You, the petitioner
Helmplichtpetitiesnl

Helmet legislation for all mopeds

797 signatures

The motorised bicycle called 'snorfiets' is practically a moped: weight, volume and the speed in the case of modifications. It is dangerous to drive these things without a helmet. Therefore, sign helmplichtsnorfiets.petities.nl?locale=en or go there by pointing the camera-app to the QR-code.

Since 8 October physicians sign! For example the surgeons who dread making the 'bad news' talks while they can be avoided so easily.

Petition

We

careful 'snorfietsers', bicyclists, pedestrians, parents, surgeons, paramedics, nurses etc.

 

establish that:

  • the 'snorfiets' is often practically a moped (weight, volume, and speed after a modification)
  • the orginal target group for the 'snorfiets' (senior on Spartamet, Solex) has discovered the e-bike as pleasant alternative
  • the "snorfiets" is disproportionally involved in accidents
  • only one other country in Europe knows a kind of moped without helmet requirements
  • the scientific Institute for Road Safety Research (SWOV) states: "A large share of serious head trauma among 'snorfietsers' could have been prevented had they been wearing a helmet. The percentage of brain injuries among 'snorfietsers' is significantly higher than among moped and motorbike drivers."

 

and request

helmet legislation for the drivers of the 'snorfiets'.

The answer

Dragen van een helm op een snorfiets per 1 januari 2023 verplicht

Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht een helm dragen. Met ingang van 1 januari 2023 is het dragen van een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een goedgekeurde speed-pedelec-helm op een snorfiets overal in Nederland wettelijk verplicht en kun je een boete van 100 euro krijgen bij het niet dragen van een helm.

Bronnen: Staatsblad 2022, 270 (30 juni 2022) en nieuwsbericht Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (30 juni 2022)

 

Current status

This petition is not open to collect signatures.

 

History

Signatures

Updates

Per 1 januari 2023 in plaats van 1 juli 2022

Het kabinet wil de helmplicht voor snorfietsers toch pas laten ingaan vanaf januari 2023, in plaats van 1 juli van volgend jaar.

(...)

De landelijke helmplicht is al lange tijd in de maak. Al sinds 2019 dringt de Kamer erop aan dat de maatregel er komt.

+Read more...

Voormalig minister Cora van Nieuwenhuizen schetste verschillende obstakels, bijvoorbeeld dat ook andere voertuigen zoals bakfietsen onder de regel zouden vallen. Maar volgens verschillende partijen, waaronder het CDA en GroenLinks, ontbrak het Van Nieuwenhuizen aan de 'politieke wil' om de wet in te voeren.

Bron: Radar 22 oktober 2021 of Noord Hollands Dagblad want een ANP-artikeltje.

Iets aangepast nieuws erover op Autobahn.eu

En uitgebreider voor de professionals op Verkeersnet. Met een weerwoord van de afdeling Scooters van de industrie en het gezichtspunt van de minister, dat de speed-pedelec helm er komt

2021-10-23

Introductie over de helmplicht voor de snorfiets

In English

De snorfiets is praktisch vaak een brommer: gewicht, volume, en soms ook de snelheid als die opgevoerd is. Het is gevaarlijk om er zonder helm op te rijden (zie betoog van artsen in NRC Handelsblad).

+Read more...

Om artikel 60:2a van de RVV op te ruimen is de minister gevraagd om met een wetsvoorstel te komen voor een helmplicht. Dankzij deze petitie en de 100+ artsen die dit steunen met een brandbrief.

2021-09-21

Tijdpad naar de helmplicht

Dit nieuwsbericht zal veranderen op basis van nieuwe ontwikkelingen.

  • In de notulen van de ministerraad staat: De minister van I&W zal het besluit aan de Staten-Generaal sturen in het kader van de voorhang en na afloop van de voorhang, als de voorhang niet tot ingrijpende wijzigingen leidt, om advies aanhangig doen maken bij de Afdeling advisering van de Raad van State.

  • donderdag 23 juni om 12:00 is de deadline voor schriftelijke vragen over de Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers.

  • In de brief bij het ontwerpbesluit helmplicht staat: Op grond van de aangehaalde bepaling geschiedt de voordracht aan de Koning ter verkrijging van het advies van de Afdeling advisering van de Raad van Stateover het ontwerpbesluit niet eerder dan vier weken nadat het ontwerpbesluit aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

  • Maar in de procecurevergadering van 9 juni vroeg de commissie de minister om geen onomkeerbare stappen te zetten totdat de kamerbehandeling is afgerond. Dat slaat mogelijk op dat advies van de Raad van State.

+Read more...

Heeft dit verzoek tot gevolg dat het advies pas na het zomerreces wordt gevraagd? Dan duurt de stemming erover langer. Eerst het zomerreces en dan nog 6 weken ofzo voor het advies.

Relevante commissievergaderingen zijn de procedurevergaderingen op 9 juni met "Voorhang ontwerpbesluit invoering helmplicht voor snorfietsers" op de agenda en 23 juni of 7 juli misschien ook nog.

Dan is er ook nog een nog niet gepland Tweeminutendebat Verkeersveiligheid, aangevraagd door het lid Geurts (CDA) in week 27, de laatste week voor het reces.

Het verslag van het commissiedebat bestaat ook als pdf.

Op 10 mei in een begeleidende brief schreef de minister: Ik ben voornemens het ontwerpbesluit waarin de helmplicht wordt vastgelegd, conform toezegging, eind mei naar uw Kamer te sturen. Tegelijkertijd voert TNO aanvullende simulaties uit om uitsluitsel te geven over de veiligheid van de speed-pedelec-helm voor de bestuurder met een passagier achterop en voor de passagier zelf. Mocht de speed-pedelec-helm ook voor hen voldoende bescherming bieden, dan zal per ministeriƫle regeling mogelijk gemaakt worden dat er naast de bromfietshelm ook voor de speed- pedelec-helm gekozen kan worden. Deze uitkomsten houden het ontwerpbesluit niet op.

Het zomerreces begint op 9 juli, lukt het nog om daarvoor hierover te stemmen?

En in het najaar definitief advies Raad van State?

Publicatie van de wet ook in het najaar zodat het op tijd bekend is? Want op 1 juli 2022 moet het in het lijstje van nieuwe wetten en regels komen die dan in gaan.

Dan kan de communicatie over de helmplicht op tijd beginnen, een brief naar iedereen die volgens het RDW-register een snorfiets heeft.

2021-06-07