You, the petitioner
Stok landelijke petitie logo breed

Huurdersheffingen de wereld uit, te beginnen met de ATAD!

1,734 signatures

Sinds 2013 heeft Den Haag de woningcorporaties twee heffingen opgelegd met nu een derde heffing. De bedoeling hiervan is onduidelijk want corporaties verder belasten en toch van hen inspanningen verwachten op het gebied van woningbouw en duurzaamheid is haast een tegenstrijdigheid in het kwadraat.

Petition

We

Allen die bij woningcorporaties huren of werken en de sociale huisvesting een warm hart toedragen.

 

establish that:

Van de 12 maanden huur die de huurder betaalt, draagt de corporatie er nu al drie af aan Den Haag (Verhuurdersheffing en Vennootschapsbelasting). Binnenkort stijgt dit naar bijna 4 maanden als daar ook nog de ATAD bijkomt. Deze heffing is bedoeld om belastingontduiking van multinationals tegen te gaan maar die op grond van verkeerde redenen wordt opgelegd en bovendien de belastingdruk van de woningcorporaties onevenredig opvoert (tot ± 30%).

 

and request

  1. Afschaffing van de ATAD die aan woningcorporaties geheven wordt.
  2. Een herbezinning op de huidige behandeling van de sociale huisvesting. Dit met als doel de andere heffingen op de corporaties te laten vervallen zodat die hun vrijgekomen gelden kunnen investeren in een volwaardige, duurzame en betaalbare sociale huursector.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Tweede Kamer 
Petition desk:
Closing date:
2020-12-31 
Lead petitioner:
Xabier Jense 
Organisation:
STOK (STedelijk Overleg Kommissies Bo-Ex) 
Website:

History

Signatures

Updates

**Volledige tekst van de oproep**

Zie: http://stokachterdedeur.nl/wp-content/uploads/STOK-Website-Landelijke-petitie-oproep.pdf.

2019-01-29