U, de petitionaris
Vcompilatie   omslagfoto

Geen windturbinepark in het Reichswald

2.079 ondertekeningen

Het Reichswald ligt net over de grens bij Groesbeek, Gennep en Nijmegen. Kranenburg (DE) wil in het bos 12 windturbines van 200 meter hoog plaatsen. Het unieke cultuurhistorisch waardevolle bos, gelegen in een heuvelgebied met stuwwallen uit de ijstijd, wordt geprezen om de natuur, het landschap, de rust en de vergezichten.

Petitie

Wij

Bewoners van de provincies Gelderland, Limburg, bezoekers aan de regio en allen die tegen een windpark in het Reichswald zijn

 

constateren

Dat het windpark schade toebrengt aan:

• De natuur en (beschermde) flora & fauna • De lokale economie, door afname van het toerisme en daling van huizenprijzen • Het bosgebied, door onomkeerbare schade door kap en aanleg van industrie • Het welzijn voor mens en dier door geluid, slagschaduw en lichtvervuiling • De cultuurhistorische-, archeologische- en landschappelijke waarde, mede door de omvang (van het windpark) en de hoogte van de turbines

 

en verzoeken

De omliggende gemeenten, de provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, de Nederlandse regering en de EU:

Zich duidelijk uit te spreken tegen de aanleg van het windpark in het Reichswald en al het mogelijke te doen om dit te verhinderen. De gemeente Kranenburg te wijzen op goede samenwerking met Nederlandse buurgemeenten volgens de EU-richtlijnen t.a.v. goed nabuurschap.

Onderteken deze petitie

 

Details

Petitieloket:
Kenmerk:
 
Einddatum:
31-12-2017 
Antwoord verwacht:
01-10-2018 
Status:
Ondertekenbaar 
Petitionaris:
Burgerinitiatief Tegenwind Reichswald 
Organisatie:
Burgerinitiative "Gegenwind im Reichswald / Tegenwind in het Reichswald" e.V. 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuwtjes

Nog geen nieuws over deze petitie.