You, the petitioner

Herzie de Kernvisie Wonen Eefde

63 signatures

Teken deze petitie voor een betere Kernvisie Wonen Eefde! De recent opgestelde visie is ontoereikend onderbouwd en bevat niet valide conclusies. Steun het bewonerscollectief om een breedgedragen reactie richting de raad en het college B&W te geven voor een betere toekomst van Eefde.

Petition

We

Die willen dat de Kernvisie Eefde wordt herzien; gebaseerd op goede onderbouwing en conclusies

 

establish that:

  • De recent opgestelde kernvisie wonen is ontoereikend onderbouwd en bevat niet valide conclusies.
  • Bij het aanwijzen van mogelijke bouwlocaties moet in principe worden uitgegaan van juiste feiten en een integrale objectieve belangenafweging en daarvan is geen sprake bij de kernvisie wonen Eefde zoals het college van B&W die recent heeft opgesteld.
  • Hierbij gaat het om de gevolgde procedure en de inhoudelijke afweging van locaties.

 

and request

  • De kernvisie Wonen Eefde te herzien en daarbij een juiste procedure te volgen waarin bewoners kunnen participeren door ze tijdig en breed uit te nodigen.

  • Verder moet het aanwijzen en vaststellen van de locaties gebaseerd zijn op feitelijke analyse; weging van de relevante feiten en belangen en een onderlinge vergelijking van de locaties.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Lochem 
Petition desk:
Closing date:
2023-07-01 
Organisation:
Bewonerscollectief Eefde 

History

Signatures