You, the petitioner
Whatsapp image 2021 09 30 at 17.01.54

Houd Oerle groen, veilig en leefbaar

267 signatures

Er zijn meerdere projectontwikkelaars die de agrarische gronden ten oosten van de wijk Schippershof en ten noorden van de Daalseweg/fietspad verder willen bebouwen. Dit gaat ten koste van de leefbaarheid in de wijk en het dorpse karakter van het mooie Oerle.

Petition

We

Omwonenden van landschappelijk gebied Daalseweg/Welle/Bost/ Stepke en betrokken inwoners van Oerle

 

observe

  • dat met verdere uitbreiding het dorpsaanzicht in gevaar komt
  • dat de verkeersdrukte in de wijk en de druk op de parkeergelegenheden zal toenemen
  • dat de verkeersveiligheid en leefbaarheid negatief be├»nvloed worden.
  • dat een versplintering van het gebied voorkomen moet worden, gezien er meerdere grondeigenaren allen met hun eigen belangen actief zijn, er geen afstemming lijkt plaats te vinden en er geen duidelijke visie van de gemeente bekend is.

 

and request

  • verdere uitbreiding van Schippershof te stoppen en de karakteristieke open groene ruimte zoals dit er al eeuwen bij ligt te behouden en te beschermen.

  • Stem tegen de principeverzoeken van ontwikkelaars. Elk verzoek heeft het risico op precedentwerking voor nog verdere verstedelijking van het kostbare groen.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Veldhoven 
Petition desk:
Closing date:
2021-12-30 
Lead petitioner:
Michael Allewelt 

History

Signatures