U, de petitionaris
Img 6391

Kies vóór behoud van het vrijliggende fietspad Schouwweg-Noord in Wassenaar

2.206 ondertekeningen

Het plan van de gemeente om het vrijliggende fietspad aan de Schouwweg-Noord te verwijderen is onwenselijk. Voorkom vermenging van fietsers met auto's op de smalle rijbaan! Want dat brengt de veiligheid van Wassenaarse fietsers als forensen, scholieren, gehandicapten en ouderen in gevaar.

Petitie

Wij

De bewoners, fietsliefhebbers en Stichting Gehandicapten Wassenaar,

 

constateren dat:

dat

  • de gemeenteraad met één stem meer gekozen heeft om het fietspad op de Schouwweg-Noord op te heffen en de fietsers de smalle rijbaan op te sturen.

  • bij de beslissing over dit fietspad geen overleg is geweest met de gebruikers ervan.

  • de kosten voor verwijderen €200.000 zijn.

  • de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland juist pleiten voor gescheiden fietspaden.

  • in het coalitieakkoord staat: ‘vrijliggende fietspaden te handhaven’.

 

en verzoeken

om het vrijliggende fietspad langs de Schouwweg-Noord te behouden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Wassenaar 
Petitieloket:
Einddatum:
30-05-2024 
Petitionaris:
Monique Rueb 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

QR code crowdfunding

Beste Allemaal,

Hartelijk dank aan de ondertekenaars die reeds financieel hebben bijgedragen, echt geweldig!

Wij begrijpen dat er problemen zijn met het gebruik van de tikkie, heel vervelend, excuses voor het ongemak.

Mocht u hier last van hebben dan stellen we het op prijs indien u op de ouderwetse manier een bedrag kunt overmaken. U kunt dit doen op rekeningnummer IBAN NL09 ABNA 0131 4903 97 tav JHAM Rueb-Moonen inzake Crowdfunding fietspad Schouwweg Noord

Wij blijven de komende dagen in gesprek met de wethouder en de gemeenteraad.

We hopen snel met nieuws bij u terug te komen.

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

23-02-2024

Fietspad Schouwweg-Noord en gesprekken gemeente

Hierbij een update over de ontwikkelingen omtrent de uitvoering van de motie van 19 december 2023 die naar aanleiding van de ingediende petitie behoud fietspad Schouwweg-Noord werd aangenomen. Op 6 februari jongstleden vond een eerste ontmoeting met de gemeente plaats onder leiding van een communicatiebureau.

+Lees meer...

Helaas liet de opzet van de avond geen ruimte voor een diepgaand gesprek, gezien de korte tijd en het grote aantal deelnemers. Wij vonden dit heel jammer.

Als reactie hierop spraken op 12 februari jongstleden een expert en ondergetekende in, tijdens de vergadering van de commissie fysieke leefomgeving. Om de gesprekken met de gemeente goed voor te bereiden hebben gesprekken plaatsgevonden met verschillende experts, die ons adviseren en begeleiden tegen betaling.

Op 14 februari vond een tweede gesprek met de gemeente in klein comité plaats. Onze voorgestelde alternatieven om het fietspad te behouden zijn vooralsnog afgewezen.

De strijd is nog niet gestreden en wij starten een crowdfunding om (een deel van de) gemaakte kosten van de ingehuurde expertise te financieren. Indien de helft van de petitionarissen ieder €10 bijdraagt dan hebben we hopelijk genoeg om onze adviseurs te betalen.

Bij voorbaat dank voor uw steun, bij vragen zijn wij bereikbaar via behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com.

IBAN NL09 ABNA 0131490397 JHAM Rueb-Moonen inzake crowdfunding fietspad SN

Wij hopen spoedig meer nieuws voor u te hebben!

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord behoudfietspadschouwwegnoord@gmail.com

22-02-2024

Fietspad Schouwweg-noord in het nieuws

Hierbij twee artikelen (één artikel uit het Leidsch Dagblad, één uit De Wassenaarse Krant) naar aanleiding van onze petitie voor het behoud van het fietspad van de Schouwweg.

Ook bijgevoegd is de notitie die door ons naar het college van B&W en de raadsleden is gestuurd waarin wij op 8 januari 2024 geprobeerd hebben om op een zo neutraal mogelijke manier de kenmerken van de Schouweg te categoriseren.

Binnenkort spreken wij met de gemeente en de verschillende belanghebbende. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij danken u nogmaals voor uw steun.

.

02-02-2024