U, de petitionaris
Petitieflevokust zonderwebsite

Houd Flevokust groen en blauw

736 ondertekeningen

Beste mensen, Deze petitie die aanvankelijk aan de gemeente Lelystad was gericht is vanaf 23 september 2014 gericht aan de Provincie Flevoland. De provincie vraagt bij epetities om naam, voornaam, geboortedatum en adres.

Deze petitie pleit nog steeds voor het "anders" invullen van de plannen voor een gebied in Lelystad-Noord. Het wordt Flevokust genoemd en ligt naast het biologische landbouwgebied dat daar midden jaren’80 voor bestemd werd. De petitie is begonnen toen de plannen nog anders waren dan ze nu zijn. Mede dankzij uw hulp zijn ze gewijzigd! 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen. De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust is nu een plan voor een buitendijkse haven(provincie) en een binnendijks industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3 (gemeente).

Zware industrie past nog steeds niet naast een waardevol biologisch landbouwgebied.

U kunt t/m 24 sept 2014 bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er( aangegeven) gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl . Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. We vragen om een betere “buur” voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en “schoon” echt werk voor Lelystad oplevert.

Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Alles onder het mom van werkgelegenheid en economische structuur versterken. De petitie Houd Flevokust groen en blauw! heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor onvoldoende interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu vragen we dat aan de provincie! De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. In de vergadering van 17 december 2013 is deze petitie met 713 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester (692 online en 15 papier). Later dit jaar wordt ie aangeboden aan de provincie.

Petitie

Wij

bezorgde inwoners en ondernemers van Lelystad, en sympathisanten

 

constateren

dat 1) Flevokust, ten zuiden van de Maximacentrale wordt bestemd voor zware industrie met ernstige milieuhinder tot gevolg. Dit past niet naast (biologische) landbouw. De gemeenteraad bespreekt de Structuurvisie Locatiebeleid 2013-2025. 2) we niet een "industrieterp" van 8 meter, gemaakt met "geschoonde" resten van afvalverbrandingsinstallaties willen. Dit bevat nog steeds giftige stoffen. 3) de dijk doorbreken voor de ontwikkeling van een haven waarvoor geen interesse is, veel geld kost, mogelijk vele jaren, en de veiligheid bedreigt.

 

en verzoeken

om 1) een alternatief plan voor Flevokust dat niet gebaseerd is op oude aannames over industrie en logistiek. En wel tot stand komt in hechte samenwerking met de bevolking van Lelystad. 2) Meer ruimte te bieden aan (biologische) landbouw en natuur. Dit is een prachtige invulling voor Flevokust. Het zijn allebei bewezen waardevolle economische sectoren. Ze versterken het krachtige groenblauwe karakter van Lelystad.

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Provincie Flevoland 
Petitieloket:
Einddatum:
17-12-2016 
Status:
Ingetrokken 
Petitionaris:
Renee Hoekendijk 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

LAATSTE VOORTGANGSBRIEF VERZONDEN NAAR DE HUIDIGE ONDERTEKENAARS (730)

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie Houd Flevokust groen en blauw! Er is in 11 maanden veel gebeurd mede dankzij uw hulp! De plannen zijn inmiddels flink gewijzigd. 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen.

+Lees meer...

De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust: oftewel plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren’80. Met aan de basis een haven waarin je moet geloven aldus Kees Bakker in de Flevopost. De ene expert zegt nee niet genoeg goederen om te verschepen. De andere experts te samen met ambtenaren en gedeputeerde J.N.Appelman geloven er heilig in dat er ooit het aantal van 40.000 containers per jaar gehaald wordt. Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij het nemen van beslissingen. Een buitendijkse haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven en de pot is leeg…. U kunt nog bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er( aangegeven) gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl voor 24 september 2014. U kunt de stukken vinden via de website van de provincie vinden: http://www.flevoland.nl/index.xml. Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Bijv. door stof op de gewassen. Een op te stellen bedrijvenlijst, die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking voor de haven en het industrieterrein? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg. Het gaat om industrie die in de Amsterdam regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet. We vragen om een betere “buur” voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en “schoon” echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat niet bedacht worden op basis van een streekplan van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Zal er ooit worden geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Hoeveel werkgelegenheid heeft het plan over 10 jaar opgeleverd? Wat voor andere zaken hadden er dan allemaal voor dat geld gekund……. De petitie: Houd Flevokust groen en blauw! die door u is ondertekend heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor geen interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu kan dat ook aan de provincie gevraagd worden in een bezwaar dat u indient. De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. We zijn u dankbaar dat u ons heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie. Het steunt ons nog steeds in de contacten met de gemeente en de provincie. En zo mag u het ook ervaren in het stellingnemen tegen de plannen van de provincie en gemeente. Aangezien dit het laatste voortgangsbericht is dat wordt rondgestuurd door petities.nl, is het hierna weer aan u om u verder te informeren. U kunt onze website blijven bezoeken www.desteklelystad, waar ook een pagina Flevokust!? vervolgverhaal !? bestaat. En wees welkom bij de vergaderingen in gemeenteraad en provincie waar er nog vaak over Flevokust gesproken zal worden. Ukunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente en de provincie om digitaal te worden geinformeerd. In de vergadering van 17 december is deze petitie met 713 handtekeningen aangeboden aan de burgemeester (692 online en 15 papier).

14-09-2014

Reageren op plannen voor 24 september

Beste mensen, ondertekenaars van de petitie Houd Flevokust groen en blauw!   Er is in 11 maanden veel gebeurd mede dankzij uw hulp! De plannen zijn inmiddels flink gewijzigd. 17 december 2013 stemde de gemeenteraad unaniem tegen de plannen.

+Lees meer...

De dag erna nam de provincie de regie in handen. Flevokust: oftewel plannen voor een haven en een industrieterrein voor de milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3. Dit is gepland naast ons gebied in Lelystad-Noord dat bestemd is voor biologische landbouw sinds midden jaren '80. Met aan de basis een haven waarin je moet 'geloven' aldus Kees Bakker in de Flevopost. De ene expert zegt nee, niet genoeg goederen om te verschepen. De andere experts, samen met ambtenaren en gedeputeerde J.N.Appelman 'geloven' er heilig in dat ooit het aantal van 40.000 containers per jaar gehaald wordt. Bij twijfel niet doen is nog steeds een goede leidraad bij het nemen van beslissingen. Een buitendijkse haven aanleggen kost veel gemeenschapsgeld en legt met een te ontwikkelen industrieterrein binnendijks veel claims op gelden van de gemeente en de provincie. Eenmaal uitgegeven is de pot leeg. U kunt nog bezwaar maken op alle onderdelen bij de provincie, ook al wordt er gesuggereerd dat niet iedereen op alles bezwaar kan maken. We vragen u hierbij de moeite te nemen in een korte email uw bezwaar tegen (de) alle plannen en de MER kenbaar te maken en die te sturen naar de provincie: provincie@flevoland.nl voor 24 september 2014. U kunt de stukken via de website van de provincie vinden: http://www.flevoland.nl/nieuws/archief/inspraak-flevokust-vanaf/ en voor de stukken zelf http://www.flevoland.nl/producten-en-diensten/ter-inzage/stukken-inspraak-flevokus/ Het biologisch landbouwgebied wordt niet relevant geacht in de directe nabijheid om op te nemen in de plannen, in de MER, en om voorzieningen tegen overlast te treffen. Zo wordt de Houtribweg als verbindingsweg naar de A6 veel zwaarder belast en zullen we daar daadwerkelijk hinder van ondervinden. Het verhogen van een geluidsnorm is natuurlijk van de gekke, een iets te simpele oplossing. En schade door mogelijke milieuoverlast van de hogere milieuhinder categorieën 3 t/m 5.3? Bijv. door stof op de gewassen. Een op te stellen bedrijvenlijst, die door de gemeenteraad nog moet worden vastgesteld, moet daar bescherming tegen bieden. Is dat genoeg? Is er dan draagvlak onder de bevolking voor de haven en het industrieterrein? Om veel geld uit te geven, terwijl er steeds minder behoefte is aan industrieterreinen. Er staan in heel Nederland industrieterreinen gedeeltelijk leeg. Het gaat om industrie die in de Amsterdamse regio niet meer welkom is. Is die industrie wel gewenst in Lelystad? Nee, wat ons betreft niet. We vragen om een betere 'buur' voor de biologische landbouw, een nieuw plan voor Flevokust dat rekening houdt met de buren en schoon, echt werk voor Lelystad oplevert. Misschien moet dat niet bedacht worden op basis van een streekplan van 20 jaar geleden. Er is erg veel veranderd in de tussentijd. Het is tijd voor lef bij bestuurders, ambtenaren en politici om een andere weg te kiezen die op de toekomst is gericht en niet uitgaat van oude aannames! Zal er ooit worden geëvalueerd, mocht het plan doorgaan hoeveel geld er is uitgegeven en ten baten van wie dat geld is uitgegeven door de verschillende overheden? Hoeveel werkgelegenheid heeft het plan over 10 jaar opgeleverd? Wat voor andere zaken hadden er dan allemaal voor dat geld gekund?. De petitie: "Houd Flevokust groen en blauw" die door u is ondertekend heeft als belangrijkste punt, dat nog steeds overeind staat: geen zware industrie met mogelijke ernstige milieuhinder naast biologische landbouw. Geen geldverslindende haven waarvoor geen interesse bestaat. De petitie vraagt om alternatieven op basis van biologische landbouw en natuur. Dat werd aan de gemeente gevraagd, nu kan dat ook aan de provincie gevraagd worden in een bezwaar dat u indient. De petitie is op 11-09-2014 door 730 mensen on line ondertekend. We zijn u dankbaar dat u ons heeft gesteund door het ondertekenen van de petitie. Het steunt ons nog steeds in de contacten met de gemeente en de provincie. En zo mag u het ook ervaren in het stellingnemen tegen de plannen van de provincie en gemeente. Aangezien dit het laatste voortgangsbericht is dat wordt rondgestuurd door petities.nl, is het hierna weer aan u om u verder te informeren. U kunt onze website blijven bezoeken www.desteklelystad , waar ook een pagina "Flevokust!? vervolgverhaal..." staat. En wees welkom bij de vergaderingen in gemeenteraad en provincie waar er nog vaak over Flevokust gesproken zal worden. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrieven van de gemeente en de provincie om digitaal te worden geïnformeerd of stuur mij een e-mail. Nogmaals veel dank en tot ziens,   Met vriendelijke groeten, Piet van Sabben en Renée Hoekendijk   Biologisch-dynamische tuinderij De Stek   www.desteklelystad.nl

Inspraak Provincie Flevoland
13-09-2014