U, de petitionaris
Laatzenietschieten

Laat de dieren niet schieten!

6.369 ondertekeningen

Mede door een succesvolle e-mailactie van PINK! worden de ganzen van Nederland voorlopig niet vergast. Maar het dieronvriendelijke kabinet Rutte heeft al weer een nieuw onzalig plan klaarliggen: de nieuwe Wet Natuur.

Deze wet opent letterlijk het vuur op zeven dieren: edelhert, damhert, ree, wild zwijn, grauwe gans, kolgans en smient. Op dit moment mogen deze dieren alleen met ontheffingen worden bejaagd. Het kabinet wil dat veranderen, en deze soorten vrij bejaagbaar maken. Een knieval voor de jachtlobby.

Het kabinet doet alsof het zo makkelijker en goedkoper wordt om de wildstand te beheren. Het kabinet verzwijgt echter dat de jacht natuurlijke processen vooral verstoort en zeker niet reguleert.

Op dit moment zijn vijf diersoorten bejaagbaar: hazen, fazanten, wilde eenden, konijnen en houtduiven. Daar komen er straks dus zeven bij. De beperking van de hobbyjacht waar dierenbeschermers jarenlang voor gestreden hebben, zou in één keer aan flarden worden geschoten. PINK! vindt dat we deze enorme sprong terug in de tijd nú moeten stoppen. We willen toe naar jachtvrije zelfregulerende natuur.

De regering laat de belangen prevaleren van een select groepje hobbyisten dat het leuk vindt om op dieren te schieten. De miljoenen natuurliefhebbers in Nederland zien al zelden een wild zwijn of edelhert omdat de dieren zo schuw geworden zijn. Dierenbeschermers en natuurliefhebbers moeten nú hun stem laten horen!

Petitie

Wij

Mensen met een groen hart

 

constateren dat:

Dat het schieten van dieren alleen om redenen van plezier niet meer van deze tijd is Dat de plezierjacht een ontwrichtend effect heeft op populaties en op natuurgebieden Dat er diervriendelijke alternatieven bestaan om schade-overlast te voorkomen Dat bij het doden van dieren altijd het 'nee, tenzij' en nooit het 'ja, mits' principe behoort te gelden Dat er dus geen redelijke grond bestaat om deze dieren vogelvrij te verklaren

 

en verzoeken

de jacht op grauwe ganzen, kolganzen, smienten, edelherten, damherten, reeën en wilde zwijnen niet vrij te geven.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Petitieloket:
Einddatum:
12-07-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Pablo Moleman 
Organisatie:
PINK! 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen