeft geen tijd voor een extra leging en een andere afvalverwerker kan men niet inschakelen vanwege de belangen (gemeente is grootaandeelhouder in ACV) .

+Lees meer...

Het wordt meegenomen in de evaluatie afvalverwerking eind dit jaar. De overlast en maden en vliegenplaag moeten we deze zomer zien te overleven.

Geachte heer Sciarone,

Als portefeuillehouder afval zal ik u namens het college van een inhoudelijk antwoord voorzien. Allereerst hartelijk dank dat u de moeite heeft genomen deze petitie te starten, het is belangrijk dat dit soort signalen goed over het voetlicht komen bij de gemeente. Dit is inwoner participatie bij uitstek, waarvoor onze complimenten. In het najaar bespreekt de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleidsplan dat voor de komende jaren onze ambitie en insteek zal bepalen mbt het ophalen en verwerken van afval. Hierbij zullen we uiteraard uw petitie mee nemen als input voor de besluitvorming.

Met vriendelijke groet,

J. (Joa) Maouche Wethouder

12-08-2020

Petitie aangeboden aan de voorzitter van de gemeenteraad Gemeente Renkum en de raad Gemeente Renkum

Op maandag 29 juni is er geprobeerd telefonisch een afspraak te maken met de burgermeester via haar secretaresse om de petitie persoonlijk te overhandigen. Die was niet bereikbaar dus een terugbelverzoek achtergelaten.

+Lees meer...

Op dinsdag 30 juni was er nog niet terug gebeld helaas dus die dag een email verzonden om terug gebeld te worden. Woensdag avond 1 juli was er nog niet terug gebeld helaas en heb ik moeten besluiten de petitie aan te bieden via email aan de voorzitter van de raad en de gehele raad van de gemeente Renkum. Donderdag 2 juli ben ik toen uiteindelijk terug gebeld met de bevestiging van ontvangst door de secretaresse van de burgermeester en heb ik tevens een ontvangstbevestiging van de griffie ontvangen met een advies: "Uw begeleidende mail en de petitie zijn geplaatst op de lijst van “ingekomen brieven gericht aan de raad” van deze week. Daarbij geeft de griffier advies aan de raad over de mogelijke wijze van afhandeling, waarop dan de raad binnen twee weken beslist of dit advies wordt opgevolgd. De griffier heeft de raad geadviseerd kennis te nemen van de mail en de petitie en deze ter afdoening in handen te stellen van het college van B&W van Renkum. Mocht van het advies van de griffier worden afgeweken dan ontvangt u nader bericht. "

Op maandag heb ik persoonlijk de petitie nog schriftelijk op het gemeentehuis bezorgt 23 stuks voor alle raadsleden en de voorzitter van de raad.

Helaas is er tot op heden, vandaag 13 juli 2020, geen enkele formele nog inhoudelijke reactie ontvangen van nog het college, nog de raad van de gemeente Renkum, nog een ambtelijke reactie of vragen ontvangen.

13-07-2020