U, de petitionaris
Vuurwerkverbod

Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede

226 ondertekeningen

In Heemstede geldt een verbod tot het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen. Wij roepen de gemeente op dit verbod met de inwoners te communiceren en bij overtreding handhavend op te treden.

Petitie

Wij

inwoners van de gemeente Heemstede

 

constateren

  • dat artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening luidt: "Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken."
  • dat het gebruik van vuurwerk altijd gevaar, schade of overlast kán veroorzaken;
  • dat daarom het afsteken van vuurwerk in Heemstede op openbare plaatsen (zoals openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en parken) altijd verboden is.

 

en verzoeken

  1. de gemeente het verbod conform artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening te onderstrepen en na te leven;
  2. de gemeente dit verbod nadrukkelijk te communiceren met de inwoners van Heemstede;
  3. de gemeente met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 bij overtreding van dit verbod handhavend op te treden.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Heemstede 
Petitieloket:
Einddatum:
12-11-2019 
Petitionaris:
Pim Prins 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Petitie wordt 12 november overhandigd

Op 12 november om 20.00 uur wordt de petitie ‘Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede’ aangeboden aan de commissie Samenleving van de gemeenteraad. Alle ondertekenaars zijn uiteraard van harte welkom op de publieke tribune.

+Lees meer...

Ook de lokale pers zullen we hiervoor uitnodigen.

Inmiddels hebben burgemeester en wethouders een collegebericht aan de raad aangeboden over vuurwerk en de werking van het artikel in de APV. Daar is behoorlijk wat op af te dingen. In het petitiedocument dat op 12 november overhandigd wordt, zal een uitgebreide reactie op dit collegebericht worden opgenomen. Het betreffende collegebericht is via de gemeentelijke website te raadplegen.

Heel graag tot ziens op 12 november in het gemeentehuis! En tot die tijd: zegt het voort! Tekenen van de petitie kan nog tot en met 11 november!

31-10-2019

De burgemeester legt uit

En dan gaat de telefoon. De burgemeester.

+Lees meer...

“Ik wil het even met je hebben over de petitie. Je moet het bewuste artikel in de APV anders lezen. In die zin dat het verboden is vuurwerk af te steken op een zodanige wijze dat het gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Bovendien hebben we ook te maken met het landelijke Vuurwerkbesluit. Als lagere wetgeving in strijd is met hogere wetgeving, dan geldt die lagere wetgeving niet. Dat is in dit geval ook zo, als je de APV leest zoals jij doet. En misschien moet je wachten met de petitie tot volgend jaar. Dan wordt het Vuurwerkbesluit aangepast en biedt het meer ruimte voor dit soort vuurwerkverboden. Kijk maar naar Apeldoorn, dat gaat ook pas volgende jaarwisseling in.”

Het telefoontje van de burgemeester zorgt er niet voor dat ik de petitie aanpas of intrek. Als ik in de tekst iets anders moet lezen dat wat er staat, waarom is het dan niet anders geformuleerd? In het Vuurwerkbesluit heb ik geen artikel kunnen vinden waarmee de APV (in mijn lezing) conflicteert. En de aanpassing van het Vuurwerkbesluit volgend jaar maakt (volgens de Nota van Toelichting) dan alleen maar expliciet wat nu al impliciet geregeld is, namelijk dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om het afsteken van vuurwerk binnen de gemeente te verbieden.

Daarom nogmaals: gemeente, houd je aan je eigen regels en handhaaf het bestaande vuurwerkverbod.

26-10-2019

Heemsteeds Burger Belang: petitie is niet democratisch

Heemsteeds Burger Belang heeft een verslag van de commissie Middelen op zijn website gezet, waar in de rondvraag mijn petitie rond de handhaving vuurwerkverbod aan de orde kwam. Ik heb het nu 3 keer gelezen, maar het is echt zo: HBB verwijt mij ondemocratisch handelen omdat ik een petitie ben gestart.

+Lees meer...

Bizar. Lees en huiver:

"Een bekend politieke influencer was een petitie gestart waarin hij suggereert dat een 35 jaar oude wet het vuurwerk per definitie verbiedt. Klaas Kremer was op zijn zachts gezegd niet gecharmeerd. Als men uit eigenbelang iets wil verbieden en dan op zoek gaat naar mazen in de wet, dan is dat niet solidair naar de tegenstanders van zo’n verbod. Wil je vuurwerk verbieden dan doe je dat op democratische wijze, zorg voor een meerderheid in de raad. Niet via loopholes in bestaande wetten. Ook zou je tegenstanders van een verbod tegemoet kunnen komen waardoor men met elkaar het gesprek kan aangaan. Zo werkt het in een democratie."

Waarvan akte.

22-10-2019