U, de petitionaris
Er is nieuws!
Af6980f7 a8f0 4b2b 9977 dc68719d59af copy

Landelijk Rockanje: Nieuwbouw ja! Hoogbouw nee!

969 ondertekeningen

Geen hoogbouw, geen volgebouwde kernen maar een nieuwbouwwijk met voldoende betaalbare woningen, maximaal 3 woonlagen, veel groen en een 2e supermarkt. Dat is wat Rockanje nodig heeft. Houd Rockanje laag en landelijk!

Petitie

Wij

Verontruste bewoners en bezoekers van Rockanje, Oostvoorne en Tinte,

 

constateren

 • Gemeente Westvoorne 910 woningen moet bouwen.
 • deze woningen blijkbaar binnen de dorpskernen Rockanje en Oostvoorne moeten komen.
 • de gemeente een intentieverklaring heeft getekend van 4 woonlagen plus dak.
 • bewoners bezwaar maken tegen het opvullen van de groene ruimte in de dorpskern en tegen het verlies van het dorpse karakter in dit recreatie en natuurgebied.
 • bewoners willen graag meedenken en participeren in deze plannen.

 

en verzoeken

Gemeente Westvoorne,

 • Bouw voldoende betaalbare woningen voor jong en oud
 • Met behoud van landelijk karakter.
 • Nooit hoger dan 3 woonlagen.
 • Ruim van opzet met veel groen en blauw.

Met zoveel woningzoekenden (3.770 exclusief sociale instroom van buiten de gemeente) kun je de bouw alleen in een nieuwe wijk realiseren.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Westvoorne 
Petitieloket:
Einddatum:
04-08-2021 
Petitionaris:
Actiegroep de Drenkeling  

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Van landgoed naar Vinex wijk Drenkeling

Vanuit de stedenbouwkundige visie Landgoed Drenkeling - “groene/landschappelijke inpassing - met als belangrijkste onderdeel het realiseren van een blauwgroene verbinding tussen De Waal en de duinen -, duurzaamheid en (beeld)kwaliteit zijn belangrijke onderdelen van de visie” - blijft weinig meer over.

Hoe de uitwerking van deze plannen past in de omgevingsvisie is voor Partij Westvoorne ongewis. De visie stelt: Het uitgangpunt is dat bij ontwikkelingen, zowel vanuit de gemeente als vanuit inwoners of bedrijven, blijvend wordt gezocht naar meerwaarde door het versterken van de leefbaarheid, de economie, het landschap en de natuur in Westvoorne.

Partij Westvoorne stelt dat er op dit moment geen recht wordt gedaan aan zowel de stedenbouwkundige- als de omgevingsvisie.

+Lees meer...

De eerdere inbreng van Partij Westvoorne, waaronder een bredere opzet van groen en blauw (openbaar groen en water), ruimere afstand van erfgrenzen en beperken van de maximale hoogte zoals in de Drenkeling fase 1, is niet terug te zien in de verbeelding en de plannen.

Door het voorgestelde beeld met een zeer karige opzet van openbaar groen en water, hoogbouw en het voorgestelde bestemmingsplan, is het mogelijk dat het nieuwe uitzicht en woongenot van zowel de huidige als de nieuwe bewoners zich beperkt tot uitzicht op muren, schuren, tuinhekken en parkeerplaatsen. Van een ruim opgezette landgoed visie in fase 1 naar een standaard Vinex wijk in fase 2.

Fase 3, het verplaatsen van de voetbalvelden, creëert mogelijkheden voor gestapelde bouw als corridor om de Drenkeling, die uitkijkt op het waaltje. Maar dat is voorlopig nog toekomstmuziek voor het college.

De toekomstige situatie in fase 2 schetst naast de 28 bestaande zorgwoningen, 85 appartementen, 41 2-onder-1 kap woningen, 18 hoekwoningen, 92 rijwoningen, 17 vrijstaande woningen en 4 zorgwoningen. Parkeergelegenheid is vooralsnog niet op straat voorzien, maar op tussenliggende parkeerterreinen. Circa 90 woningen zijn voorzien voor sociale verhuur, de overige 167 woningen betreffen koopwoningen.

Op woensdag 16 juni is er een presentatie in de commissie beeldvorming, online te volgen vanaf 20u00.

13-06-2021

Zie ook onze Facebook psgina

https://www.facebook.com/geenhoogbouw.rockanje.

05-06-2021

Artikel in het AD 2 juni 2020

Dinsdag 1 juni is de actiegroep geïnterviewd door een journaliste van het AD. Op haar verzoek zijn we door de Drenkeling gelopen zodat ze kon zien hoe het er uitziet en een beeld kon vormen van wat er staat te gebeuren als het plan van de gemeente doorgaat.

Gisteren is het interview door het AD gepubliceerd.

+Lees meer...

Veel van onze punten zijn niet benoemd, het artikel belicht vooral wat we niet willen terwijl er zoveel is dat we wel willen.

Tijdens dit 2 uur (!) durende interview hebben we heel veel informatie gegeven en vragen beantwoord, zoals:

 • dat we echt geen hoogbouw in Rockanje willen, het unieke karakter van ons dorp moet behouden blijven! dat 4 woonlagen in de praktijk nog een garage eronder en een technische ruimte erboven hebben
 • dat je dan zo op 17 meter zit, terwijl de oude Swinshoek bijvoorbeeld 11 meter hoog was
 • dat eerdere hoogbouw projecten op heel veel weerstand van bewoners van Rockanje kon rekenen
 • dat desondanks hoogbouw op het dorpsplein en de Stuifakkers er gewoon gekomen zijn maar dat de Rots tegengehouden is!
 • dat we al vanaf het krantenbericht in januari met de gemeente in gesprek zijn
 • dat de gemeente bewonersparticipatie voor dit plan vanwege de complexiteit agv veel eigenaren, niet ziet zitten
 • dat dit plan niet is wat huidige bewoners van de Drenkeling is voorgehouden bij de start van fase 1 maar dat we begrijpen dat de beloofde 30 woningen er in de huidige situatie wat meer zullen worden dat in fase 1 er 65 woningen gebouwd zijn
 • dat fase 2 twee keer zo groot is als fase 1 maar dat de gemeente daar nu geen 30 maar 257 woningen wil bouwen,
 • dat daarvoor al het groen gekapt wordt zoals bv achter de brievenbus aan de Duinrand
 • dat de volkstuintjes plaats moeten maken voor een weg om de Vestahof heen
 • dat in de visie Drenkeling de bebouwing naar het buitengebied toe juist moet afnemen om het landelijke karakter van Rockanje te benadrukken
 • dat we NIET tegen de bouw van woningen zijn, IN TEGENDEEL de bouw van nieuwe woningen is hard nodig! dat die woningen vooral betaalbaar moeten zijn en moeten passen in ons dorp
 • dat als je kinderen ervoor kiezen om ook in Rockanje te wonen, ze het huidige dorp voor ogen hebben om in te wonen en niet een volgebouwde wijk met hoogbouw
 • dat het op tekening soms nog best mooi lijkt maar in werkelijkheid vies tegen kan vallen met de ruimte en het groen dat overblijft, zoals aan de Vestalaan
 • dat het echt heel naar is als dat gebeurt en je daar niets meer tegen kunt doen
 • dat met de huidige woningnood plus instroom van sociale huurders van buiten Westvoorne, de bouw in de Drenkeling een druppel op een gloeiende plaat is
 • dat je dan toch echt aan een nieuw te bouwen wijk moet denken met bijbehorende voorzieningen dat je niet ons unieke duingebied nog extra wilt belasten dus bouw je die nieuwe wijk beter aan de oostkant van Rockanje, bijvoorbeeld bij de nieuwe achterweg
 • dat de nieuwe achterweg tot een paar jaar geleden nog voor bebouwing in beeld was
 • dat de gemeente ook eigenlijk wel aan de nieuwe achterweg wil bouwen maar - dat de provincie niet meewerkt
 • dat wij heel graag SAMEN met de gemeente het gesprek of zelfs het gevecht met de provincie willen aangaan om op die plek de bouw van voldoende betaalbare woningen toe te staan
 • dat we donderdag 29 mei met de gemeente hebben afgesproken om samen eens goed naar dit plan te kijken en te zien of het anders kan dat en nog veel meer ....

We gaan door met onze acties en hopen op veel steun uit heel Rockanje. Om voldoende betaalbare woningen te bouwen moet je geen concessies willen doen aan natuur, bewoners en vooral het karakter van ons dorp. Dan moet je een goed plan maken dat door iedereen gedragen wordt en ervoor gaan!!

03-06-2021