U, de petitionaris
Luchtfoto van binnenterrein osseweistraat schonebergerweg

Géén verdere woningbouw binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg in Rotterdam

90 ondertekeningen

Van 4 scholen op dit ruime gemeenschappelijke binnenterrein is er één recent verbouwd tot zelfbouw-koopwoningen, één net gesloopt, één staat leeg en in nr. 4 zitten kunstenaarsateliers. De gemeente wil de kunstenaars eruit en dan de twee lege gebouwen ook verbouwen tot zelfbouw-woningen met tuinen.

Petitie

Wij

bewoners of gebruikers van en betrokkenen bij het binnenterrein Osseweistraat-Schonebergerweg

 

constateren dat:

  • Dat de ruime maat van het binnenterrein de woningen een ruim achter-uitzicht biedt en er een grote ruimte resteert met een uitgesproken gemeenschappelijk karakter, benut door er 4 scholen te bouwen.

  • Dat de gemeente een bestemmingswijziging voorstelt die erop gericht is dat het gehele binnenterrein wordt bezet door 12 tot 14 private klus-koopwoningen met tuinen, en dat daarmee de gemeenschappelijke ziel van het bouwblok eruit wordt gesloopt

 

en verzoeken

Om de bestaande bestemming van “maatschappelijke voorzieningen” NIET te wijzigen in een woonbestemming,

Belangrijke overweging daarbij is dat de nodige duurzaamheidsverbetering van het bouwblok in de nabije toekomst, baat zal hebben bij een collectieve aanpak die gebruik kan maken van het gemeenschappelijk binnenterrein en (delen van) de bestaande gebouwen. Duurzaamheid kan daarbij inspireren tot nieuwe vormen van gemeenschappelijkheid.

Het antwoord

Wel bebouwing binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg

Op donderdag 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het binnenterrein. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de twee resterende schoolgebouwen te verbouwen tot kluswoningen met private tuinen is aangenomen.

De afwijkende zienswijze heeft het niet gehaald.

Bron: Gemeenteraadsvergadering 28 september 2017, agendapunt 14, met 14m42s video vanaf 3u22min40s tot 3u37m22s, speelt bovenaan de webpagina.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ondertekenaars

In de afwijkende zienswijze zou er geen verdere woonbebouwing op het binnenterrein komen. De twee gebouwen zouden de bestemming "maatschappelijke voorziening" houden, het binnenterrein zou als gemeenschappelijke tuin in worden gericht voor alle bestaande woningen in het bouwblok. Ook zou het binnenterrein verder te benutten zijn voor gemeenschappelijker duurzaamheidsmaatregelen zoals regenwaterafvoer en warmte-koude-opslag (WKO) als gezamenlijk duurzaam verwarmingssysteem.

Ook het advies van de gebiedscommissie Delfshaven (in die commissie ook gesteund door D66) om alleen het gebouw aan de Osseweistraat tot kluswoningen te verbouwen en de kunstenaars in het gebouw aan de Schonebergerweg te laten zitten, en dan een wat kleiner gemeenschappelijk binnenterrein over te houden, heeft het niet gehaald. Bij de behandeling van het voorstel zijn 1 motie en 2 amendementen ingediend:

Motie "Binnenterrein hemelwater-proof"

"constaterende dat er stevige wateropgave is (...) en binnenterrein herontwikkeld gaat worden met kluswoningen (...) overwegende dat het vaker extreem regent en binnenterrein kansen biedt voor opvang daarvan zoals op andere plekken in de stad (...) met infiltratiekratten of aanleg van regentuin (...) draagt college op: voor dit binnenterrein (...) plan op te stellen (...) in overleg met woningcorporatie die hier veel panden bezit (...) plan op te stellen om hemelwater af te koppelen". (ingediend door D66 + SP/Leefbaar R'dam/CU-SGP/Groen Links)

Amendementen

De twee amendementen "Behoud maatschappelijke functie (gebouw) Schonebergerweg" (A) en "Groen, gemeenschappelijk binnnenterrein" (B) nemen het voorstel van de gebiedscommissie over en brengen dat in stemming (ingediend door SP, GroenLinks, Partij vd Dieren en PvdA).

De uitslag van de stemming staat in het staatje hieronder:

staatje met stemmingen

Waarmee de alternatieve visie op het binnenterrein en de woningen er omheen, en de wens van de kunstenaars aan de Schonebergerweg om in hun gebouw te kunnen blijven, om zeep zijn geholpen.

Het blijft vooral schrijnend dat college-partij D66 als initiatiefnemer van motie 1 alleen het onderdeeltje van het afkoppelen van hemelwater overneemt, wat zowiezo op termijn overal gaat gebeuren, maar niet meer rept van de overige maatregelen als WKO-opslag en een gemeenschappelijke tuin (wat nog even genoemd wordt in de vorm van een regentuin). De motie is een goedkope poging wat goede sier te maken als groenige partij...

Extra schrijnend wordt dat nog eens als ze het mede door D66 in de gebiedscommissie opgestelde advies niet overnemen: het vermeende centrale belang van de coalitie weegt dus zwaarder.... Het toppunt van schrijnend wordt dan 3 minuten later bereikt als D66 en de andere college-partijen met het afstemmen van de 2 amendementen en het aannemen van het voorstel van B&W het complete binnenterrein verpatsen aan de 12 extra private woningen met hun private tuinen en er (wellicht) niet meer dan een piepklein snippertje gemeenschappelijkheid aan de binnenkant over blijft, tussen de private klustuinen...

Ik wil alle mensen bedanken die met handtekeningen en/of petitie mijn alternatieve visie ondersteund hebben, en vooral ook de kunstenaars die hard geknokt hebben om te kunnen blijven. Ongetwijfeld zullen veel bewoners om en op het binnenterrein daar tevreden blijven wonen, maar het had zoveel beter en leuker kunnen worden...

De actie en de petitie zijn hiermee gesloten, Jan Hoffmans

Luchtfoto van binnenterrein Osseweistraat-Schonebergerweg

EINDE REACTIE

 

Huidige status

Deze petitie staat niet open om ondertekeningen te verzamelen.

 

Details

Ontvanger:
Rotterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
01-10-2017 
Antwoord verwacht:
01-10-2017 
Status:
Beantwoord 
Petitionaris:
Jan Hoffmans 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

Wel bebouwing binnenterrein Osseweistraat/Schonebergerweg

Op donderdag 28 september 2017 heeft de gemeenteraad van Rotterdam een besluit genomen over het bestemmingsplan voor het binnenterrein. Het voorstel van het college van burgemeester en wethouders om de twee resterende schoolgebouwen te verbouwen tot kluswoningen met private tuinen is aangenomen.

De afwijkende zienswijze heeft het niet gehaald.

Bron: Gemeenteraadsvergadering 28 september 2017, agendapunt 14, met 14m42s video vanaf 3u22min40s tot 3u37m22s, speelt bovenaan de webpagina.

REACTIE VAN PETITIONARIS

Beste ondertekenaars

In de afwijkende zienswijze zou er geen verdere woonbebouwing op het binnenterrein komen.

+Lees meer...

De twee gebouwen zouden de bestemming "maatschappelijke voorziening" houden, het binnenterrein zou als gemeenschappelijke tuin in worden gericht voor alle bestaande woningen in het bouwblok. Ook zou het binnenterrein verder te benutten zijn voor gemeenschappelijker duurzaamheidsmaatregelen zoals regenwaterafvoer en warmte-koude-opslag (WKO) als gezamenlijk duurzaam verwarmingssysteem.

Ook het advies van de gebiedscommissie Delfshaven (in die commissie ook gesteund door D66) om alleen het gebouw aan de Osseweistraat tot kluswoningen te verbouwen en de kunstenaars in het gebouw aan de Schonebergerweg te laten zitten, en dan een wat kleiner gemeenschappelijk binnenterrein over te houden, heeft het niet gehaald. Bij de behandeling van het voorstel zijn 1 motie en 2 amendementen ingediend:

Motie "Binnenterrein hemelwater-proof"

"constaterende dat er stevige wateropgave is (...) en binnenterrein herontwikkeld gaat worden met kluswoningen (...) overwegende dat het vaker extreem regent en binnenterrein kansen biedt voor opvang daarvan zoals op andere plekken in de stad (...) met infiltratiekratten of aanleg van regentuin (...) draagt college op: voor dit binnenterrein (...) plan op te stellen (...) in overleg met woningcorporatie die hier veel panden bezit (...) plan op te stellen om hemelwater af te koppelen". (ingediend door D66 + SP/Leefbaar R'dam/CU-SGP/Groen Links)

Amendementen

De twee amendementen "Behoud maatschappelijke functie (gebouw) Schonebergerweg" (A) en "Groen, gemeenschappelijk binnnenterrein" (B) nemen het voorstel van de gebiedscommissie over en brengen dat in stemming (ingediend door SP, GroenLinks, Partij vd Dieren en PvdA).

De uitslag van de stemming staat in het staatje hieronder:

staatje met stemmingen

Waarmee de alternatieve visie op het binnenterrein en de woningen er omheen, en de wens van de kunstenaars aan de Schonebergerweg om in hun gebouw te kunnen blijven, om zeep zijn geholpen.

Het blijft vooral schrijnend dat college-partij D66 als initiatiefnemer van motie 1 alleen het onderdeeltje van het afkoppelen van hemelwater overneemt, wat zowiezo op termijn overal gaat gebeuren, maar niet meer rept van de overige maatregelen als WKO-opslag en een gemeenschappelijke tuin (wat nog even genoemd wordt in de vorm van een regentuin). De motie is een goedkope poging wat goede sier te maken als groenige partij...

Extra schrijnend wordt dat nog eens als ze het mede door D66 in de gebiedscommissie opgestelde advies niet overnemen: het vermeende centrale belang van de coalitie weegt dus zwaarder.... Het toppunt van schrijnend wordt dan 3 minuten later bereikt als D66 en de andere college-partijen met het afstemmen van de 2 amendementen en het aannemen van het voorstel van B&W het complete binnenterrein verpatsen aan de 12 extra private woningen met hun private tuinen en er (wellicht) niet meer dan een piepklein snippertje gemeenschappelijkheid aan de binnenkant over blijft, tussen de private klustuinen...

Ik wil alle mensen bedanken die met handtekeningen en/of petitie mijn alternatieve visie ondersteund hebben, en vooral ook de kunstenaars die hard geknokt hebben om te kunnen blijven. Ongetwijfeld zullen veel bewoners om en op het binnenterrein daar tevreden blijven wonen, maar het had zoveel beter en leuker kunnen worden...

De actie en de petitie zijn hiermee gesloten, Jan Hoffmans

Luchtfoto van binnenterrein Osseweistraat-Schonebergerweg

EINDE REACTIE

05-10-2017