You, the petitioner
Ede waait anders tekengebied 1 %283%29

Geen windmolens bij woonwijken in Ede

4,444 signatures

De gemeente Ede is voornemens om 10 windmolens te plaatsen nabij woonwijken in Ede en omliggende gemeenten. Het gaat hierbij om veel hogere windmolens dan de reeds bestaande windmolens, mogelijk tot 2x zo hoog. De gemeente houdt hierbij een afstand tot huizen aan van slechts 300 meter. Steeds meer onderzoeken tonen aan dat wonen dichtbij windmolens schadelijk is voor de gezondheid. Dergelijke windmolens tasten de leefbaarheid van woonwijken aan door geluidsoverlast, slagschaduw, horizonvervuiling en leiden tot waardevermindering van woningen. De huidige afstand tot woningen is gebaseerd op regels die door de rechter inmiddels ongeldig zijn verklaard. De regering moet daarom nieuwe regels opstellen. De gemeente Ede wil hier echter niet op wachten en zet de procedure gebaseerd op oude regels gewoon door!

Petition

We

Bezorgde burgers van Ede en omliggende gemeenten

 

observe

Dat het voornemen van de gemeente Ede tot het plaatsen van deze hoge windmolens de leefbaarheid van de woonwijken en de gezondheid van de bewoners ernstig zou aantasten

 

and request

de gemeente Ede om

  • af te zien van de bouw van windmolens, of
  • te wachten met verder procedures tot er nieuwe duidelijke landelijke regels zijn vastgesteld, of
  • een minimale afstand tot de woningen aan te houden van 10x de tiphoogte (dit is in Europa de gangbare norm).

Sign this petition

 
We e-mail you a link to confirm your signature. Your data will not be shared with third parties and remains with the Stichting Petities.nl. Your name and place of residence will only appear if you choose this. Read more about this in our privacy statement.

Details

Addressed to:
Ede 
Petition desk:
Closing date:
2022-02-26 
Lead petitioner:
Frans Smeur 
Organisation:
Ede Waait Anders. Burgerinitiatief voor een leefbare kijk op windmolens  

History

Signatures