You, the petitioner
Nee tegen college

Geen windmolens dichtbij de bebouwde kom van Waalwijk

1,714 signatures

Op 6 februari heeft de Raad van de Gemeente Waalwijk besloten een aantal aanvullingen in de Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie op te nemen om de burgers te beschermen. Als het aan het College ligt komen deze niet terug in de definitieve versie van de kadernota. Dit mag niet gebeuren!

Petition

We

de burgers van de Gemeente Waalwijk en de buurgemeenten Altena, Heusden en Geertruidenberg

 

observe

dat op 6 februari de Raad van de Gemeente Waalwijk heeft besloten een aantal aanvullingen in de concept-Kadernota Grootschalige Opwek Duurzame Energie op te nemen mbt afstanden, situering, rol gemeente, en een 0-meting om duidelijkheid te bieden en de burgers van Waalwijk + de buurgemeenten te beschermen. Als het aan het College en de ambtenaren ligt komen deze niet terug in de definitieve versie van de kadernota. Wij zijn het hier niet mee eens.

 

and request

  • dat de afspraken met betrekking tot afstanden (minimaal 750 meter tot de bebouwde kom), etc. behouden blijven.

  • De 'bebouwde kom' zoals gedefinieerd in de provinciale kaders van 'stedelijk gebied' uit de 'Interim omgevingsverordening Noord-Brabant' gehanteerd wordt.

  • De kaders van buurgemeenten in acht genomen worden bij ontwikkeling van windturbines - zie art. 3.37 lid I onder c van de 'Interim omgevingsverordening Noord-Brabant'.

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Waalwijk 
Petition desk:
Closing date:
2021-01-14 
Lead petitioner:
Ilse van den Meijdenberg 
Organisation:
Energie Gezond Waalwijk 
Website:

History

Signatures