You, the petitioner
Image

Kom net un uus eintsje fan'e daam

1,201 signatures

Het college van de gemeente de Fryske Marren wil het karakteristieke hokje geplaatst op het havenhoofd van Lemmer, beter bekend als Ut eintsje fan'e daam, afbreken en vervangen door een lichtmast met bank. Het karakteristieke hokje is al decennia een niet te missen beeld wat bij De Lemmer hoort. Dit beeld moet blijven, daarom, handen af van "UUS EINTSJE FAN'E DAAM.

Teken en laat je stem horen tegen het idee van dit college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente de Fryske Marren.

Petition

We

Lemsters met hart voor cultureel erfgoed die het vernielen van ons cultureel erfgoed, willen stoppen

 

observe

Door het afbreken van het hokje wordt wederom een deel van het nog maar weinige cultureel erfgoed wat in de Lemmer aanwezig is, teniet gedaan. De teruggeplaatste vuurtoren en "UUS EINSJE FAN'E DAAM horen bij elkaar.

 

and request

het behoud van het hokje op het "einsje fan'e daam.

The answer

Ut eintsje fan'e daam wordt niet afgebroken

De overhandiging van deze petitie op 31 augustus heeft bijgedragen aan een andere beslissing van de gemeente. Ut eintsje fan'e daam wordt niet afgebroken.

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
De Fryske Marren 
Petition desk:
Closing date:
2017-07-07 
Answer expected:
2017-07-17 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Wietze de Haan 
Website:

History

Signatures

Updates

Ut eintsje fan'e daam wordt niet afgebroken

De overhandiging van deze petitie op 31 augustus heeft bijgedragen aan een andere beslissing van de gemeente. Ut eintsje fan'e daam wordt niet afgebroken.

2017-09-16

Aanbiedingsbrief bij aanbieden petitie aan de gemeente de Fryske Marren. Aanbieding vond plaats op 31 augustus 2017 ten gemeentehuize te Joure

Lemmer, 31 augustus 2017

Aan de Raad van de Gemeente de Fryske Marren: Voor deze: Dhr. W.

+Read more...

Hoekstra p/a Herema State 1 Gemeentehuis Joure.

Betreft: Aanbieding handtekeningen Petitie “Kom net un uus eintsje fan’e
daam”.

Na een intensieve campagne is de petitie “Kom net un uus Eintsje fan'e daam”, opgezet als gevolg van de plannen van het College van Burgemeester en Wethouders om het gebouw aan het eind van de Westhavendam te Lemmer, af te breken, nu beëindigd.

In totaal zijn tenminste 1201 handtekening gezet onder genoemde petitie. Eigenlijk zullen het er meer zijn, daar een aantal ondertekenaars heeft getekend als partners of meneer en mevrouw enz. enz. Uitgaande van tenminste 1201 vastgelegde handtekeningen, kan men spreken van een geslaagd initiatief vanuit de betrokken bevolking.

Nog steeds ligt de vraag voor op welke wijze onze gemeente wil omgaan met het fenomeen Petitie. Al maanden geleden hebben de initiatiefnemers gevraagd of de gemeente bereid is een Petiitie-loket te openen om daarmee de burger en bestuur dichter bij elkaar te brengen. Een petitieloket is de plek waar de ontvanger van een petitie (gemeenteraad of parlement) de tekst en ondertekeningen ontvangt en beantwoordt met een e-mail naar alle ondertekenaars. Doorgaans is de griffier in dat verband de lokettist. Nog steeds wachten de vragenstellers op antwoord.

Het College van B en W. heeft, gelet op de weerstand die het plan teweeg bracht, inmiddels afgezien van de gedachte het gebouw op de Westhavendam af te breken en komt binnenkort met een alternatief voor hun plannen. In hoeverre het College zich de kritiek op hun plannen heeft aangetrokken, zal moeten blijken, maar volgende maand weten we meer.

Bij deze worden de handtekeningen, digitaal en in persoon overgedragen aan de Raad van de Gemeente de Fryske Marren, in de persoon van Dhr. W. Hoekstra met het verzoek de uitkomst van de opgestarte petitie, aan de Raad c.q de Raadscommissie van de gemeente voornoemd, ter hand te stellen, zodat deze uitkomst kan worden betrokken bij de bestuurlijke afronding vwb. de uiteindelijke invulling van de locatie Westhavendam.

De hoop uitsprekend dat de ondersteuners van de petitie niet teleurgesteld worden in hun wens de Westhavendam zoveel als mogelijk in haar originele staat terug te brengen en het een gemeentelijk monument kan worden, zodat ingrepen als eerder voorgesteld, in de toekomst worden voorkomen, verblijf ik, hoogachtend,

Namens de ondertekenaars,

W. de Haan Initiatiefnemer van de petitie: ”Kom net un uus Eintsje fan’e daam”.

2017-09-01

Aanbieden Handtekeningen Petitie.

Met de Raadsgriffier van de gemeente De Fryske Marren, is overeengekomen dat op 31 augustus 2017, de 1201 handtekeningen die zijn gezet onder de petitie Kom net un uus Eintsje fan'e daam, door Wietze de Haan aan de Raadsgriffier mevrouw van Dijk zal worden overhandigd. Dit met het verzoek deze handtekeningen ter beschikking te stellen aan de Raad van de gemeente de Fryske Marren.

Inmiddels heeft de gemeente bekend gemaakt dat binnenkort de nieuwe en aangepaste plannen voor het Eintsje worden gepresenteerd. Deze zijn in te zien op het service punt te Lemmer.

+Read more...

Neem er zo mogelijk kennis van en laat de gemeente via sociale media horen wat U van deze nieuwe plannen vindt. Voor eerst bedankt voor uw steun het Eintsje voor de toekomst te behouden. Zonder Uw steun was dat niet gelukt

2017-08-24