U, de petitionaris
Pic

Houd een eigen, volwaardige Bibliotheek in Oirschot

326 ondertekeningen

Burgemeester en wethouders wilden 3 ton bezuinigen op 4 ton jaarlijkse subsidie. Dit zou leiden tot sluiting van een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot"

Petitie

Wij

Het steuncomité “Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot”.

 

constateren dat:

  • dat het hebben van een eigen Bibliotheek een basisvoorziening is voor onze Oirschotse gemeenschap.

  • Oirschot verdient een volwaardige, eigentijdse Bibliotheek. Met een eigen plaats als uitleen- en ontmoetingsplek.

  • Het plan van de bibliotheek behoudt de bibliotheek voor Oirschot. Het voorziet in de leesbevordering van jeugd en laaggeletterden en heeft voldoende aandacht voor niet digitaal vaardige ouderen, voor nieuwe Nederlanders en, uiteraard, voor de huidige 3.450 leden (18% bewoners van Oirschot).

 

en verzoeken

de gemeenteraad om het (financiële) plan van de bibliotheek over te nemen. Dit plan bezuinigt 1,5 ton.

Het antwoord

Volwaardige bibliotheek blijft behouden

Na gesprekken met de bibliotheekorganisatie, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners is de raad ervan overtuigd dat we onvoldoende kwaliteit en uitleenpunten overhouden als we de bezuiniging in de totale omvang doorvoeren. We stellen de bezuiniging bij. We brengen de bezuiniging terug tot een budget van maximaal € 250.000,- vanaf 2019 en verder. Een budget dat is gestoeld op een uitgewerkt plan van de bibliotheekorganisatie zelf. Deze werkwijze biedt ook de kans om meer tijd te nemen voor het gesprek over mogelijk andere alternatieven in de toekomst.

Bron: Kadernota 2018 Gemeente Oirschot

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De kadernota is op 27/6/2017 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Onze missie "behoud een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot" is daarmee geslaagd: het jaarlijks budget van minimaal 250.000 euro is opgenomen in de begroting voor de komende jaren. De wethouder wil nu concrete invulling van een plan voor een innovatieve bibliotheek met ambities tav laaggeletterdheid (o.a. van anderstaligen), digiwijsheid en leesvaardigheid,

Alle ondertekenaars dank!

We houden u verder op de hoogte via Bieb Oirschot en Facebook bibliotheek de Kempen berichten van bezoekers.

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Oirschot 
Petitieloket:
Einddatum:
27-06-2017 
Antwoord verwacht:
27-07-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Het steuncomite "Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot" 
Organisatie:
Het steuncomite "Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot" 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Anoniem mag, maar met naam is sterker

Mensen die anoniem hebben getekend, tellen ook mee, maar het staat natuurlijk een stuk sterker als hun naam ook op de petitie website prijkt. Je kunt alsnog "mijn naam en woonplaats mogen publiek zichtbaar zijn onder de petitie" aanvinken.

+Lees meer...

Privacy is overigens gewaarborgd, je email adres blijft verborgen ook voor de leden van het comité

18-05-2017

Een goede start !

Beste mensen, we zijn pas 3 dagen online en hebben nu al 86 ondertekenaars !! Blijkbaar zijn er nog veel geëngageerde burgers die niet onverschillig staan tegenover het voortbestaan van de bibliotheek

We willen natuurlijk nog veel meer medestanders bereiken en jullie kunnen daarbij helpen. Vraag je vrienden en kennissen de petitie te ondertekenen door de link behoudbieboirschot.petities.nl met hen te delen. Het makkelijkst : gebruik een van de gekleurde social media buttons hierboven

We houden jullie op de hoogte ...

Comité "Houd een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot" .

18-05-2017