U, de petitionaris
Gezondheidscentrum2

Geen woontorens op locatie gezondheidscentrum Noord-Hofland in Voorschoten

309 ondertekeningen

Projectontwikkelaar Weboma en de gemeente Voorschoten zijn van plan in Noord-Hofland op de plek van het gezondheidscentrum en in het groen daarnaast, 2 woontorens te bouwen. Dit staat niet in verhouding tot de ruimte en gaat ten koste van leefbaarheid, veiligheid, groen en speelmogelijkheden.

Petitie

Wij

Iedereen die Noord-Hofland in Voorschoten leefbaar wil houden

 

constateren dat:

  • Projectontwikkelaar Weboma en de gemeente Voorschoten zijn van plan in Noord-Hofland op de plek van het gezondheidscentrum en in het groen daarnaast, 2 woontorens te bouwen.
  • Het bouwplan is veel te groot, massief en hoog voor deze ruimte.
  • De bouw van deze woontorens gaat ten koste van leefbaarheid en veiligheid van de buurt.
  • Groen en speelmogelijkheden gaan verloren door de bouw van deze woontorens.
  • Omwonenden krijgen niet de mogelijkheid serieus te participeren in de besluitvorming over dit plan.

 

en verzoeken

  • Het bouwplan beperkt te houden tot vernieuwing van het gezondheidscentrum op de huidige locatie en in huidige omvang. Als het niet te hoog wordt, kunnen er eventueel appartementen op komen.
  • Af te zien van de bouw van 2 woontorens.
  • Burgerparticipatie rondom dit plan écht mogelijk te maken.

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Voorschoten 
Petitieloket:
Einddatum:
31-07-2022 
Petitionaris:
Mariëlle de Weert 
Organisatie:
Namens omwonenden 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Voorschotense krant dd 27 mei 2023

PvdA: ‘College weigert om wensen omwonenden goed in startnotitie Jan Evertsenlaan mee te nemen!’

za 27 mei, 09:30 Politiek Persberichten Politiek

(Persbericht) Voorschoten heeft betaalbare woningen nodig. Deze woningen moeten vooral gerealiseerd worden binnen de bebouwde omgeving.

+Lees meer...

Zo ook aan de Jan Evertsenlaan in Noord-Hofland, waar betaalbare appartementen boven een nieuw te bouwen gezondheidscentrum staan gepland. Tijdens de behandeling van de startnotitie van dit project in de gemeenteraad op donderdag 25 mei, weigerde wethouder Van der Elst , de wensen van omwonenden goed in het stuk op te nemen. Een voorstel van de PvdA en SP om dit juist goed te verankeren, haalde geen meerderheid in de gemeenteraad.

Startnotities zijn bedoeld om als gemeenteraad kaders mee te geven m.b.t. de afbakening van het onderwerp en bijvoorbeeld de wensen van de verschillen groepen goed op te schrijven. In dit project gaat het om de belangen van de projectontwikkelaar, de belangen van toekomstige bewoners, de belangen van het (nieuwe) gezondheidscentrum en de belangen van de omwonenden.

In de huidige startnotitie staan deze standpunten als volgt kort samengevat: ‘Het gezondheidscentrum wenst hun huisvesting te vernieuwen om aan de hedendaagse standaard te kunnen voldoen en daarbij uit te breiden van 600 m2 naar 1200 m2 vloeroppervlak. De ambitie van de ontwikkelaar is om dit te realiseren i.c.m. circa 40 appartementen. De omwonenden willen de wijk leefbaar houden; zij stellen dat het weinige groen in deze wijk behouden moet blijven, dat er niet meer m2 bebouwd mag worden dan in de huidige situatie en dat de nieuwbouw proportioneel moet zijn: d.w.z. een lage bouwhoogte.’

Tegenstelde belangen dus. Zeer opvallend in deze notitie is dat de wensen van omwonenden veel minder expliciet in de startnotitie zijn verwoord dan de behoeften van de projectontwikkelaar en het gezondheidscentrum. Dit terwijl de omwonenden dit mondeling én schriftelijk -herhaaldelijk- heel duidelijk én concreet hebben gemaakt: ‘De omwonenden willen de wijk leefbaar houden; zij stellen dat het weinige groen in deze wijk behouden moet blijven, dat er niet meer dan 930 m2 bebouwd mag worden (het huidige gezondheidscentrum plus gebouw voormalige kerk) dan in de huidige situatie het geval is en dat de nieuwbouw in hun ogen proportioneel moet zijn: d.w.z. niet meer dan twee bouwlagen boven op het nieuw te bouwen gezondheidscentrum.’

PvdA- fractievoorzitter Arnold Posthuma: ‘Het is niet chique dat wethouder Van der Elst de wensen van omwonenden, die heel mooi concreet gemaakt zijn, veel vager in de startnotitie Jan Evertsenlaan heeft opgenomen. Als in het begin van het proces deze wensen niet goed zijn opgeschreven, heb ik al helemaal weinig vertrouwen in de uitkomsten daarvan. Daarmee wordt een zorgvuldig participatieproces in de kiem gesmoord. De kans op bezwaarprocedures wordt daarmee vergroot, waardoor het perspectief op een snelle oplevering van betaalbare woningen juist wordt verkleind. Een gemiste kans!’

28-05-2023

Column in Groot Voorschoten van 11 juni 2021

Bouwen en burgers: een moeizame combinatie .

25-06-2021