You, the petitioner
Pic

Houd een eigen, volwaardige Bibliotheek in Oirschot

326 signatures

Burgemeester en wethouders wilden 3 ton bezuinigen op 4 ton jaarlijkse subsidie. Dit zou leiden tot sluiting van een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot"

Petition

We

Het steuncomité “Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot”.

 

establish that:

  • dat het hebben van een eigen Bibliotheek een basisvoorziening is voor onze Oirschotse gemeenschap.

  • Oirschot verdient een volwaardige, eigentijdse Bibliotheek. Met een eigen plaats als uitleen- en ontmoetingsplek.

  • Het plan van de bibliotheek behoudt de bibliotheek voor Oirschot. Het voorziet in de leesbevordering van jeugd en laaggeletterden en heeft voldoende aandacht voor niet digitaal vaardige ouderen, voor nieuwe Nederlanders en, uiteraard, voor de huidige 3.450 leden (18% bewoners van Oirschot).

 

and request

de gemeenteraad om het (financiële) plan van de bibliotheek over te nemen. Dit plan bezuinigt 1,5 ton.

The answer

Volwaardige bibliotheek blijft behouden

Na gesprekken met de bibliotheekorganisatie, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners is de raad ervan overtuigd dat we onvoldoende kwaliteit en uitleenpunten overhouden als we de bezuiniging in de totale omvang doorvoeren. We stellen de bezuiniging bij. We brengen de bezuiniging terug tot een budget van maximaal € 250.000,- vanaf 2019 en verder. Een budget dat is gestoeld op een uitgewerkt plan van de bibliotheekorganisatie zelf. Deze werkwijze biedt ook de kans om meer tijd te nemen voor het gesprek over mogelijk andere alternatieven in de toekomst.

Bron: Kadernota 2018 Gemeente Oirschot

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De kadernota is op 27/6/2017 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Onze missie "behoud een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot" is daarmee geslaagd: het jaarlijks budget van minimaal 250.000 euro is opgenomen in de begroting voor de komende jaren. De wethouder wil nu concrete invulling van een plan voor een innovatieve bibliotheek met ambities tav laaggeletterdheid (o.a. van anderstaligen), digiwijsheid en leesvaardigheid,

Alle ondertekenaars dank!

We houden u verder op de hoogte via Bieb Oirschot en Facebook bibliotheek de Kempen berichten van bezoekers.

EINDE REACTIE

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

Details

Addressed to:
Oirschot 
Petition desk:
Closing date:
2017-06-27 
Answer expected:
2017-07-27 
Status:
Answered 
Lead petitioner:
Het steuncomite "Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot" 
Organisation:
Het steuncomite "Houd een eigen volwaardige Bibliotheek in Oirschot" 
Website:

History

Signatures

Updates

Volg de ontwikkelingen rond de bibliotheek op Facebook

De bibliotheek moet 150.000 euro bezuinigen. Tegelijkertijd wil de bibliotheek toekomstbestendig zijn en (nog) toegankelijker voor doelgroepen laaggeletterden, ouderen, anderstaligen.

Denk mee en volg de ontwikkelingen in de facebook groep Bibliotheek Oirschot, Uw stem telt

Tot ziens ! Steuncomite Bieb Oirschot.

2017-07-03

Volwaardige bibliotheek blijft behouden

Na gesprekken met de bibliotheekorganisatie, schoolbesturen en andere maatschappelijke partners is de raad ervan overtuigd dat we onvoldoende kwaliteit en uitleenpunten overhouden als we de bezuiniging in de totale omvang doorvoeren. We stellen de bezuiniging bij.

+Read more...

We brengen de bezuiniging terug tot een budget van maximaal € 250.000,- vanaf 2019 en verder. Een budget dat is gestoeld op een uitgewerkt plan van de bibliotheekorganisatie zelf. Deze werkwijze biedt ook de kans om meer tijd te nemen voor het gesprek over mogelijk andere alternatieven in de toekomst.

Bron: Kadernota 2018 Gemeente Oirschot

REACTIE VAN DE PETITIONARIS

De kadernota is op 27/6/2017 door de gemeenteraad goedgekeurd.

Onze missie "behoud een eigen volwaardige bibliotheek in Oirschot" is daarmee geslaagd: het jaarlijks budget van minimaal 250.000 euro is opgenomen in de begroting voor de komende jaren. De wethouder wil nu concrete invulling van een plan voor een innovatieve bibliotheek met ambities tav laaggeletterdheid (o.a. van anderstaligen), digiwijsheid en leesvaardigheid,

Alle ondertekenaars dank!

We houden u verder op de hoogte via Bieb Oirschot en Facebook bibliotheek de Kempen berichten van bezoekers.

EINDE REACTIE

2017-06-28

Kom naar de beslissende gemeenteraadsvergadering op 27 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur.

Nog nooit hebben zoveel Oirschottenaren een handtekening gezet onder een petitie : ruim 4000 ondertekenaars !!!

Op 27 juni beslist de gemeenteraad over de toekomst van onze Bieb. Dan zullen wij namens al die 4000 Oirschottenaren de petitie aanbieden.

+Read more...

Dus ook namens U.

Kom naar de beslissende gemeenteraadsvergadering op 27 juni van 17.00 uur tot 19.00 uur

2017-06-20