U, de petitionaris
Vuurwerkverbod

Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede

229 ondertekeningen

In Heemstede geldt een verbod tot het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen. Wij roepen de gemeente op dit verbod met de inwoners te communiceren en bij overtreding handhavend op te treden.

Petitie

Wij

inwoners van de gemeente Heemstede

 

constateren

  • dat artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening luidt: "Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken."
  • dat het gebruik van vuurwerk altijd gevaar, schade of overlast kán veroorzaken;
  • dat daarom het afsteken van vuurwerk in Heemstede op openbare plaatsen (zoals openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en parken) altijd verboden is.

 

en verzoeken

  1. de gemeente het verbod conform artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening te onderstrepen en na te leven;
  2. de gemeente dit verbod nadrukkelijk te communiceren met de inwoners van Heemstede;
  3. de gemeente met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 bij overtreding van dit verbod handhavend op te treden.

Het antwoord

Mogelijk begin 2020 opnieuw ter discussie

De handhaving van het vuurwerkverbod is besproken in de gemeenteraad van Heemstede. Raadsleden stelden technische vragen die burgemeester Astrid Nienhuis beantwoordde. Haar antwoord ging over een algemeen vuurwerkverbod in de algemene plaatselijke verordening met verwijzing naar het vuurwerkbesluit, Hilversum en Apeldoorn. Ook benadrukte ze: "voor handhaving is draagvlak nodig."

Bron: raadsvergadering Heemstede 28-11-2019, agendapunt 11

REACTIE PETITIONARIS

Op 28 november stond onze petitie op de agenda van de gemeenteraad. Ik moet zeggen, er werd behoorlijk serieus over gediscussieerd. Nog niet iedereen had de juiste essentie van de petitie op het netvlies, maar dat zij dan maar zo. Hoewel het vuurwerkverbod op openbare plaatsen gewoon in de APV staat, twijfelt de meerderheid van de raad aan de uitvoerbaarheid ervan. Het CDA vond het vooral lastig uit te leggen dat je geen vuurwerk op straat mag afsteken, maar wel 1 meter verder in je voortuin. In ieder geval komt het onderwerp begin 2020 terug in de raad en overweegt men een maatschappelijke discussie te starten. Dat hebben we dan toch maar mooi bereikt, mede dankzij jouw steun!

Misschien is het een goed idee om, vooruitlopend op een mogelijke maatschappelijke discussie volgend jaar, een comité 'Heemstede vuurwerkvrij' (werktitel) in het leven te roepen. Dit comité zou dan zelfstandig, of wellicht samen met de gemeente, die discussie kunnen vormgeven of daar input voor kunnen leveren, bijvoorbeeld door middel van enquêtes. Wil je daar eens vrijblijvend met anderen over van gedachten wisselen, stuur me dan even een mailtje.

Hartelijke groet en dank, Pim Prins

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Heemstede 
Petitieloket:
Einddatum:
12-11-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Pim Prins 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Heemsteeds Burger Belang: petitie is niet democratisch

Heemsteeds Burger Belang heeft een verslag van de commissie Middelen op zijn website gezet, waar in de rondvraag mijn petitie rond de handhaving vuurwerkverbod aan de orde kwam. Ik heb het nu 3 keer gelezen, maar het is echt zo: HBB verwijt mij ondemocratisch handelen omdat ik een petitie ben gestart.

+Lees meer...

Bizar. Lees en huiver:

"Een bekend politieke influencer was een petitie gestart waarin hij suggereert dat een 35 jaar oude wet het vuurwerk per definitie verbiedt. Klaas Kremer was op zijn zachts gezegd niet gecharmeerd. Als men uit eigenbelang iets wil verbieden en dan op zoek gaat naar mazen in de wet, dan is dat niet solidair naar de tegenstanders van zo’n verbod. Wil je vuurwerk verbieden dan doe je dat op democratische wijze, zorg voor een meerderheid in de raad. Niet via loopholes in bestaande wetten. Ook zou je tegenstanders van een verbod tegemoet kunnen komen waardoor men met elkaar het gesprek kan aangaan. Zo werkt het in een democratie."

Waarvan akte.

22-10-2019

Petitie besproken in raadscommissie Middelen

Vanavond is in de commissie Middelen van de gemeenteraad op een vraag van GroenLinks kort gesproken over onze petitie. Juristen van de gemeente buigen zich nu over de tekst van de Algemene Plaatselijke Verordening.

+Lees meer...

"Misschien wordt de tekst wel aangepast", zei de burgemeester. De lokale partij HBB vond het allemaal maar "onzin" en "zonde van onze tijd". Waarvan akte.

Klik hier voor de videoregistratie van de vergadering. Het onderwerp begin op 2:07 minuut.

De tekst van de APV komt overigens uit de model-APV van de VNG. Volgens de burgemeester maken alle 355 gemeenten hiervan gebruik. Dat kan nog wat worden.

Top overigens, dat je de petitie hebt getekend! Deel hem met zoveel mogelijk Heemstedenaren. Hoe meer ondertekenaars, des te serieuzer ze ons moeten nemen

17-10-2019