U, de petitionaris
Willibrordusplein

Geen parkeergarage onder het Willibrordusplein

1.279 ondertekeningen

De gemeente Amsterdam wil een parkeergarage bouwen onder het Willibrordusplein. Het autoverkeer in de straten er omheen neemt flink toe en het plein gaat op de schop. Niet bekend is hoe lang het gaat duren. Kunnen de kinderen straks nog veilig spelen en kunnen de basketballers en voetballers sporten?

Petitie

Wij

De bewoners van de Pijp, ondernemers en alle bezoekers van het Willibrordusplein

 

constateren

Het Willibrordusplein vervult een belangrijke functie in de wijk, zowel sociaal, maatschappelijk als cultureel. Met de komst van de garage komt dit in het geding. Het autoverkeer rond het plein neemt flink toe waardoor de veiligheid voor oa kinderen niet meer gewaarborgd kan worden en de luchtkwaliteit hard achteruit gaat. Actieve sporters kunnen er lange tijd niet terecht en de funderingen van omringende huizen zullen ernstige schade ondervinden.

 

en verzoeken

Wij zijn tegen de bouw van de garage onder het Willibrordusplein! Het plein vervult een belangrijke functie in de wijk die de garage volledig zal ondermijnen. Wij vragen de gemeente met klem deze plannen niet door te zetten in welke vorm dan ook aan ons Willibrordusplein! Betrek ons bij de plannen (er is tot nu toe vrijwel geen informatieverstrekking geweest) en laat ons meedenken naar een beter alternatief, wij kennen de buurt als geen ander!

Ondertekenen

 
We e-mailen u een link waarmee u uw ondertekening kunt bevestigen. Uw gegevens worden niet doorgespeeld aan derden en blijven bij de Stichting Petities.nl. Meer hierover leest u in onze privacyverklaring.

Details

Ontvanger:
Amsterdam 
Petitieloket:
Einddatum:
01-12-2018 
Petitionaris:
Duurzaam Mobiel Amsterdam 
Website:

Geschiedenis

Ondertekeningen

Nieuws

9 mei 2017 - Actie update - Geen parkeergarage onder het Willibrordusplein

• sinds de zomer 2016 is door buurtbewoners meerdere keren ingesproken bij de gemeentelijke raadscommissies Infrastructuur & Duurzaamheid, Ruimtelijke Ordening en Algemene Zaken • ook is diverse keren ingesproken bij de Bestuurscommissie van Stadsdeel Zuid • er zijn gesprekken gevoerd en er is overlegd met diverse politici van de Centrale Stad en Stadsdeel Zuid • op 8 november 2016 is een Informatie- en Discussieavond georganiseerd in het Ostadetheater met voor- en tegenstanders van de ondergrondse garage is de Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam opgericht om de actie tegen deze ondergrondse parkeergarage te coördineren met verwante acties en gewicht te geven • er is geprobeerd invloed uit te oefenen op het draagvlakonderzoek van de gemeente naar een parkeergarage onder het Willibrordusplein. En toen dat onvoldoende lukte zijn 12.000 informatieflyers verspreid in het gebied van het draagvlakonderzoek in De Pijp om bewoners en ondernemers aanvullende informatie te geven om een afgewogen keuze te kunnen maken • n.a.v.

+Lees meer...

deze flyer zijn gesprekken gevoerd met critici en sympathisanten die zich bij ons meldden - er is contact gelegd met Milieudefensie i.v.m. acties de komende jaren m.b.t. de luchtkwaliteit in Amsterdam in het algemeen en De Pijp in het bijzonder - er zijn plannen gemaakt voor activiteiten die de komende weken gaan plaatsvinden om verdere aandacht te vragen voor het Willibrordusplein en om meer sympathisanten te werven - er zal de komende tijd opnieuw ingesproken worden bij raadcommissies en de Bestuurscommissie (wanneer van toepassing) - er worden verdere gesprekken met diverse politici gevoerd - er worden eigen onderzoeken uitgevoerd als tegenwicht voor de onderzoeken door de gemeente naar de haalbaarheid van een ondergrondse parkeergarage

Vereniging Duurzaam Mobiel Amsterdam KvK: 68265565 P/a St. Willibrordusstraat 27-II 1074 XJ Amsterdam Email: duurzaammobiel@yahoo.com duurzaammobiel@yahoo.com

09-05-2017

De huidige stand van zaken

Ten eerste iedereen erg bedankt voor jullie ondersteuning! Het is goed te zien dat we collectief tegen de komst van de garage zijn en ons hier hard voor maken. Hieronder een update van de stand van zaken.

Besluitvorming parkeergarage De gemeente heeft in de week voorafgaand aan de 15e september in de buurt een bewonersbrief over de voorgenomen Willibrordusgarage verspreid met daarin de aankondiging van een informatieavond op donderdag 15 september in het Amstelhuis.

+Lees meer...

Zowel in deze bewonersbrief als in informatie op diverse websites van de gemeente wordt de indruk gewekt dat het besluit al is genomen en de garage er definitief gaat komen.

Dit is absoluut NIET het geval!

De gemeenteraad heeft op 14 juli jl. alléén besloten dat er een vervolgonderzoek moet plaatsvinden (kosten onderzoek: € 850.000,-) naar de mogelijkheid tot een garage onder het Willibrordusplein. En dat ondanks het feit dat het bestaande onderzoek naar een locatie voor een ondergrondse garage kwalitatief ernstig tekortschiet.

Het politieke besluit over wel of geen ondergrondse garage wordt pas medio 2017 definitief genomen!

Oproep Het is heel belangrijk dat we in goed overleg met de betrokken politici gaan kijken waar wij e.e.a. kunnen aanvechten. Je kan ons steunen door de petitie te laten tekenen door andere betrokken en deze nog meer onder de aandacht te brengen. Hoe meer stemmen hoe beter! Daarnaast kunnen vragen en commentaar op de garage geplaatst worden op http://www.burenbouwendebuurt.nl of gemaild worden naar willibrordusgarage@amsterdam.nl. Wil je op de hoogte gehouden worden stuur je mailadres aan willibrordusgarage@gmail.com

Om nogmaals de nadelige gevolgen van een parkeergarage onder het Willibrordusplein te onderstrepen:

Besef dat een ondergrondse parkeergarage onaanvaardbare en blijvende schade zou toebrengen aan:

  • de verkeersveiligheid
  • de kwaliteit van de lucht
  • de waterhuishouding
  • de sport-, spel- en ontspanningsmogelijkheden
  • de sociale cohesie
  • woningen en funderingen

op en in de wijde omtrek van het Willibrordusplein.

Wat de parkeervoorziening zelf betreft: reken erop dat vroeg of laat de parkeertarieven sterk zullen stijgen omdat een garage zeker niet rendabel is als de buurt er (goedkoop) mag parkeren.

Besef dat er tot nu toe nog niets concreets is gecommuniceerd mbt tarieven, 100% bewoners garage, welke parkeerplaatsen er boven de grond gaan verdwijnen en dat dit dus nog alle (mogelijk ongewenste) kanten op kan...

meer info op de Facebook pagina: https://www.facebook.com/groups/1413697248945077/

en hier: http://www.amsterdam.nl/verkeersprojecten/willibrordusgarage http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/uitvoeringsagenda/auto/ondergronds-parkeren

01-10-2016