You, the petitioner

Invoering Wet aanpak woonoverlast (aso-wet) in Delft

8 signatures

Sinds juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (ook wel aso-wet genoemd) landelijk ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om veroorzakers van woonoverlast aan te pakken. Deze wet is echter per gemeente pas van toepassing nadat een hierop aansluitend artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen.

Petition

We

inwoners van de gemeente Delft met overlast staan bij wooncorporatie , gemeente delft , hulp instanties aan de kant . wel elke maand huur betalen geen woon genot kan toch niet! . teken de petitie dank u wel!! .

 

establish that:

  • dat de Wet Aanpak Woonoverlast nog steeds niet van kracht is binnen de gemeente Delft terwijl diverse inwoners wel degelijk (ernstige) woonoverlast ervaren

  • dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reeds in juni 2017 in een brief aan alle gemeentes een voorbeeldtekst heeft gestuurd om de APV hierop aan te passen

  • dat inmiddels ruim 200 (van de 355) gemeentes in Nederland de APV hierop hebben aangepast

 

and request

door middel van een aanpassing van de APV, de Wet Aanpak Woonoverlast van toepassing te verklaren en de aanpassing per direct in te laten gaan.

The answer

De Beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is ingegaan

De beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is vastgesteld.

De gemeente Delft hecht aan een veilige en sociale leefomgeving. Delft vindt het daarom gewenst dat herhaaldelijke en ernstige overlast in de omgeving en in het bijzonder vanuit en nabij woningen wordt bestreden en voorkomen. Met name vanuit het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid, treedt de gemeente aldus op. (...) lees verder op

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Delft 
Petition desk:
Closing date:
2021-07-05 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
petra van de berg 

History

Signatures

Updates

De Beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is ingegaan

De beleidsregel Wet “Aanpak woonoverlast” 2023 is vastgesteld.

De gemeente Delft hecht aan een veilige en sociale leefomgeving.

+Read more...

Delft vindt het daarom gewenst dat herhaaldelijke en ernstige overlast in de omgeving en in het bijzonder vanuit en nabij woningen wordt bestreden en voorkomen. Met name vanuit het beschermen van het woon- en leefklimaat en de volksgezondheid, treedt de gemeente aldus op. (...) lees verder op

2023-11-05