You, the petitioner

Invoering Wet aanpak woonoverlast (aso-wet) in Delft

7 signatures

Sinds juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast (ook wel aso-wet genoemd) landelijk ingevoerd. Deze wet geeft gemeenten extra mogelijkheden om veroorzakers van woonoverlast aan te pakken. Deze wet is echter per gemeente pas van toepassing nadat een hierop aansluitend artikel in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is opgenomen.

Petition

We

inwoners van de gemeente Delft met overlast staan bij wooncorporatie , gemeente delft , hulp instanties aan de kant . wel elke maand huur betalen geen woon genot kan toch niet! . teken de petitie dank u wel!! .

 

observe

  • dat de Wet Aanpak Woonoverlast nog steeds niet van kracht is binnen de gemeente Delft terwijl diverse inwoners wel degelijk (ernstige) woonoverlast ervaren

  • dat de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) reeds in juni 2017 in een brief aan alle gemeentes een voorbeeldtekst heeft gestuurd om de APV hierop aan te passen

  • dat inmiddels ruim 200 (van de 355) gemeentes in Nederland de APV hierop hebben aangepast

 

and request

door middel van een aanpassing van de APV, de Wet Aanpak Woonoverlast van toepassing te verklaren en de aanpassing per direct in te laten gaan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Delft 
Petition desk:
Closing date:
2021-07-05 
Lead petitioner:
petra van de berg 

History

Signatures