You, the petitioner
There is news!

Geen windmolens in Noord-Holland

784 signatures

Ondergetekende verklaart hierbij een verzoek voor referendum te steunen betreffende het besluit van Provinciale Staten d.d. 22 oktober 2020 inzake vaststelling van de ‘Omgevingsverordening NH2020, identificatienummer: NL.IMRO.9927.POVPNH-VG01, inclusief werkingsgebieden en bijlagen’.

Petition

We

Zijn een groep van verontruste Noordhollanders die aan, of in de nabijheid, wonen van z.g. RES-gebieden (Regionale Energie Strategie). Dat zijn gebieden die door de overheid zijn aangemerkt als: geschikt voor windmolens en/of zonneweides

 

observe

Dat plaatsing van 200 meter hoge windturbines binnen een afstand van 2.000 meter, doch zeker binnen een afstand van 200 meter van bebouwing, het Noord-Hollandse landschap blijvend zal beschadigen en de provincie onleefbaar maken.

 

and request

De provincie zich te keren tegen de plannen van de centrale overheid en die windmolens hier niet toe te staan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2020-05-14 
Lead petitioner:
Joop Schoutsen 
Website:

History

Signatures

Updates

Urgent: Laatste kans voor het referendum.

Aanstaande donderdag komt de omgevingsverordening aan de orde in de Statenvergadering. Naar pas nu blijkt, is daarna ook geen referendum of inspraak meer mogelijk. Wij hebben tot uiterlijk a.s.

+Read more...

maandag 19-10-2020 18.00 u. de tijd om met minimaal 500 geldige handtekeningen (mag digitaal) een referendumaanvraag te doen. Onderteken nogmaals met uitgebreide personalia om de referendumaanvraag te ondersteunen. Bij voorbaat dank.

2020-10-17

Provinciaal referendum mogelijk?

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid van een provinciaal referendum over dit onderwerp. Bij voldoende belangstelling voor deze petitie, starten wij indien mogelijk een provinciaal referendum met dit onderwerp.

+Read more...

Ondertekenaars van deze petitie zal dan gevraagd worden het referendum te ondertekenen. Het referendum is een zwaarder middel dan de petitie. U wordt van de ontwikkeling op de hoogte gehouden

2020-02-14