You, the petitioner
Studeren met ist

Individuele Studietoeslag voor álle studenten met een medische beperking

13 signatures

Door een aanpassing in de Verzamelwet SZW 2020, waaronder de Individuele Studietoeslag (IST) valt, wordt sinds kort een deel van de groep 'studenten met een medische beperking' gedupeerd, die tot voor kort recht had op deze toeslag.

Petition

We

Studenten met autismespectrumstoornissen (ASS) en daarmee samenhangende studievertraging, zonder IST

 

observe

dat de herziening van de Individuele Studietoeslag (IST) - waarbij (...) het wettelijk criterium ‘niet in staat zijn het WML te verdienen’ via de Verzamelwet SZW 2020 is geschrapt en vervangen door ‘door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen’ - studenten met ASS én inherente studievertraging dupeert, die naast hun studie wel kunnen werken maar structureel te weinig verdienen om van rond te komen.

 

and request

een wetswijziging, omdat álle 'studenten met een medische beperking' meetellen en hun studie moeten kunnen afmaken.

Wijzigingsvoorstel: "Vooruitlopend op de herziening van de IST (...) blijft het wettelijk criterium ‘niet in staat zijn het WML te verdienen’ via de Verzamelwet SZW 2020 van kracht, en komt zij naast de nieuw beoogde doelgroep te staan, die ‘door een medische beperking naast de studie structureel niet kunnen bijverdienen’.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Staatssecretaris 
Petition desk:
Closing date:
2021-05-28 
Lead petitioner:
Annet Land 

History

Signatures