U, de petitionaris
Schoterbos petitie dsc 1845

Laat Schoterbos Haarlem een open rustig park blijven

55 ondertekeningen

Laat het Schoterbos een park blijven en geen fiets- en scooter snelweg worden. Wij gebruikers willen dat de wandelpaden weer wandelpaden worden. Stel een verblijfsverbod in voor de fiets en scooter: sta die alleen langs de randen toe.

Petitie

Wij

Wie zijn wij? De wandelaars, hondenbezitters, ouderen, ouders met jonge kinderen en sporters .

 

constateren

  • Sinds de gemeente een paar jaar terug alle voetpaden tot fietspaden heeft gemaakt is de overlast alleen maar toegenomen.

  • Het oude officiële fietspad gebruikten scooters en brommers al: zij zijn sindsdien het hele park gaan gebruiken. Dat levert gevaarlijke situaties op.

  • En nu is de gemeente van plan doorgaande fietsroutes te maken en een weg ter ontsluiting van het volkstuincomplex dwars door het park.

 

en verzoeken

  1. Voor handhaving zou het goed zijn als er een verblijfsverbod komt voor de fiets en scooter: een rijdende scooter treffen is praktisch onhaalbaar. Dan blijft er tijd over voor de illegale vuurtjes of ander vandalisme.

  2. Fietspaden OM het park, langs de sportvelden en het Jan Gijzenpad, NIET er dwars doorheen.

  3. geen auto ontsluiting dwars door het park. De A208 geeft meer lawaai voor Artiklas dan een enkele auto die 5 km/uur rijdt.

Het antwoord

Extra handhaving, nog geen fietsroutes, geen auto's, nu de eerste fase

De petitie heeft een antwoord gekregen in een persoonlijke brief aan de petitionaris. In het kort: er word extra handhaving ingezet, de fietsroutes worden later (met inspraak) bepaald, er rijden geen auto's en er is budget. Nu de eerste fase.

1. Overlast door scooters

Naar aanleiding van uw mail heb ik een overleg gehad met de afdeling Handhaving.

Door handhaving is aangegeven dat zij bijna geen meldingen krijgen van overlast in het Schoterbos. Toch nemen zij uw klachten serieus en wordt de komende tijd het Schoterbos aangemerkt als “hotspot”. Dit houdt in dat er intensiever wordt gecontroleerd, waarbij voor elke ronde wordt vastgelegd wat de bevindingen zijn. Half december worden de resultaten geëvalueerd: “hoe vaak is wat aangetroffen, zijn er aanvullende maatregelen nodig en zo ja waar kunnen die dan uit bestaan”.

Melden blijft echter belangrijk. Door de door u waargenomen overlast te melden, ontstaat een completer beeld van wat er in het park gebeurd.

2. Geen fietspaden door het park

De bestaande fietsroutes blijven voorlopig gehandhaafd zoals ze zijn. Het aanpassen van een gedeelte van de fietsroutes is opgenomen in fase 3. Wanneer de Raad besluit om ook hiervoor budget beschikbaar te stellen, zal ook voor deze fase een voorlopig ontwerp worden gemaakt, waarop u en alle andere betrokkenen kunnen reageren. De verwachting is dat dit niet voor 2019-2020 het geval zal zijn.

3. Geen auto-ontsluiting dwars door het park

In het plan is er geen sprake van een auto-ontsluiting in het park. Het park wordt niet toegankelijk voor auto’s. Alleen het noodzakelijke onderhoudsverkeer (machines voor maaien, snoeien e.d., een enkele keer bevoorrading van het eiland) mag vanaf de Mr. Jan Gerrtiszlaan het park in. Het park wordt niet toegankelijk voor regulier verkeer.

Verder schrijft u in uw mail dat er over het park wordt gezegd dat de plannen voorlopig helemaal van de baan zijn ten gevolge van geldgebrek. ( “volgens welingelichte kringen”).

Dit is gelukkig niet waar. In mei 2017 heeft de Raad het krediet toegekend voor de uitvoering van Fase 1. We zijn nu samen met een ingenieursbureau druk bezig om het Definitieve Ontwerp voor de eerste fase, technisch uit te werken. Eind van het jaar gaan we op zoek naar een aannemer en bij een voorspoedig verloop hopen we in het voorjaar te starten met de werkzaamheden.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste

Ik heb een poging ondernomen dit voorjaar en dank de ondertekenaars voor hun steun.

Omdat het project nog steeds niet echt van start is en in fases over de komende jaren zal worden uitgevoerd, hoop ik dat wij elkaar weer vinden in de toekomst om in de desbetreffende fase onze punten opnieuw onder de aandacht te brengen.

Graag zou ik bij een eventueel gesprek te zijner tijd nog iemand mee hebben, want 1 op 3 is niet echt handig.

De gemeente heeft Schoterbos als hotspot aangewezen, alleen mijns inziens te laat: de meeste overlast is in de zomermaanden.

Met vriendelijke groet, Martje de Voogd

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Haarlem 
Petitieloket:
Einddatum:
01-08-2017 
Antwoord verwacht:
11-08-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
MM de Voogd 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Extra handhaving, nog geen fietsroutes, geen auto's, nu de eerste fase

De petitie heeft een antwoord gekregen in een persoonlijke brief aan de petitionaris. In het kort: er word extra handhaving ingezet, de fietsroutes worden later (met inspraak) bepaald, er rijden geen auto's en er is budget.

+Lees meer...

Nu de eerste fase.

1. Overlast door scooters

Naar aanleiding van uw mail heb ik een overleg gehad met de afdeling Handhaving.

Door handhaving is aangegeven dat zij bijna geen meldingen krijgen van overlast in het Schoterbos. Toch nemen zij uw klachten serieus en wordt de komende tijd het Schoterbos aangemerkt als “hotspot”. Dit houdt in dat er intensiever wordt gecontroleerd, waarbij voor elke ronde wordt vastgelegd wat de bevindingen zijn. Half december worden de resultaten geëvalueerd: “hoe vaak is wat aangetroffen, zijn er aanvullende maatregelen nodig en zo ja waar kunnen die dan uit bestaan”.

Melden blijft echter belangrijk. Door de door u waargenomen overlast te melden, ontstaat een completer beeld van wat er in het park gebeurd.

2. Geen fietspaden door het park

De bestaande fietsroutes blijven voorlopig gehandhaafd zoals ze zijn. Het aanpassen van een gedeelte van de fietsroutes is opgenomen in fase 3. Wanneer de Raad besluit om ook hiervoor budget beschikbaar te stellen, zal ook voor deze fase een voorlopig ontwerp worden gemaakt, waarop u en alle andere betrokkenen kunnen reageren. De verwachting is dat dit niet voor 2019-2020 het geval zal zijn.

3. Geen auto-ontsluiting dwars door het park

In het plan is er geen sprake van een auto-ontsluiting in het park. Het park wordt niet toegankelijk voor auto’s. Alleen het noodzakelijke onderhoudsverkeer (machines voor maaien, snoeien e.d., een enkele keer bevoorrading van het eiland) mag vanaf de Mr. Jan Gerrtiszlaan het park in. Het park wordt niet toegankelijk voor regulier verkeer.

Verder schrijft u in uw mail dat er over het park wordt gezegd dat de plannen voorlopig helemaal van de baan zijn ten gevolge van geldgebrek. ( “volgens welingelichte kringen”).

Dit is gelukkig niet waar. In mei 2017 heeft de Raad het krediet toegekend voor de uitvoering van Fase 1. We zijn nu samen met een ingenieursbureau druk bezig om het Definitieve Ontwerp voor de eerste fase, technisch uit te werken. Eind van het jaar gaan we op zoek naar een aannemer en bij een voorspoedig verloop hopen we in het voorjaar te starten met de werkzaamheden.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste

Ik heb een poging ondernomen dit voorjaar en dank de ondertekenaars voor hun steun.

Omdat het project nog steeds niet echt van start is en in fases over de komende jaren zal worden uitgevoerd, hoop ik dat wij elkaar weer vinden in de toekomst om in de desbetreffende fase onze punten opnieuw onder de aandacht te brengen.

Graag zou ik bij een eventueel gesprek te zijner tijd nog iemand mee hebben, want 1 op 3 is niet echt handig.

De gemeente heeft Schoterbos als hotspot aangewezen, alleen mijns inziens te laat: de meeste overlast is in de zomermaanden.

Met vriendelijke groet, Martje de Voogd

EINDE REACTIE

19-11-2017

Laatste week om nog te tekenen

Hallo! Als jullie nog mensen kennen die zouden willen tekenen, dan kan het deze week nog. Ik zal de petitie mailen naar degene die ik eerder gesproken heb en daarbij nog eens extra melden dat de ondertekenaars de frequente gebruikers van het park zijn.

+Lees meer...

Ik zal daarbij nog melden dat het aantal scooters in de avond toeneemt, ook van pizzakoeriers. Blijf overlast vooral melden bij de gemeente Handhaving.. meldt dat er scooters door het park rijden. Zonder die meldingen doet de gemeente niks... Helaas.

Fijne zomer verder!

04-08-2017

Gesprek bij de gemeente

Als eerste bedankt voor het onderteken van de petitie!
Deze was ik wat plots begonnen omdat ik onverwacht n.a.v de kampvuren van vorige week werd uitgenodigd voor een gesprek.

Vanmiddag had ik dan het gesprek met de projectmanager van het Schoterbos Wimmy Hengst, de teamleider Handhaving Josje Mans en de handhaver op straat Amina Zwaan.

+Lees meer...

In mijn eentje het gesprek aangaan met drie ambtenaren.. In de volgende inspraakrondes voor het park zullen wij, individuele en intensieve gebruikers van het park, elkaar eerder moeten opzoeken om onze krachten echt te bundelen.

Wat betreft de verzoeken zoals in de petitie geformuleerd: 1) men kan niet zo makkelijk borden verwijderen. Daar gaat weer een hele beleidsprocedure aan vooraf. Gezien de nieuwe plannen wil de projectmanager hier op dit moment geen tijd aan besteden. Wij moeten vooral blijven bellen bij overlast, niet naar de politie, maar naar de gemeente, afd. Handhaving. 2) de fietspaden buitenom die er nu zijn verdwijnen niet in het nieuwe plan. Onze bezwaren worden meegenomen, bewaard dus, voor de fase waarin dit aan bod komt. Onze zienswijzen verdwijnen niet in de prullenbak.. al lijkt mij een herinnering geen kwaad kunnen! Ik wil tot augustus handtekeningen blijven verzamelen: blijf a.u.b. mensen op de petitie attenderen. Men zal net als in het Vondelpark dagelijks steekproefgewijs t.z.t controles uitvoeren. 3) De ontsluiting voor het volkstuincomplex betekent niet dat alle tuinierders met hun auto het terrein op mogen. Zowel Artiklas als StayOkay hadden bezwaren.

Over handhaving: Als men overlast ervaart van scooters, hangjongeren of anderszins zoals laatst met illegaal kampvuur, moet men dus de gemeente bellen . Het telefoonnummer van Handhaving 023-5114950 ( snelle actie) of Twitter #handhaving023 of via www.haarlem.nl/melding. Hoe meer men belt, hoe hoger het op de prioriteitenlijst komt. Laat iedereen dat ook doen, dan bellen niet steeds dezelfden.

Het scooterprobleem was hun nog niet bekend. Kennelijk hebben alleen mensen met een hekel aan honden gebeld, want overlast van honden zou alleen bekend zijn bij de gemeente. Met het kampvuur van vorige week was de verkeerde locatie doorgegeven ( of liever gezegd verkeerd genoteerd). Handhaving heeft een brandblusser in de auto. Zij kunnen kleine vuurtjes dus blussen. Als er veel vuil ligt, kan men ook direct met Spaarnelanden bellen.

Wat nog even genoemd werd dat het geklaag over de slechte staat van de paden wel geresulteerd heeft in toevoegen van enige noodreparaties in fase 1 om ze weer veiliger te maken op kort termijn.

Als hondenbezitters méér vrije losloop ruimte willen, lijkt het me verstandig dat jullie daarover een aparte petitie beginnen. Ik heb het punt van vrije bewegingsruimte wel ingebracht als niet- hondenbezitter.

Ik ben deze actie begonnen onder het motto "niet geschoten altijd mis" . Ik hoop dat we elkaar in de toekomst tijdig weten te vinden. De gemeente meent overigens oprecht dat zij haar best doet naar iedereen te luisteren. Om op de hoogte te blijven van de gemeentelijke plannen in onze buurt, kan men zich inschrijven voor een nieuwsbrief, zie https://www.haarlem.nl/nieuws-stadsdeel-noord/

Hartelijke groet!

15-05-2017