U, de petitionaris
10 8 risicocontour dupont  kopie

Hóóg tijd voor 'n grondige revisie v/d omgevingsvergunning DuPont / Chemours

456 ondertekeningen

Tot ver in Nederland worden burgers opgeschrikt door milieuschandalen m.b.t. de bedrijfsactiviteiten DuPont / Chemours in Dordrecht. De gemeenteraad is nu door het bevoegd gezag (College>DCMR>Provincie) gevraagd een Verklaring van géén bedenkingen te geven over afwijking Bestemmingsplan De Staart 2013.

Petitie

Wij

Bezorgde burgers van NL, die staan voor 'n gezónde bodem, water- & luchtkwaliteit óók in de toekomst

 

constateren

 • dat het bedrijfsterrein te dicht ligt bij woningen, (drink)waterbedrijf, spaarbekken, de Biesbosch,
 • er een te hoog groepsrisico is vanwege o.a. gevangenis, verzorgingstehuis, Skaeve Huse,
 • een slechte kwaliteit route van gevaarlijke stoffen,
 • een beperkte toegangsweg bij calamiteiten,
 • milieuschade vervuilde grond,
 • amper 'preventie van afvalstoffen',
 • voortschrijdend inzicht sinds 2013,
 • de vervuiler betaalt?
 • People over Profit!

 

en verzoeken

 • er op toe te zien dat niet weer probleemloos vergunning(en) worden verstrekt aan DuPont & Chemours met 'maatbestemming';
 • juiste afweging óf de verklaring kan worden geweigerd in het belang van een veilige gezonde ruimtelijke ordening;
 • mét de kennis van nú alle uitstoot van (genomineerde) Zeer Zorgwekkende Stoffen naar water, lucht & bodem te stoppen ter bescherming van de fysieke gezondheid & leefomgeving van mens, dier & plant
 • Kracht!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Dordrecht 
Petitieloket:
Einddatum:
13-09-2022 
Petitionaris:
Donnie Greve 
Organisatie:
Betrokken Burgers 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

De Petitionaris van de petitie Hóóg tijd voor 'n grondige revisie v/d omgevingsvergunning DuPont / Chemours heeft op 13 september 2022 per email de petitie aangeboden aan de Gemeenteraad van Dordrecht

Beste ondertekenaars van de petitie,

Allereerst ontzettend bedankt voor jullie handtekeningen! Vanmiddag heb ik de petitie per mail aangeboden aan de gemeenteraad & het college van Dordrecht.

Zie de email met bijbehorende vragen: Geachte College, Gemeenteraad van Dordrecht en overige betrokken lezers,

Zoals u waarschijnlijk wel weet, -hetzij had kunnen weten ondanks de stilte hierover van de Dordtse media- was al geruime tijd bovenstaande petitie in omloop, zoals ik bij de start ervan bericht heb aan de griffie v/d gemeenteraad eind mei 2018.

+Lees meer...

Door Corona en zeer slechte livestreaming heb ik helaas de 1e bespreking van raadscie in april 2022 gemist. Gisteren vernam ik per toeval dat vanmiddag het onderhavige Collegevoorstel aan de Gemeenteraad bij agendapunt 20 wordt afgehamerd ;(

Als initiatiefnemer bied ik u hierbij alsnog toch deze petitie aan met 452 handtekeningen van betrokken omwonenden van Chemours, waarvan 179 Dordtenaren, 60 Sliedrechtenaren, 25 bewoners uit Papendrecht, 17 bewoners uit Zwijndrecht, 4 uit Hardinxveld Giessendam, 2 uit Hendrik Ido Ambacht en de overige bewoners uit 100 andere al dan niet omringende steden & dorpen + zelfs 1 bewoner uit Montagna. De dubbelingen heb ik er zo goed als uitgehaald. Ik verwacht dat u al deze handtekeningen wel serieus neemt en uw verantwoordelijkheid hierin neemt.

En verzoek ik de griffie deze petitie meteen door te sturen naar alle gemeenteraadsleden afzonderlijk (helaas vond ik nergens een duidelijk emailadres van de gemeenteraad zelf). Ook verzoek ik u allen de namen van al die mensen, die anoniem hun handtekening zetten, vertrouwelijk te behandelen en bv niet door te spelen aan Chemours voor mogelijke repercussies!

Verder acht ik het natuurlijk zeer betreurenswaardig dat de door de gemeenteraad af te geven/afgegeven Verklaring van Géén Bedenkingen de zo belangrijke onderhandelingspositie van de Gemeente Dordrecht met Chemours enkel maar zal verzwakken en de voltallige gemeenteraad géén gebruik heeft willen maken van de enige bevoegdheid, die zij heeft mbt Chemours. Een krachteloze slappe hap, gezien ook de reikwijdte & overlast van Chemours wereldwijd!

Hoe dan ook laten we hopen dat er geen calamiteiten, lekkages, ontploffingen en branden in de toekomst méér zullen plaatsvinden op het Chemours terrein, want de kwetsbare omwonenden, (zoals bv de gedetineerden in de gevangenis, bewoners Merwelanden en Skaeve Huse) van een dergelijk BRZO+ bedrijf, hebben op De Staart geen enkel handelingsperspectief dan binnenblijven, ramen & deuren dicht en airco uit, dus onverantwoordelijk gezien dit te hoge groepsrisico!

Overigens wanneer komt er hierover een papieren calamiteitenwijzer in de brievenbus over wat te doen bij rampen (Zie mijn prangende vragen d.d. 28 maart 2018 in bijlage) waarop ik nooit per vraag een helder antwoord heb gehad? Het risico van internetuitval om te raadplegen wat te doen, wordt dan nl ook te groot en Nl Alert zal dan ook weer te traag & onvoldoende werken is de verwachting..

In afwachting van uw antwoord,

Donnie Greve Namens alle omwonenden Chemours te Dordrecht, die een handtekening hebben gezet.

Update: correctie April 2022 moet zijn April 2021

13-09-2022

Dordtse Gemeenteraad maakt geen gebruik van haar enige bevoegdheid om een Verklaring van Bedenkingen af te geven.

Zie https://raad.dordrecht.nl/Documenten/Besluit-GDD-Verklaring-van-geen-bedenkingen-op-de-beschikking-voor-Chemours-Baanhoekweg-22-Raadsvoorstel-1.pdf

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/document/11823130/1/VoorstelVerklaringvangeenbedenkingenopdebeschikkingvoorChemours%2CBaanhoekweg22-_Raadsvoorstel.

13-09-2022