You, the petitioner
Petitie

Geen windmolens in Noord-Holland

510 signatures

De overheid wil onze prachtige provincie volzetten met windmolens van 200 meter hoog, op een afstand van minder dan 200 meter van bebouwing. Onze provincie dreigt daardoor onleefbaar te worden. Woningen worden onverkoopbaar of moeten we laten tegen sterk gereduceerde prijs. Ook zogenaamde 'zonneweides', waar collectoren 10 -12 meter hoog worden gestapeld op vruchtbare landbouwgrond zien wij als onnodige landschapsvervuiling. Dat kan net zo goed op onze daken.

Petition

We

Zijn een groep van verontruste Noordhollanders die aan, of in de nabijheid, wonen van z.g. RES-gebieden (Regionale Energie Strategie). Dat zijn gebieden die door de overheid zijn aangemerkt als: geschikt voor windmolens en/of zonneweides

 

observe

Dat plaatsing van 200 meter hoge windturbines binnen een afstand van 2.000 meter, doch zeker binnen een afstand van 200 meter van bebouwing, het Noord-Hollandse landschap blijvend zal beschadigen en de provincie onleefbaar maken.

 

and request

De provincie zich te keren tegen de plannen van de centrale overheid en die windmolens hier niet toe te staan.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Provincie Noord-Holland 
Petition desk:
Closing date:
2020-05-14 
Lead petitioner:
Joop Schoutsen 
Website:

History

Signatures

Updates

Provinciaal referendum mogelijk?

Wij onderzoeken momenteel de mogelijkheid van een provinciaal referendum over dit onderwerp. Bij voldoende belangstelling voor deze petitie, starten wij indien mogelijk een provinciaal referendum met dit onderwerp.

+Read more...

Ondertekenaars van deze petitie zal dan gevraagd worden het referendum te ondertekenen. Het referendum is een zwaarder middel dan de petitie. U wordt van de ontwikkeling op de hoogte gehouden

2020-02-14