U, de petitionaris
Casino pensioen

Handen af van ons pensioenstelsel

63 ondertekeningen

Deze petitie beoogt zorgvuldigheid te bewerkstelligen in het betrekken van alle leden van FNV in het besluitvormingsproces en dus ook het informatieproces, enerzijds. En het in overwegende en belangrijke mate in tact laten van het huidige pensioenstelsel. Waarbij solidariteit en collectiviteit als basisprincipes onaangetast blijven.

Petitie

Wij

de leden van FNV, alsmede de bezorgde burgers in de Provincie Limburg en daarbuiten.

 

constateren

 • dat het Kabinet en de sociale partners in de SER plannen bespreken om de pensioenen in Nederland te hervormen.

 • Er zijn bij oplettende burgers/vakbondsleden grote zorgen over het proces en de inhoud hiervan.

 • Er is onvoldoende aandacht van de betrokken SER-partijen - dus ook FNV - om de Nederlandse burger te betrekken bij de plannen en de democratische besluitvorming hierover.

 • De inhoud van de plannen zijn nog zorgwekkender. Want in de plannen wordt het beste pensioenstelsel ter wereld ontmanteld door de solidariteit en collectiviteit niet meer als basisuitgangspunt te hanteren.

 • Zo verdwijnt de tijdsevenredige opbouw in de vorm van een doorsneepremie, de verplichte deelname in een bedrijfs(tak)pensioenfonds en het collectieve beheer door sociale partners. Het wordt een veredeld verzekeringsproduct met de nadruk op individuele keuzes. Een keuze, die geen keuze is omdat diepere inzichten in beleggingsportfolio's ontbreekt.

 • Verzekeringsmaatschappijen hebben slechts één doel: het maken van winst in het belang van de aandeelhouders. Daarnaast zijn de uitvoeringskosten voor ons onacceptabel hoog; om nog maar te zwijgen van de kosten, die een ombouw naar een nieuw stelsel met zich mee zou gaan nemen. Geschat op 100 miljard.

 

en verzoeken

het ledenparlement als besluitvormend orgaan en het dagelijks bestuur van FNV als uitvoerend orgaan om erop toe te zien, dat de onderhandelaars van FNV in de SER aandringen op een brede maatschappelijke discussie rond het thema pensioenen. Waarbij de werknemers en gepensioneerden vanwege hun belangen bij de pensioenen als uitgesteld loon de zwaarst wegende stem in de besluitvorming hebben. Dus het pensioenstelsel in overwegende en belangrijke mate ongewijzigd te laten en erop toe te zien dat er:

 • Geen geluk- of pechgeneraties gaan ontstaan.

 • Doorsneepremie-systematiek gehandhaafd blijft met oplossing van de tekortkomingen.

 • Lage franchise voor laagbetaalden.

 • Geen misbruik van pensioengelden.

 • Pensioenopbouw ook bij tijdelijk en flexibel werk.

 • Pensioenverplichting voor ZZP, naar analogie van BTW.

 • Flexibele pensionering, m.n. voor zware beroepen.

 • Geen premie- maar (voorwaardelijke) uitkeringsovereenkomst

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
vakbond 
Petitieloket:
Einddatum:
10-12-2018 
Petitionaris:
Peter Heuperman 
Organisatie:
Alle lokale netwerken van FNV in de provincie Limburg 

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Samenwerking Lokale FNV Netwerken in Limburg rond het thema Pensioenen

Op dinsdag, 19 september 2017, komen de Lokale FNV-netwerken in Limburg bijeen om vergaande samenwerkingsafspraken te maken rond het pensioendossier. In eerste instantie het beïnvloeden van het besluitvormingsproces binnen FNV.

+Lees meer...

Daarnaast het met elkaar bewerkstelligen, dat FNV het standpunt inneemt om ons huidige pensioenstelsel in tact te laten onder de inhoudelijke voorwaarden als vermeld in de petitie. Een eerder initiatief binnen de sector Senioren FNV Zuid West wordt door de Limburgse netwerken voor 100% onderschreven.

16-09-2017