You, the petitioner
Img 1483

Kap met kappen; red onze prachtige vleugelnootbomen in de Eerste Jacob van Campen

357 signatures

Acht oude, beeldbepalende vleugelnoten in de Eerste Jacob van Campenstraat in Amsterdam lopen acuut gevaar: de gemeente heeft tegen eerdere afspraken in een kapvergunning aangevraagd én gekregen. Steun het bezwaar en spreek je uit tegen de kap!

Petition

We

Buurtbewoners, bomenliefhebbers en iedereen die geeft om een groen leefmilieu

 

observe

  • dat de gemeente er met deze kapvergunning niet alles aan lijkt te willen doen om de bomen te beschermen tijdens het herinrichtingsproject en voor de makkelijkste (en vermoedelijk goedkoopste) weg kiest.
  • Maar ‘kappen voor de vergroening’ gaat in tegen de letter en geest van dit project.
  • Bovendien mochten deze bomen gewoon blijven volgens het officieel goedgekeurde Definitief Ontwerp.
  • Ook het vertrouwen in de gemeente staat dus op het spel.

 

and request

de gemeente Amsterdam af te zien van de kap, er alles aan te doen om de bomen tijdens de werkzaamheden te ontzien en te beschermen, en zich te houden aan het door de gemeente zelf goedgekeurde Definitief Ontwerp voor de buurt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amsterdam 
Petition desk:
Closing date:
2023-03-23 
Lead petitioner:
Corine Vloet 
Website:

History

Signatures

Updates

Overhandigen petitie aan de gemeente

Beste ondertekenaars,

Allereerst ontzettend bedankt voor jullie steun!

Gisteren hoorden wij van het Juridisch Bureau van de gemeente Amsterdam dat ons bezwaar ongegrond is verklaard. De gemeente kan dus de kapvergunning toepassen.

Nu rest de vraag hoe de gemeente dit gaat interpreteren.

+Read more...

Voor snoei van meer dan 20% van een boom is namelijk ook een kapvergunning vereist. Kortom, wil de gemeente alsnog alle 8 bomen kappen, of kunnen de bomen behouden worden met gerichte snoei? Dit standpunt hebben wij in november onderbouwd met een extra rapport van onze European Tree Technician Veronica van Amerongen.

Woensdag 29 maart om half 8 gaan wij in de vergadering van de Stadsdeelcommissie aan de Kennedylaan jullie handtekeningen aanbieden aan het bestuur van Stadsdeel Zuid. Wij zullen dan nogmaals benadrukken dat volgens ons de bomen prima passen in het nieuwe ontwerp (ze staan er mooi bij!), en de gemeente verzoeken om de verleende kapvergunning terughoudend toe te passen zodat de bomen zoveel mogelijk behouden kunnen blijven.

Deze Stadsdeelcommissievergadering is openbaar.

We zullen jullie op de hoogte houden van alle nieuws.

Namens de bezwaarmakers, met vriendelijke groet,

Corine Vloet

2023-03-24