U, de petitionaris
Vuurwerkverbod

Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede

229 ondertekeningen

In Heemstede geldt een verbod tot het afsteken van vuurwerk op openbare plaatsen. Wij roepen de gemeente op dit verbod met de inwoners te communiceren en bij overtreding handhavend op te treden.

Petitie

Wij

inwoners van de gemeente Heemstede

 

constateren

  • dat artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening luidt: "Het is verboden consumentenvuurwerk op een openbare plaats te gebruiken als dat gevaar, schade of overlast kan veroorzaken."
  • dat het gebruik van vuurwerk altijd gevaar, schade of overlast kán veroorzaken;
  • dat daarom het afsteken van vuurwerk in Heemstede op openbare plaatsen (zoals openbare wegen, plantsoenen, speelweiden en parken) altijd verboden is.

 

en verzoeken

  1. de gemeente het verbod conform artikel 2:73, lid 2 van de Algemene Plaatselijke Verordening te onderstrepen en na te leven;
  2. de gemeente dit verbod nadrukkelijk te communiceren met de inwoners van Heemstede;
  3. de gemeente met ingang van de jaarwisseling 2019/2020 bij overtreding van dit verbod handhavend op te treden.

Het antwoord

Mogelijk begin 2020 opnieuw ter discussie

De handhaving van het vuurwerkverbod is besproken in de gemeenteraad van Heemstede. Raadsleden stelden technische vragen die burgemeester Astrid Nienhuis beantwoordde. Haar antwoord ging over een algemeen vuurwerkverbod in de algemene plaatselijke verordening met verwijzing naar het vuurwerkbesluit, Hilversum en Apeldoorn. Ook benadrukte ze: "voor handhaving is draagvlak nodig."

Bron: raadsvergadering Heemstede 28-11-2019, agendapunt 11

REACTIE PETITIONARIS

Op 28 november stond onze petitie op de agenda van de gemeenteraad. Ik moet zeggen, er werd behoorlijk serieus over gediscussieerd. Nog niet iedereen had de juiste essentie van de petitie op het netvlies, maar dat zij dan maar zo. Hoewel het vuurwerkverbod op openbare plaatsen gewoon in de APV staat, twijfelt de meerderheid van de raad aan de uitvoerbaarheid ervan. Het CDA vond het vooral lastig uit te leggen dat je geen vuurwerk op straat mag afsteken, maar wel 1 meter verder in je voortuin. In ieder geval komt het onderwerp begin 2020 terug in de raad en overweegt men een maatschappelijke discussie te starten. Dat hebben we dan toch maar mooi bereikt, mede dankzij jouw steun!

Misschien is het een goed idee om, vooruitlopend op een mogelijke maatschappelijke discussie volgend jaar, een comité 'Heemstede vuurwerkvrij' (werktitel) in het leven te roepen. Dit comité zou dan zelfstandig, of wellicht samen met de gemeente, die discussie kunnen vormgeven of daar input voor kunnen leveren, bijvoorbeeld door middel van enquêtes. Wil je daar eens vrijblijvend met anderen over van gedachten wisselen, stuur me dan even een mailtje.

Hartelijke groet en dank, Pim Prins

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Heemstede 
Petitieloket:
Einddatum:
12-11-2019 
Status:
Gesloten 
Petitionaris:
Pim Prins 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Overhandiging petitie live te volgen via internet

Het aanbieden van de petitie vanavond is vanaf 20.00 uur live te volgen via de website van de gemeente..

12-11-2019

Petitie wordt 12 november overhandigd

Op 12 november om 20.00 uur wordt de petitie ‘Handhaaf het vuurwerkverbod in Heemstede’ aangeboden aan de commissie Samenleving van de gemeenteraad. Alle ondertekenaars zijn uiteraard van harte welkom op de publieke tribune.

+Lees meer...

Ook de lokale pers zullen we hiervoor uitnodigen.

Inmiddels hebben burgemeester en wethouders een collegebericht aan de raad aangeboden over vuurwerk en de werking van het artikel in de APV. Daar is behoorlijk wat op af te dingen. In het petitiedocument dat op 12 november overhandigd wordt, zal een uitgebreide reactie op dit collegebericht worden opgenomen. Het betreffende collegebericht is via de gemeentelijke website te raadplegen.

Heel graag tot ziens op 12 november in het gemeentehuis! En tot die tijd: zegt het voort! Tekenen van de petitie kan nog tot en met 11 november!

31-10-2019

De burgemeester legt uit

En dan gaat de telefoon. De burgemeester.

+Lees meer...

“Ik wil het even met je hebben over de petitie. Je moet het bewuste artikel in de APV anders lezen. In die zin dat het verboden is vuurwerk af te steken op een zodanige wijze dat het gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. Bovendien hebben we ook te maken met het landelijke Vuurwerkbesluit. Als lagere wetgeving in strijd is met hogere wetgeving, dan geldt die lagere wetgeving niet. Dat is in dit geval ook zo, als je de APV leest zoals jij doet. En misschien moet je wachten met de petitie tot volgend jaar. Dan wordt het Vuurwerkbesluit aangepast en biedt het meer ruimte voor dit soort vuurwerkverboden. Kijk maar naar Apeldoorn, dat gaat ook pas volgende jaarwisseling in.”

Het telefoontje van de burgemeester zorgt er niet voor dat ik de petitie aanpas of intrek. Als ik in de tekst iets anders moet lezen dat wat er staat, waarom is het dan niet anders geformuleerd? In het Vuurwerkbesluit heb ik geen artikel kunnen vinden waarmee de APV (in mijn lezing) conflicteert. En de aanpassing van het Vuurwerkbesluit volgend jaar maakt (volgens de Nota van Toelichting) dan alleen maar expliciet wat nu al impliciet geregeld is, namelijk dat de gemeenteraad de bevoegdheid heeft om het afsteken van vuurwerk binnen de gemeente te verbieden.

Daarom nogmaals: gemeente, houd je aan je eigen regels en handhaaf het bestaande vuurwerkverbod.

26-10-2019