You, the petitioner
Foto 27 05 2021 om 14.31

Geen zonne-asfalt en megamolens in de zuidelijke Eempolder

1,821 signatures

De gemeente Soest wil ons unieke cultuurlandschap in de Eempolder opofferen voor grootschalige elektriciteitsopwekking (50 ha (!) zonnevelden en 200 meter hoge windturbines). Funest voor de gezondheid van bewoners, dodelijk voor weidevogels en rampzalig voor het open landschap. Stop dit plan nu!

Petition

We

Tegenstanders van het energieplan Soest in de Eempolder, vertegenwoordigd door de Vereniging Vrij Polderland (VVP)

 

observe

  • Dat 24x7 geluidsoverlast rond windmolens schadelijk is voor de gezondheid van inwoners in een straal van minimaal 2 km
  • Dat natuur en weidevogels ernstig worden bedreigd door windturbines in het open landschap en zonne-asfalt over de groene akkers
  • Dat er geen draagvlak is voor windturbines en zonnevelden: 93% resp. 86% is tegen. (3e participatieronde Soest)
  • Dat de rust en natuurbeleving voor wandelaars en fietsers in het gebied verloren gaat

 

and request

De gemeente Soest: om het plan voor grootschalige elektriciteitsopwekking in de zuidelijke Eempolder af te wijzen zodat onherstelbare schade wordt voorkomen en het schitterende open landschap behouden blijft voor natuur, weidevogels, duurzame landbouw en natuurminnende recreanten, zoals de VVP beoogt.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Soest 
Petition desk:
Closing date:
2021-07-31 
Lead petitioner:
Robert van Motman 
Organisation:
Vereniging Vrij Polderland 

History

Signatures

Updates

Positieve uitkomst besluitvormende raadsvergadering Soest - Uw stem is gehoord!

Beste ondertekenaars van onze petitie,

Afgelopen donderdag, 8 Juli heeft de gemeenteraad van Soest een besluit genomen over de 15 ha zonnevelden in de polder en de windmolens aan de rand van de polder zoals voorgesteld in het uitnodigingskader grootschalige energieopwekking.

Wijzend op het grote gebrek aan draagvlak en het coalitieakkoord van 2018, waarin staat dat er geen zonnevelden en windmolens in de polder komen, zijn de 15 ha grote zonnevelden afgewezen door 23 van de 27 raadsleden. Voor deze zonnevelden waren D66, LAS, POS en PvdA.

+Read more...

Onze vereniging bedankt de partijen die tegen zonnevelden op deze locatie waren: BBS, CDA, DSN, GGS, GL, SGP/CU, Soest 2002 en de VVD. Met de al eerder afgewezen 35 ha zonnevelden in de polder, om een meer extensievere veeteelt mogelijk te maken, komt er nu dus geen enkel zonnepaneel op de prachtige weidegrond in onze Zuidelijke Eempolder te liggen.

Ook de plannen voor windmolens aan de Isselt werden op hold gezet. Naast het gebrek aan draagvlak en het coalitieakkoord speelde ook de recente uitspraak van de Raad van State, die nog te ontwikkelen geluidsnormen en een MER-rapportage verplicht stelt voor een vergunning, een grote rol.

Omdat alle partijen de klimaatdoelstellingen serieus nemen zal er verder worden nagedacht over alternatieve oplossingen. De vereniging Vrij Polderland heeft al alternatieven voorgesteld en zal een selectie van deze ideeën uitwerken zodat die gepresenteerd kunnen worden na de zomer aan het college en de gemeenteraad.

U heeft een doorslaggevend argument aangedragen aan onze politici en wij danken u zeer voor het ondertekenen van onze petitie.

Namens het bestuur van de vereniging Vrij Polderland,

Met vriendelijke groet,

Robert van Motman, Voorzitter.

2021-07-14