U, de petitionaris
Img 6391

Kies vóór behoud van het vrijliggende fietspad Schouwweg-Noord in Wassenaar

2.206 ondertekeningen

Het plan van de gemeente om het vrijliggende fietspad aan de Schouwweg-Noord te verwijderen is onwenselijk. Voorkom vermenging van fietsers met auto's op de smalle rijbaan! Want dat brengt de veiligheid van Wassenaarse fietsers als forensen, scholieren, gehandicapten en ouderen in gevaar.

Petitie

Wij

De bewoners, fietsliefhebbers en Stichting Gehandicapten Wassenaar,

 

constateren dat:

dat

  • de gemeenteraad met één stem meer gekozen heeft om het fietspad op de Schouwweg-Noord op te heffen en de fietsers de smalle rijbaan op te sturen.

  • bij de beslissing over dit fietspad geen overleg is geweest met de gebruikers ervan.

  • de kosten voor verwijderen €200.000 zijn.

  • de Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland juist pleiten voor gescheiden fietspaden.

  • in het coalitieakkoord staat: ‘vrijliggende fietspaden te handhaven’.

 

en verzoeken

om het vrijliggende fietspad langs de Schouwweg-Noord te behouden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Wassenaar 
Petitieloket:
Einddatum:
30-05-2024 
Petitionaris:
Monique Rueb 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Fietspad Schouwweg-Noord De Wassenaarse Krant 1 maart

Beste allen,

Hierbij informeren wij u over het artikel uit De Wassenaarse Krant van 1 maart. Volgende week verwachten wij de raadsinformatiebrief met het advies van wethouder Koetsier. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen!

Afgelopen maanden heb ik en een aantal betrokken Wassenaarders zich vrijwillig ingezet om het fietspad aan de Schouwweg Noord te behouden. Ook hebben we een aantal experts gevraagd ons te helpen.

+Lees meer...

Wij hopen dat u een bijdrage wilt leveren aan de kosten die wij gemaakt hebben voor het behoud fietspad Schouwweg Noord. U kunt dit doen op rekeningnummer IBAN NL09 ABNA 0131 4903 97 tav JHAM Rueb-Moonen inzake Crowdfunding fietspad Schouwweg Noord. Het bedrag is uitsluitend bedoeld voor gemaakte onkosten.

Bij voorbaat dank.

Kijk regelmatig op de petitiesite voor nieuws! Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord

01-03-2024

Brandbrief gestuurd naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad

Beste allemaal,

Hierbij de brandbrief die wij op 26 februari gestuurd hebben naar wethouder Koetsier, het college van B&W en de raad.

Aan de Gemeente Wassenaar, De heer W.Koetsier en College van B&W Postbus 499, 2240 AL Wassenaar

Wassenaar, 26 februari 2024

Betreft: behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

Geachte heer Koetsier, geacht College, Dank voor de ontmoeting vrijdag 23 februari jongstleden. Met de Schouwweg Noord heeft u een ingewikkeld dossier geërfd. U heeft een gevoelige gordiaanse knoop door te hakken. Hoewel er allerlei invalshoeken, varianten en details zijn, komt uw beslissing in essentie neer op een keuze tussen enerzijds maximale parkeergelegenheid voor de deur en verwijderen van het fietspad óf anderzijds behoorlijke parkeergelegenheid voor de deur mét behoud van het eventueel iets versmalde, vrij liggende fietspad.

+Lees meer...

Eén van die vrij liggende fietspaden waarvan uw coalitieakkoord van voorjaar 2023 juist bevestigt dat deze blijven liggen. En dat is precies waar ruim tweeduizend inwoners voor pleiten: het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord.

Door de ruimtelijke beperkingen ter plekke en het feit dat we allemaal de prachtige bomen willen behouden is er geen enkele oplossing die aan alle normen voldoet en aan alle belangen tegemoet komt. Elke oplossing is noodzakelijkerwijs een compromis.

In de laatste weken hebben wij verschillende oplossingen aangedragen om het fietspad te behouden. Deze oplossingen zijn om verschillende redenen door u afgewezen. Tijdens ons gesprek op 23 februari bespraken we nog een andere oplossing, die onder meer het parkeren aan de oostzijde van de rijbaan inhield. U vertelde ons dat deze oplossing door de nooddiensten is afgewezen omdat de rijbaan smal is. En omdat brandweerauto’s last hebben van schuin hangende bomen en takken, waardoor de auto’s ruim baan op het midden van de weg behoeven. Wij begrijpen en aanvaarden dit, maar begrijpen dan niet dat het in uw herinrichtingsplan wél is toegestaan aan de oostzijde van de rijbaan te parkeren. Hier klopt iets niet. Het is van tweeën één: ofwel er kan in beide oplossingen aan de oostzijde worden geparkeerd of in geen van beide. Wij vertrouwen erop dat de meest recente informatie van de nooddiensten, namelijk dat er niet aan de oostzijde mag worden geparkeerd, correct is.

Nu de nooddiensten hebben aangegeven dat er niet aan de oostzijde kan worden geparkeerd, komt oplossing 3 van onze e-mail van 12 februari jongstleden weer in beeld.

Deze oplossing impliceert het behoud van het fietspad, en het handhaven van de bestaande ongeveer 33 parkeerplaatsen naast het fietspad tussen de bomen. We noemen de mogelijkheid 30 centimeter van het fietspad af te snoepen om de bewoners een comfortabeler parkeerplek te bieden, indien dat voor u belangrijk is. Deze oplossing heeft de volgende voordelen: - Een oostzijde zonder geparkeerde auto’s zal er aantrekkelijk uitzien, en goed passen bij de prachtige bomen en binnenkort vernieuwd wegdek, - De waarde van de huizen kan hierdoor mogelijk stijgen, - Goede toegankelijkheid voor de nooddiensten zal het eenvoudiger en goedkoper maken de huizen aan deze straat te verzekeren, - En in het onverhoopte geval dát er eventueel brand uit zou breken dat de nooddiensten sneller ter plaatse zijn om de mensen en huizen te redden, - Het elimineert het risico dat kinderen, komend vanuit de huizen, tussen geparkeerde auto’s door - en daardoor met onvoldoende zicht - de weg op hollen en mogelijk door een weggebruiker worden geschept.

Overigens zoudt u kunnen overwegen de bermgrens aan de westzijde in deze oplossing iets naar het midden van de weg te verschuiven. Dan hebben de nooddiensten minder hinder van de schuine overhangende bomen. En de smallere weg helpt om de vaart uit het verkeer te halen. Wat betreft het aantal reeds bestaande parkeerplekken nog het volgende. Er zijn ongeveer 30 woningen aan de oostzijde tussen de Schouwbrug en de Admiraal Helfrichlaan. Daartegenover, tussen de bomen, naast het fietspad, bevinden zich ongeveer 33 parkeerplaatsen. Daarenboven heeft een aantal woningen een eigen oprit, dat wil zeggen parkeerplaatsen op eigen terrein. Vandaag de dag worden deze niet altijd benut. Hier is voor meer dan 20 auto’s plek, zonder ‘t Schouwtje en de bloemenkiosk mee te nemen. In totaal zijn er dus meer dan 53 parkeerplaatsen voor ongeveer 30 woningen.

Misschien kunt u in overleg met de nooddiensten langs enkele gedeeltes waar geen schuin overhangende bomen zijn alsnog via maatwerk beperkt parkeren aan de oostzijde toestaan. En kunt u regels stellen met betrekking tot laden en lossen. Maar het is niet aan ons om in deze details te treden. Duidelijk is dat deze oplossing weliswaar geen maximale, maar wel een zeer behoorlijke parkeercapaciteit biedt. En er is ruim voldoende extra parkeermogelijkheid in de directe omgeving, zoals aan de zuidzijde van de Spelderslaan.

Aan u om een afweging te maken tussen enerzijds het individuele belang van een relatief beperkt aantal bewoners om een tweede auto op een gemakkelijke manier voor de deur te kunnen parkeren, versus anderzijds het belang van duizenden inwoners om gebruik te maken van het vrij liggende fietspad. Bovendien is het van algemeen maatschappelijk belang het fietsverkeer te bevorderen.

Wij pleiten daarom nogmaals ten stelligste voor het behoud van het vrij liggende fietspad aan de Schouwweg Noord, zoals hierboven beschreven. Onze oplossing is mede tot stand gekomen na raadpleging van verscheidene experts.

Wij roepen u op uw besluit Z/23/076975 van 7 juni 2023 te herzien.

Met vriendelijke groet, Monique Rueb-Moonen, Daan de Roos namens de petitiegroep Behoud vrij liggend fietspad Schouwweg Noord

26-02-2024

Fietspad Schouwweg-Noord De Wassenaarse Krant

Beste allemaal,

Hierbij het artikel uit De Wassenaarse Krant

Met vriendelijke groet,

Monique Rueb-Moonen namens de petitiegroep behoud fietspad Schouwweg Noord.

.

24-02-2024