You, the petitioner
Img 0771

Geen zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak

1,682 signatures

Deze petitie is gericht aan de Gemeente Amersfoort en spreekt zich uit tegen de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord/Over de Laak.

Petition

We

omwonenden van Vathorst-Noord en Over de Laak

 

observe

  • dat de gemeente Amersfoort 23 mei 2017 heeft besloten bedrijven gelegenheid te geven om zonnevelden in het gebied Vathorst-Noord en Over de Laak te ontwikkelen,

  • terwijl de gemeente in 2016 samen met omwonenden de Ontwikkelingsvisie Over de Laak heeft vastgesteld, waarbij geen ruimte is opgenomen voor zonnevelden.

 

and request

terug te komen op het raadsbesluit van 23 mei 2017 en af te zien van de mogelijkheid van de aanleg van zonnevelden in Vathorst-Noord en Over de Laak.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Amersfoort 
Petition desk:
Closing date:
2022-07-01 
Lead petitioner:
Chris Bruijnes 
Organisation:
Stichting Behoud Over de Laak 
Website:

History

Signatures

Updates

CORRECTIE: OOK VVD AMERSFOORT IS NU TEGEN DE ZONNEVELDEN

Vandaag is het Kieskompas voor Amersfoort verschenen met o.a. daarin de standpunten van de politieke partijen en wat blijkt: de VVD van Amersfoort is nu ook tegen de zonnevelden in weiland.

+Read more...

Daarmee zijn zij 180 graden gedraaid t.o.v. het coalitieakkoord waar ze zich 4 jaar lang als voorstander hebben opgesteld.

Partij voor de Dieren, staat nu in het Kieskompas geschaard onder 'mee eens' (dus eens met zonnevelden in weilanden), maar als je kijkt naar hun standpunt in hun verkiezingsprogramma, dan is dat onjuist. Kieskompas heeft het dus niet allemaal 100% op een rijtje.

Maar we gaan in ieder geval de goede kant op!

2022-02-22

Stemadvies voor gemeenteraadsverkiezingen 2022

Mocht u het behoud van het polderlandschap Over de Laak belangrijk genoeg vinden om dit tot uitdrukking te brengen met uw stem voor de gemeenteraad van Amersfoort, dan volgt hier een kort stemadvies:

Voor de zonnevelden zijn: GroenLinks, D66, ChristenUnie en VVD

Tegen de zonnevelden zijn: Amersfoort2014, CDA, Partij voor de Dieren, de SP en de BPA. .

2022-02-18

Gemeente Amersfoort tilt de discussie over de verkiezingen heen.

De gemeente Amersfoort doet nog een poging om de zonnevelden in Over de Laak voor elkaar te krijgen. Ze starten een nieuw participatietraject na de verkiezingen van maart 2022.

+Read more...

De uitnodiging luidt:

"Wilt u betrokken worden in dit participatietraject? Mail dan uw naam naar duurzamestad@amersfoort.nl met vermelding meedenken over zonneweides in Over de Laak. Dan wordt u in het voorjaar 2022 uitgenodigd."

Mooie poging om tegenstanders in verkiezingstijd de mond te snoeren. Enfin: we kunnen alleen maar zeggen: meld u aan bij de gemeente en laat uw stem horen.

2021-12-29