You, the petitioner
Img 6391

Kies vóór behoud van het vrijliggende fietspad Schouwweg-Noord in Wassenaar

2,206 signatures

Het plan van de gemeente om het vrijliggende fietspad aan de Schouwweg-Noord te verwijderen is onwenselijk. Voorkom vermenging van fietsers met auto's op de smalle rijbaan! Want dat brengt de veiligheid van Wassenaarse fietsers als forensen, scholieren, gehandicapten en ouderen in gevaar.

Petition

We

De bewoners, fietsliefhebbers en Stichting Gehandicapten Wassenaar,

 

establish that:

dat

  • de gemeenteraad met één stem meer gekozen heeft om het fietspad op de Schouwweg-Noord op te heffen en de fietsers de smalle rijbaan op te sturen.

  • bij de beslissing over dit fietspad geen overleg is geweest met de gebruikers ervan.

  • de kosten voor verwijderen €200.000 zijn.

  • de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland juist pleiten voor gescheiden fietspaden.

  • in het coalitieakkoord staat: ‘vrijliggende fietspaden te handhaven’.

 

and request

om het vrijliggende fietspad langs de Schouwweg-Noord te behouden.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Wassenaar 
Petition desk:
Closing date:
2024-05-30 
Lead petitioner:
Monique Rueb 
Website:

History

Signatures

Updates

Het huidige fietspad aan de Schouwweg verdwijnt

Beste ondertekenaars,

Het doek is gevallen: de gemeenteraad heeft op 26 maart jl. ervoor gekozen het fietspad te verwijderen.

+Read more...

Hiervoor in de plaats komt een onverhard onverplicht schelpenpad van (minimaal) 175 cm breed volgens deze motie van DLW. Het nieuwe schelpenpad wordt ongeveer de helft van het huidige fietspad van 330 cm. Volgens de coalitie (D66, VVD, DLW en CDA) is het bedoeld voor wandelaars, ouderen en jonge kinderen. Alle andere fietsers kunnen volgens hen veilig, over de heringerichte ETW30 (erftoegangsweg30).

De partijen Lokaal Wassenaar en Hart voor Wassenaar hebben moties ingediend die het fietspad zouden veiligstellen. Deze kregen geen meerderheid van stemmen. Hier kun je de raadsvergadering terugkijken. Het inspreken en het behandelen van de drie moties en de stemming hierover staan aan het begin van de raadsvergadering tussen 19:30 en 22:30 uur

Door intensief lobbyen gedurende de laatste weken hadden we nog hoop dat enkele coalitiepartijen overstag zouden gaan. Maar het mocht helaas niet zo zijn.

De werkzaamheden aan de Schouwweg en het verwijderen van het huidige fietspad starten circa eind mei begin juni van dit jaar.

Mocht u nu of op een moment in de toekomst reden hebben om uw mening te geven over het fietspad dan adviseren wij u dit te richten aan:

De gemeente Wassenaar
T.a.v. College en raadsleden,
Cc griffie Wassenaar
Postbus 499 2240 Wassenaar

U weet dat hoe meer mensen in de pen klimmen hoe meer impact dit heeft.

Op 26 maart jl. waren wij nog live in de uitzending van Omroep West: West wordt wakker. Je kunt ons horen rond minuut 42.

Ter informatie hier de inspreekteksten van Monique Rueb en Daan de Roos.

Wij danken ook de Fietsersbond afdeling Wassenaar voor hun voortdurende steun het fietspad te behouden. Wij geven u in overweging lid te worden van de Fietsersbond omdat zij het belang van fietsers behartigen.

De petitiewebsite en de crowdfund rekening worden binnenkort opgeheven.

2024-04-02

Second opinion, zienswijze en ons voorstel

Beste allemaal,

Hierbij informeren wij u over onze reactie op de raadsinformatiebrief en de second opinion van de gemeente die wij vandaag verstuurd hebben naar het college en de raad. Ook hebben wij hen de zienswijze van de Fietsersbond en ons voorstel voor een mogelijke oplossing doen toekomen.

+Read more...

Dinsdag 26 maart gaat tijdens de raadsvergadering waarschijnlijk de besluitvorming plaatsvinden.

Wij hopen dat u dan ook aanwezig kunt zijn, de raadsvergadering start om 19.30 uur. Locatie Raadszaal de Paauw.

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Monique Rueb-Moonen
Daan de Roos
Françoise van Leeuwen
namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord

2024-03-17

Raadsinformatiebrief over fietspad n.a.v. motie 19 december

Beste allemaal,

Hierbij informeren wij u over de raadsinformatiebrief van de Wethouder van afgelopen vrijdag met de bijbehorende adviezen van de " onafhankelijke" gemeentelijke adviseurs.

Het college stelt in de brief als alternatief voor het verwijderen van het fietspad van de Schouwweg-Noord een semi verhard wandelfietspad van 1.5 meter breed voor. Wij hebben aangegeven dat wij dit geen alternatief vinden voor het huidige fietspad waarbij wij hebben verwezen naar onze onderbouwde oplossingen (ondermeer) te weten iets versmallen van het bestaande pad waar dat nodig is. De petitiegroep is hard bezig om een zorgvuldige reactie op de raadsinformatiebrief te formuleren welke wij spoedig bekend maken ook aan de fracties in de gemeenteraad.

+Read more...

In onze reactie zullen wij nogmaals onze goed uitvoerbare oplossingen benoemen. Anders dan het door de Wethouder voorgestelde smalle fietswandelpad garanderen onze oplossingen het behoud van het huidige veilige fietspad en optimale herinrichting van de Schouwweg-Noord.

De raadsinformatiebrief wordt behandeld tijdens de raadsvergadering op 26 maart. Start vergadering 19.30 uur, locatie Raadhuis de Paauw, Het bijwonen van de vergadering kan zowel online als in Raadhuis de Paauw Raadsinformatiebrief 8 maart 2024 n.a.v. motie fietspad Schouwweg Second opinion/Advies Goudappel Reactie ANWB en veiligheidsregio Haaglanden

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

2024-03-13